Sureja Kevther 

 

Tevili dhe tefsiri i ajetit 1

“Ne, vërtet, të kemi dhënë ty Kevtherin”

 

Resulullahu (s.a.v.) ka thënë:

 “O Ali! Kevtheri është një lumë që buron nga Arshi i Rahmanit. O Ali! Betohem në Allah se ky lum nuk më takon vetëm mua. Lumi është i imi, i yti dhe i të gjithë atyre që të duan ty mbas meje”

Në një vend tjetër ka thënë: “Xhebraili më ka treguar vendin tim dhe të Ehli Bejtit tim në Xhenet, te Kefseri”

 

Këtu përfundon sureja Kevther. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe përshëndetja e Tij qoftë mbi pejgamberin Muhamedin dhe Ehli Bejtin e tij.