Kojim se to riječima oprostili od Božijeg Poslanika?

“Donesite mi da vam napišem nešto nakon čega nikada nećete zalutati.”Tad reče Omer: “Zaista je bol savladala Vjerovjesnika, a kod vas je Kur'an....

"Ljubav i mržnja" prema Allahovom Poslaniku s.a.v.a.

Na veliku žalost, ima mnogo hadisa u autentičnim i pouzdanim sunnitskim knjigama koji su u najmanju ruku čudni i kontradiktorni...Sakifa,prvi državni udar

''Omer se razljuti i reče: ‘Ako Bog da, ustaću među narodom i upozoriti ga na one koji žele prigrabiti vlast nad njim.' Na ovo sam mu rekao: 'Nemoj, o Vladaru vjernika, jer se na hadžu okuplja svakakav svijet, i oni ... Nastavite sa čitanjem ...

Slučaj Fadak

U ono vrijeme Fadak je bilo razvijeno, plodno mjesto udaljeno od Medine oko 140 kilometara. Poslije Hajbera to je bilo sljedeće veće uporište jevreja. Kada su muslimani osvojili sve hajberske tvrđave, Poslanik s.a.v.  Nastavite sa čitanjem ...Husein,naslednik Hasana

A kada je Muavija ubio Amrua, poslanikovog ashaba, hazreti Husejn mu pise:“Zar nisi ti onaj koji je ubio Amrua b. Hamaka, Poslanikovog ashaba? On je bio cestit covjek cije tijelo je ibadet crpio.  Nastavi čitatij →

 

Istorijska pozadina Kerbele

Mora se pogledati dalje od samog bojnog polja, do ranih dana islama, kako bi se razumjeli uzrok, činjenice i okolnosti koje su dovele Imama Husejna (a.s.) da se suoči sa ogromnom vojskom u Kerbeli, kao i razum i filozofiju iza njegovog odbijanja da se podvrgne naizgled jednostavnom...  Nastavi čitati

 

 

Abdikacija hazreti Hasana

Hazreti Hasan nije dugo živio. Umro je 49. p.H., mnogo prije Muavije. Ovaj je imao 58 godina kada je preuzeo halifat i umro u 60. p.H. kada mu je bilo 77 godina. Hasan je imao samo 38 godina kada je abdicirao, a kada je umro imao je 45 ili ....  Nastavi citati ...Protivljenje Poslanikovom sunnetu

Ljubav prema dunjaluku je zasigurno predstavljena u ljubavi prema vlasti i stjecanju položaja. Zbog vlasti su mnogi narodi uništeni, propale mnoge zemlje i narodi, a čovjek postao krvoločniji od divlje zvijeri.   Čitaj više →

Muavija u očima imama Alija a.s.

A sad! Zaista je Allah Uzvišeni ovaj svijet stvorio radi onog što ce doci poslije njega. On na njemu iskušava stanovnike njegove kako bi pokazao koji ce od njih najbolje postupati. Mi nismo stvoreni za svijet ovaj, niti nam je ...  Čitaj više →Hronoloski raspored Kur'ana

Kur'anske sure i ajeti nisu svi odjedanput objavljeni. Pored istorije koja tvrdi da je objava Kur'ana trajala 23 godine i sam Kur'an svjedoče o tome.Uzvišeni Allah kaţe: „I kao Kur'an, sve dio podio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo kazivao, i prema potrebi ga objavljujemo.” (El-Isra, 106) 

 Čitaj više → 

I tako sam krenuo pravim putem

Pred vama je vrijedna knjiga od uvaženog tuniškog učenjaka dr. Muhammeda Tidžanija Semavija. Mnogima je poznata. Ova knjiga je bila sredstvo pronalaženja Pravog puta i razlog prihvatanja istog za više miliona ljudi u svijetu. Bez sumnje jedno od najuspješnijih djela u posljednjih pola stoljeća.Knjiga je ponovo urađena i evo  Nastavi čitati ...Vladavina imama Mehdija

U suri (An Nur, 55) se kaže:

"Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio ...

Zašto se Obećani još nije pojavio?

Božiji Poslanik je rekao: ''Zemlja će biti ispunjena nepravdom i korupcijom. U to vrijeme čovjek iz moje porodice će se podići i vladati sedam ili devet godina. Za vrijeme svoje vladavine ispuniće zemlju Predodređenje i Sudnji dan

Prema islamu, onaj koji vjeruje u predodređenje u isto vrijeme ne može vjerovati u Sudnji dan. Ako Allah, dž., određuje svaku našu radnju, onda zašto bi trebao da nas kazni za grijehe i loša djela koje je Sam za nas odredio? To bi bila čista nepravda.

Allahovo znanje i čovjekovo djelo

Koliko smo puta čuli ova pitanja ili ih sami pitali: “Zašto Allah dž dozvoljava zlo? Zašto pušta da se desi nepravda kad ju je u stanju spriječiti?” Jedna je stvar znati da će se nešto desiti, a druga stvar je to uzrokovati.  smrt? 

Lutf – Allahova dobrota i pomoć

Ne može se pohvaliti onaj koji ne pomaže i ne čini dobro, i pored toga što je to u stanju. U stvari, to je protivno vrlini. Prema tome, Allah, džš, je u stanju učiniti dobro Svojim stvorenjima, a pošto Njemu ne može biti pripisana loša osobina, Izreke Muhammeda (S) i Ehlibejta

Kada dođe Sudnji dan čovjek neće moći napraviti ni jedan korak prije nego bude pitan četiri stvari: Na šta je potrošio život; U čemu mu je prošla mladost; Kako je stekao i na što je potrošio svoj imetak; Koliko ljubavi je imao prema mom Ehlul Bejtu (TUHFUL AKUUL, S. 56)

nastavi čitati...

Gadir Khum

"Ljudi! Znajte da mi je Dzibrīl nekoliko puta dolazio donoseci mi naredbu od Gospodara Milostivoga da se moram zaustaviti na ovome mjestu i obavijestiti svakoga covjeka, crnoga ili bijeloga, da je Alī ibn Ebī Tālib moj brat, moj nasljednik (vasijj), moj halifa i  .  Nastavi čitati,,,Osjetilni krug

Svaki korak čvjekovog istraživanja civilizacije, kulture i vremena doprinosi spoznaji čovjeka.Ta spoznaja ga vodi i stvara određenu sliku tog vremena i civilizacije otkrivajući tako uzroke i posljedice njihove.Na taj način čovjek donekle shvata pojave oko sebe.

Analizirajući prošlost i sadašnjost čovjek stiče odgovorajuće stavove o vremenu i dogaćanju.Analizu i stanje vertane, uzroke i posljedice, čovjek memoriše u jedan sklop podataka i u slučaju potrebe koristi ih u vremenu u kom su mu potrebne.Međutim, bilo kako da su tačni podaci i uzročno-posljedične veze čovjek donosi sud samo onoliko koliko je sposoban da spozna ili onoliko koliko mu interesi i mogučnosti dosežu.Na osnovu toga imamo sasvim različite kategorije ljudi.  Nastavi čitati ...