Andaj, pyetini të diturit

 

 

Autori:

Muhammed Tidjani Samawi

Projektin e realizoi:

Xhemail Seferi

Përkthyesi:

Fehmi Maliqi

10.Muharram 1444 h.

 

 

 

 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim

 

Për dashuronjësit e Ehli Bejtit dhe gjithë lexuesit

 

Durimi deri në përkthimin e këtij libri në gjuhën shqipe solli edhe frytin e vet, meqë përkthimi përfundoi në Ditën e Ashurasë të këtij viti. 

Dashti Allahu që dhimbja dhe pikëllimi ynë për Dëshmorët e Ehli Bejtit, të rënë në Qerbela, të kurorëzohet me këtë kontribur modest, me të cilin synojmë të dëshmojmë se këto ndjenja burojnë nga dashuria ndaj njerëzve më fisnik, përmes të cilëve Allahu na dha shembullin më të mirë dhe më kuptimplotë se me çka na ka obliguar dhe çka pret nga ne. 

Kjo është një përpjekje shtesë për ta treguar të vërtetën e besimit dhe të traditës Profetike, duke i spastruar këto  nga gënjeshtrat, shpifjet dhe trillimet, të cilat njëherit janë bërë edhe pengesë në bashkimin e Ummetit në një qëllim të përbashkët, duke iu kthyer me tërë qenien Kuranit – Librit të Allahut të Mdhëruar dhe Ehli Bejtit a.s.

 

10.Muharrem.1444

Shkarko  librin

Download
Andaj pyetini të diturit.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB

Përmbajtja: