Izreke

 

 

Izabrane izreke i kazivanja Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim, ukljucujuci odgovore njegove na pitanja i nacela postavljena za razlicite svrhe

 

 

1. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Budi u vremenima smutnje poput deve mlade, koja nema ni ledja dovoljno snazna, da bude jahana, ni vimena, da bude muzena.

2. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Onaj koji prigrli pohlepu kao obicaj oduzima sebi vrijednost. Onaj koji iznosi na vidjelo tegobu svoju pristaje na ponizenje. Onaj koji daje prevlast jeziku svome nad dušom svojom ponizava dušu

3. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Škrtost je sramota, kukavicluk nedostatak. Siromaštvo ostavlja razumnog bez dokaza njegova, a siromahje stranac u mjestu svome.

4. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Nesposobnost je propast, strpljivost - hrabrost, suzdrzljivost - imucnost, predanost Bogu - štit, a drug najbolji - zadovoljstvo.

5. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Znanjeje baština casna, ponašanje lijepo - ruho novo, a mišljenjeje ogledalo cisto.

6. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Grudi mudrog su riznica tajne njegove, radost je mreza za naklonost, podnošenje uznemiravanja je grob nedostataka.

Preneseno je da je Zapovjednik vjernih, tumaceci izreku ovu, rekao:

Savjetovanje medjusobno jest pokrivanje nedostataka; onaj koji je zadovoljan sobom ima mnogo onih koji se ljute na nj.

7. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Milostinja je lijek djelotvoran, a djela ljudi na svijetu ovom bit ce njima predocena na svijetu onome.

8. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kako je zacudan covjek!? Gleda sluzinom, govori komadom mesa, sluša košcicama i diše kroz šupljinu!

9. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kad se svijet ovaj okrene prema nekom, on mu dodjeljuje i dobra drugih. A kad se okrene od njega, uskracuje mu i dobra njegova.

10. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Druzite se s ljudima na takav nacin da oni placu za vama ako umrete i ceznu za vama ako pozivite

11. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kad budeš mocan nad neprijateljem svojim, neka opraštanje njemu bude zahvalnost za nadmoc nad njim.

12. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Najnemocniji od ljudi svih je onaj koji ne moze steci prijatelje, a još je od njega nemocniji onaj koji stekne prijatelja pa ga izgubi.

13. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kad pocnete stjecati blagodati, ne odbijajte upotpunjenje njihovo uskracivanjem zahvalnosti.

14. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Onaj kojega napusti bliski zadobija daljeg.

15. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ne moze biti koren ni svaki ucesnik u smutnji.

16. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Sve je podredjeno sudbini, tako da je propast u snovanju.

17.Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - bijaše upitan za Poslanikove - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i njegovima - rijeci: "Obojite sijede vlasi svoje i ne slicite jevrejima!"

Zapovjednik vjernih odgovori:

On - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i njegovima! - rekao je to onda kada je vjera imala malo pristalica. Ali sada, kada je podrucje njezino postalo prostrano i ona se ucvrstila, covjek moze odabrati.

18.Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze o onima koji se nisu htjeli boriti na strani njegovoj:

Napustili su pravo, ali nisu pomogli krivo.

19. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Onaj koji hiti s opuštenim uzdama nade svoje sudara se s propašcu svojom.

20. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Opraštajte pogrješke ljudima znamenitim, jer kad oni zapadnu u pogrješke, Allah ih podize.

21. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ucinak straha je neuspjeh, stida pretjeranog - uskracenje. Prilika mine poput oblaka. Koristite se prilikama dobrim.

22. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Mi imamo pravo. Ako nam bude priznato - dobro je. Uprotivnom - jahat cemo na straznjem dijelu deve pa makar putovanje nocno bilo dugo.

Šerif er-Radi kaze:

Ovo je vrlo tanahan i rjecit izraz. On znaci da cemo, ne bude li nam priznato pravo naše, biti ponizeni. To proistice iz cinjcnice što na straznjem dijelu deve obicavaju jahati samo robovi, zarobljenici i drugi ljudi takvi.

23. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Rodoslov ne moze osigurati mjesto prednje onome kojeg djelo njegovo drzi na mjestu straznjem.

24. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Pruzanje olakšice oskudicom pogodjenome i tješenje ozalošcenoga pokriva grijehe velike.

25. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

O sine Ademov, kada vidiš da ti Gospodar tvoj Uzvišeni dariva blagodati Svoje dok si Mu ti neposlušan, cuvaj Ga se.

26. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Niko ne moze ništa sakriti a da to ne bude otkrlveno rijecima nehoticnim jezika njegova i izrazima lica njegova.

27. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze: Odrzavaj hodanje u bolesti svojoj sve dok mozeš.

28. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:Suzdrzljivost najbolja jest skrivanje suzdrzljivosti.

29. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:Kad si u bijegu a smrt u potjeri, susret je vrlo blizak.

30. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:Oprez! Oprez! Boga mi, On pokriva tako da se cini kako je vec oprostio.

31. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - bio je upitan o vjerovanju, pa je rekao:

Vjerovanje pociva na cetiri stupa: strpljivosti, uvjerenju, pravdi i dzihadu.

Strpljivost ima cetiri grane: ceznju, strijepnju, sustezanje i ocekivanje. Tako, svako ko cezne za Dzennetom napustit ce strasti, ko strijepi od Vatre kloni se zabranjenoga, ko se susteze od svijeta ovog lahko podnosi tegobe, a ko ocekuje smrt hiti dobrima.

Uvjerenje ima cetiri grane: razborito opazanje, mudro razumijevanje, izvlacenje pouke iz stvar i poucnih i smjer prijašnjih. Zato, svakome koji opaza s razboritošcu otkriva se mudrost; onaj kojem se otkriva mudrost upoznaje pouku, a koji upozna pouku kao daje bio medju prijasnjima.

Pravda ima cetiri grane: razumijevanje prodorno, znanje duboko, dobru sposobnost odlucivanja i blagostpostojanu. Zato, onaj koji razumije stjece dubinu znanja. Onaj koji stjece dubinu znanja pije s vrela prosudbe. A onaj koji je blag nepostupa loše u poslovima svojim i zivi medju ljudima hvale dostojan.

Dzihad ima cetiri grane: naredjivanje dobra, odvracanje od zla, hrabrost iskrenu na bojištima i preziranje prijestupnika. Tako, onaj koji naredjuje dobro osigurava snagu vjernika. Onaj koji odvraca od zla pobjedjuje poricatelje. Onaj koji je iskreno hrabar na bojištima izvršava obavezu svoju. Onaj koji prezire prijestnpnike i ljuti se zato što se krše odredbe Bozije ima ljutnju Boziju u korist svoju i On ce ga zadovoljiti na Danu sudnjem.

Nevjerovanje pociva na cetiri stupa: zudnji za prohtjevima, svadji medusobnoj, odstupanju od istine i neslozi. Tako, onaj koji zudi za

prohtjevima nije sklon istini. Onaj koji se mnogo svadja, uz neznanje, ostaje trajno slijep spram istine. Onome koji odstupa od istine dobro postaje zlo a zlo dobro i on ostaje opijen zabludom. Onome koji tezi neslozi putevi postaju teški, poslovi njegovi zamršeni, a njegova staza izbavljanja uska.

Sumnja ima cetiri grane: nerazumnost, strah, kolebljivost i potcinjavanje svemu. Zato i onom koji izabere nerazumnost kao put svoj noc nema svanuca; onaj koji se boji onog što je pred njim uzmice; onog koji se koleba u sumnji svojoj šejtan gazi pod nogama svojim; onaj koji se potcinjava propasti ovog i onog svijeta propada na oba.

Šerif er-Radl kaze:

Izostavili smo preostali dio ovog kazivanja, bojeci se duljine i odstupanja od svrhe poglavlja ovog

32. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:Izvršitelj dobra bolji je od njega, a izvršitelj zla gori od njega.

33. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:Budi darezljiv, ali ne i rasipan. Budi štedljiv, ali ne škrt.

34. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:Najbolje od imetka jest napuštanje zelja.

35. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:Ljudi govore što neznaju o onom koji im ubrzava što ne vole.

36. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:Ko produljuje zelju svoju upropašcuje djelo svoje.

37.Jednom se Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - uputio prema Siriji, pa ga susretoše stanovnici Anbara. Ugledavši ga, krenuše pješke, te potom potrce pred njim. On upita: "Zašto to cinite?" Oni odgovoriše: "Ovo je lijepo ponašanje naše kojim iskazujemo poštovanje prvacima našim." Na to on rece:

Boga mi, to ne koristi prvacima vašim. Zaista se vise mucite na svijetu ovom i tako stjecete siromaštvo za svijet onaj. Kako je štetan napor iza kojega slijedi kazna i kako je dobrobitna mirnoca u kojoj postoji zaštita od Vatre?!.

38. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rekao je Hasanu sinu svom:

Sinak moj, zapamti od mene cetvero i još cetvero. Ništa ti nece škoditi dok ih primjenjuješ. Razum je doista imetak najobilniji, glupost siromaštvo najvece, zaljubljenost u se samoca najpustošnija, a lijepo cudoredje podrijetlo najplemenitije.

Sinak moj, cuvaj se prijateljevanja s glupim.jer on moze kaniti da ti koristi, pa ti naškoditi. Cuvaj se prijateljevanja sa škrtim, jer ce te napustiti kad ti bude najviše potreban. Cuvaj se prijateljevanja s razvratnikom, jer ce te prodati nizašto. cuvaj se prijateljevanja s lašcem, jer on je poput prividenja koje ti priblizava daleko i udaljuje blisko.

39. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dobra neobavezna ne priblizuju Bogu ako ometaju izvršenje duznosti strogih.

40. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Jezik razumnoga je iza srca njegova, a srce glupoga je iza jezika njegova.

Šerif er-Radi kaze:

Ova izreka ushicuje lijepim znacenjem svojim. To znaci da covjek razuman ne govori jezikom svojim, osim poslije savjetovanja s mišljenjem svojim i iskušavanja zamišljanja svoga. Medjutim, glupi govori sve što mu dospijeva na jezik prije nego što dobro razmisli i uposli razbor svoj. Na taj nacin jezik razumnoga slijedi srce njegovo, dok srce glupoga slijedi jezik njegov

41.

To isto znacenje preneseno od Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - u sljedecoj inacici glasi:

Srce covjeka glupa je u ustima njegovim, dok je jezik razumna u srcu njegovu.

(Znacenje ove izreke je jednako.)

42.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rekao je nekom drugu svome kada je bio bolestan:

Neka Allah ucini bolest tvoju sredstvom otpisa grijeha tvojih jer nema nagrade za bolest, ali ona briše grijehe i cini da oni opanu poput lišca. Nagrada pociva u kazivanju jezikom i cinjenju neceg rukama i nogama. Zaista, Allah Uzvišeni uvodi u Dzennet od robova Svojih onoga kojeg On hoce na osnovi iskrene namjere i krjeposti srca.

Šerif er-Radi kaze:

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - istinu veli kazujuci da ne postoji nagrada za bolest, jer naknada postoji s obzirom na djela Bozija prema stvorovima Njegovim, kao što su boli teške, bolest i tome slicno, dok nagrada i naknada postoje za djela stvorova. U tome je razlika izmedu to dvoje i on - mir neka je s njim - objasnio ju je sjajnim znanjem svojim i pravicnim umom svojim

43. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rekao je Habbabu ibn el-Arettu:

Allah Se smilovao Habbabu ibn el-Arettu! On je islam primio drage volje, iselio se poslušno, ostao zadovoljan onim što je imao, bio zadovoljan Bogom i zivio zivot ratnika na putu Bozijem.

44. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Blago onom ko na umu ima svijet buduci, ko radi za konacno svodjenje racuna, ko je zadovoljan onim što ima i ko je Bogom zadovoljan.

45. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Cak ako i odsijecem nos vjerniku ovom sabljom svojom da bi me mrzio - on me nece mrziti. Ako dvolicnjaka cak obaspem svim dobrima ovosvjetskim da bi me volio - on me nece voljeti. To je zato jer je to presuda izrecena rijecima Vjerovjesnika cistog - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i njegovima! - kada je saopcio: "O 'All, vjernik te ne mrzi, a dvolicnjak te ne voli!"

46. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Djelo loše koje te zalosti bolje je u Boga od djela dobra koje te cini oholim.

47. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Vrijednost covjeka odgovara stupnju odlucnosti njegove, istinoljubivost njegova stupnju ljudskostl njegove, hrabrost njegova stupnju samoštovanja njegovog, a cestitost njegova stupnju njegovog osjecanja casti.

48. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Pobjeda se stjece odlucnošcii, odlucnost promišljanjem dobrirn, a promišljanje šticenjem tajni.

49. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Cuvajte se napada osobe casne kad ogladni i napada necasne kada se zasiti.

50. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Srca ljudi su poput zivotinja divljih. Zato ona pristaju uz onoga ko ih pripitomi.

51. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:Tvoj je nedostatak skriven sve dok ti je sreca naklonjena.

52. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:Najmocniji da kazni jest najobavezniji da oprosti.

53. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Darezljivost je ono što neko daje spoticajem vlastitim jer je davanje na trazenje uvjetovano stidom i izbjegavanjem prijekora.

54. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Nema imetka kao što je razum. Nema siromaštva kao što je neznanje. Nema nasljedstva kao što je odgoj. Nema podrške kao što je savjetovanje.

55. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dvije su vrste strpljenja - strpljenje nad onim što ne voliš i strpljenje nad onim što voliš.

56. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

U tudjini imetak je domovina, dok je u siromaštvu cak i domovina tudjina.

57. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zadovoljstvo je imetak koji se ne smanjuje.

Šerlf er-Radi kaze:

Ova je izreka prenesena i od Vjerovjesnika - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i njegovima!

58. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Imetak je gradivo strasti.

59. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Onaj koji te opominje jest kao onaj koji ti donosi vijesti radosne.

60. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Jezik je zvijer. Pustiš li je odvezanu - ujest ce.

61. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zena je akrep ciji je stisak sladak.

62. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kad budeš pozdravljen, još ljepše otpozdravi. Kad ti bude ruka pomoci pruzena, uzvrati uslugom boljom. Prednost za to pripada onome koji prvi pocinje.

63. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Posrednik je krilo trazitelja.

64. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Stanovnici svijeta ovoga slice putnicima koji su nošeni u stanju usnulosti.

65. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ne imati prijatelje znaci biti otudjen.

66. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Lakše je propustiti potrebu nego je iskati od osobe nedostojne.

67. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ne stidi se što daješ malo, jer je uskracivanje manje od toga.

68. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Poštenje je ukras siromaštva, dok je zahvalnost ukras imucnosti.

69. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ako ono što hoceš ne prispijeva, onda se ne brini o onome što si bio.

70. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Neceš naci neznalicu, izuzev onog koji pregoni ili ne ispunjava.

71. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kada se razum upotpuni, govor se umanji.

72. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Vrijeme troši tijela, obnavlja nadanja, priblizava smrt i udaljuje zelju. Ko god je uspješan s vremenotn susrece jad teški, a ko god propušta blagodati njegove takodjer trpi tegobe.

73. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko sebe ucini vodjom ljudi neka zapocne s poducavanjem sebe prije poducavanja drugih. Poducavanje njegovo treba biti postupcima svojim prije poducavanja jezikom. Onome ko poducava i upucuje sebe pripada vece pravo na poštovanje nego onome ko poducava i upucuje druge.

74. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dah covjeka je korak prema smrti njegovoj.

75. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Sve izbrojivo mora proci, a sve ocekivano prispjeti.

76. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kad su odnosi pomršeni, onda se posljednji mjere prvima.

77.

Zabiljezeno je da je Dirar ibn Hamza ed-Dibabi došao Muaviji, te na raspitivanje njegovo o Zapovjedniku vjernih - mir neka je s njim! - rekao: "Svjedocim da sam ga vidio u nekoliko prigoda kada je noc spustila zastore svoje. Stajao je u mihrabu drzeci bradu svoju, uzdišuci kao covjek kojeg je zmija ujela i placuci placem ozalošcenog. Govorio je:

"O svijete! O svijete! Odlazi od mene! Dolaziš li mi? ili cezneš za mnom? Neceš imati priliku da me dojmiš! Zavaravaj nekog drugog! Ne zanimaš me! Razveo sam se s tobom tri puta, poslije cega nema povratka u stanje prijašnje. Zivot tvoj je kratak, vrijednost tvoja je mala i nada tvoja je bezvrijedna. Ah! Kako je opskrba mala, put dug, putovanje daleko, a odredište teško da bi bilo dosegnuto?!"

78.

Neko je upitao Zapovjednika vjernih: "Je li odlazak naš u borbu protiv Sirijaca bio po odredbi Bozijoj i sudbini?" Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - dao je odgovor opsezan iz kojega je izbor ovaj:

Tesko tebi! Mozda ti misliš da je to odredba nuzna i sudbina konacna. Daje to tako, onda ne bi bilo nagrade i kazne i prestali bi vaziti obecanje i prijetnja. Zaista, Allah Uzvišeni naredjuje robovima Svojim izbor vlastiti, a zabranjuje im opominjanjem. On ostavlja u obavezu ono što je lahko, a ne opterecuje onim što je teško. On za malo daje puno. Njemu se pokorava, ali neprisilno. Nepokoravanje Njemu nije zato što je On nadvladan. On nije slao vjerovjesnike radi igre. On nije spuštao knjige ljudima bez svrhe. On nije uzalud stvorio nebesa i zemlju i ono što je medju njima.

Tako nagadjaju oni koji su ustrajni u poricanju Istine, ali teško onda u vatri dzehenemskoj svima onim koji su ustrajni u poricanju Istine.

(Kur'an, 38:27)

79. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Uzmi mudrost, pa ma otkud ona bila, jer ako je mudrost u grudima dvolicnjaka, ona drhti sve dok ne izadje pa se ne smiri u grudima vjernika s drugama svojim.

80. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Mudrost je izgubljeno blago vjernika. Zato, uzmi mudrost pa makar od dvolicnjaka.

81. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Vrijednost covjeka svakog jest u dobru koje cini.

Šerif er-Radi kaze:

Ovoje recenica cija vrijednost ne moze biti procijenjena, s kojom se ne moze rnjeriti nit jedna izjava mudra i s kojom se ni jedna recenica druga ne moze usporediti.

82. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ostavljam vam pet poruka koje cete potjerate li brze deve svoje prema njima naci dostojnim toga.

Neka niko od vas ne polaze nadu ni ušto do u Gospodara svoga. Neka ne strahuje ni odcega, osim od grijeha svoga. Neka se niko ne srami kazati "Ne znaml" - kada je pitan o onome što ne zna. Neka se niko ne stidi nauciti ono što ne zna. Budite strpljivi, jer strpljivost je vjerovanju ono što je glava tijelu, i kao što nema dobra u tijelu bez glave, nema ni dobra u vjerovanju bez strpljivosti.

83.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze o covjeku nekom koji ga je pretjerano hvalio, i ako ga nije poštovao:

Ja sam ispod onog što govoriš i iznad onog što osjecaš u srcu svome

84. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Oni koji su prezivjeli sablju brojniji su i imaju potomstvo veliko.

85. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko odbacuje izreku "Ne znam!" - susrece propast svoju.

86. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Draze mi je mišljenje starca nego izdrzljivost mladica.

Ili, prema inacici drugoj:

... nego mladicevo zadavanje odlucnih udaraca neprijatelju.

87. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Cudim se onome koji gubi nadu i pored mogucnosti trazenja oprosta.

88.

Ebu Dzafer Muhammed ibn 'All el-Bakir - mir neka je s obojicom! - prenosi da je Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rekao:

Na Zemlji su dva vrela zaštite od kazne Bozije. Jedno od njih je uzdignuto, dok je drugo pred vama. Zato mu pristupite! Uzdignuto vrelo zaštite je Poslanik Boziji - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i potomcima njegovim! - dok vrelo zaštite koje je ostalo jest trazenje oprosta. Allah Uzvišeni kaze:

Allah ih ne kaznjava dok si ti medju njima i Allah ih nece kazniti sve dok oni traze oprost

(Kur'an: 8:33)

Šerif er-Radi kaze:

Ovo je jedan od puteva najljepših da se izvede znacenje i najtanahniji nacin tumacenja.

89. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Onome koji valjano uredjuje ono što je izmedju njega i Allaha - Allah ce urediti ono što je izmedju njega i ljudi drugih. Onome koji valjano uredi odnose svoga svijeta buduceg Allah ce urediti odnose ovoga svijeta njegova. Allah štiti onoga koji je propovjednik sebi.

90. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Istinski znalac vjere je onaj koji ne dopušta da ljudi izgube nadu u milost Boziju, koji ih ne cini ocajnim spram dobrote Bozije i koji im ne pribavlja osjecaj sigurnosti pred kaznom Bozijom.

91. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ova se srca doista ogadjuju kao što se ogadjuju tijela. Trazite im zato mudrosti tanahne.

92. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Znanje najnize je ono koje ostaje na jeziku, a najuzvišenije ono koje se pokazuje preko udova i dijelova tijela.

93. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Neka niko od vas nipošto ne govori: "O Boze moj, zaista se utjecem od iskušenja!" Jer nema nikog ko nije obuhvacen iskušenjima. Neka se onaj koji se utjece - utjece od iskušenja koja odvode u zabludu, jer Allah Uzvišeni kaze:

I znajte da su vam imeci vaši i djeca vaša samo iskušenje!

(Kur'an: 8:28)

A znacenje toga jest da ih On iskušava imecima i potomstvom da bi razdvojio onoga koji je nezadovoljan opskrbom svojom od onoga koji je zadovoljan udjelom svojim. Mada Uzvišeni najbolje zna o njima ono što oni sami ne znaju o sebi, ipak On tako cini da bi se pokazala djela kojima se zasluzuje nagrada ili kazna. Jer neki od njih zele imati potomstvo muško a ne zele zensko. Neki zele skupljati imetak a ne zele nevolju.

Šerif er-Radi kaze:

Ovo je jedno od tumacenja ushicujucih koja su od njega prenesena.

94. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - bijaše upitan: "Šta je dobro?" On odgovori:

Dobro nije imati mnogo imetka i potornstva, nego je dobro imati obilje znanja, razboritost veliku, natjecati se s ljudima u sluzenju Gospodaru svome, cinili dobro pa se zahvaljivati Bogu i od Boga traziti oprost ako uciniš nešto loše. Na svijetu ovom dobro je samo za dvije osobe: onome koji pocini grijehe, pa ih popravi kajanjem, i onome koji se natjece u djelima dobrim.

95. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Nije malo djelo koje prati svijest o Bogu. A kako moze biti malo ono što je primljeno?!.

96. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Najblizi vjerovjesnicima su oni koji najbolje znaju ono što su oni donijeli.

Onda je Zapovjednik vjernih proucio ajet:

Pazite, ljudi koji imaju najvece pravo svojatanja Ibrahima su doista oni koji ga slijede, kako to cine ovaj Vjerovjesnik i svi koji vjeruju u njeg.

(Kur'an 3:68)

Potom je rekao:

Zaista je prijatelj Muhammedov onaj koji se pokorava Bogu, makar i ne bio s njim u srodstvu krvnom. A neprijatelj Muhammedov jeste onaj koji se ne pokorava Bogu, makar mu bio i rod bliski.

97.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - cuvši o haridziji nekom koji obavlja molitvu nocnu i uci [Kur'an], rece:

Spavati u stanju vjerovanja cvrstog bolje je od namaza u stanju sumnje.

98. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kada cujete predanje neko, ispitajte ga mjerilom razuma, a nesamo mjerilom prenošenja. jer su prenositelji znanja brojni a cuvari rijetki.

99.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - cu covjeka nekog kako uci:

"Zaista smo mi Bozij i i mi se zaista Njemu vracamo!"

(Kur'an 2:156)

Na to on rece:

Ucenje naše "Zaista smo mi Boziji... "jest priznavanje vlasti Njegove nad nama, a naše ucenje "...i mi se zaista Njemu vracamo!" jest priznavanje smrtnosti naše.

100.

Neki ljudi hvališe Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - u njegovoj prisutnosti pa on rece:

Boze moj, Ti me doista znaš bolje nego što ja znam sebe, dok ja znam sebe bolje nego što me oni znaju! Boze moj, ucini nas boljim od onog što oni misle i oprosti nam ono što oni ne znaju

101. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Udovoljenje potrebama ne moze biti ispravno, osim uz troje: smatrati ih malim - da bi bile velike, skrivati ih - da bi se ocitovale i ubrzavati ih - da bi bile ugodne.

102. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ljudima ce nastupiti vrijeme kada ce polozaji visoki biti davani klevetnicima samo, kada ce pokvarenjaci biti smatrani otmjenim, a pravedni slabim. Oni ce milostinju smatrati gubitkom, paznju prema rodbini dobrom neobaveznim, a sluzenje Bogu uobrazenim izdizanjem iznad drugih. Tad ce vlast biti izvršavana putem savjetovanja sa zenama, postavljanjem djecaka na polozaje visoke i provodjenjem uprave putem uškopljenika.

103.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - bijaše vidjen u ogrtacu iznošenom i iskrpljenom, te mu bi ukazano na to. On tada rece:

S njim je srce skrušeno, duša ponizna i vjernici se povode za tim. Sigurno, svijet ovaj i buduci dva su neprijatelja, jedan naspram drugoga, i dva puta razlicita. Zato, ko voli svijet ovaj i prijateljuje s njim - mrzi svijet onaj i neprijateljski se odnosi prema njemu. Njih dva su poput istoka i zapada. Kad god se onaj koji hodi izmedju njih priblizi jednom - udalji se od drugoga. Uz to, njih dva su kao dvije inoce.

104.

Neuf el-Bikali je rekao: "Vidio sam jedne noci Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - kada je ustao s lezaja te pogledao u zvijezde rekavši mi: "O Neufe, spavaš li ili si budan?" - "Budan sam, o Zapovjednice vjernih" odgovorih. Onda on rece:

"O Neufe, blago onima koji se sustezu od svijeta ovoga i teze za svijetom onim. To su ljudi koji Zemlju drze ravnom, prašinu njezinu posteljom i vodu njezinu miomirisom svojim. Kur'an uce glasom tihim a molbu visokim. Uz to, oni prolaze svijetom ovim poput Isaa. O Neufe, zaista Davud - mir neka je s njim - ustade u cas slican jedne noci te rece: "Ovo je cas u kom ne moli nijedna osoba a da joj molitva nece blti primljena, osim ako se radi o sakupljacu poreza, doušniku, redarstvenom sluzbeniku. sviracu lutnje - a to je glazbalo zicano, ili sviracu na tamburinu - a to je bubanj!"

Šerif er-Radi kaze:

Receno je takoder da al- 'arfaba znaci af-fabl "bubanj" a al-kuba znaci "lutnja".

105. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Allah vam je propisao obaveze neke pa ih ne kršite, postavio vam granice neke pa ih ne prelazite, zabranio vam nešto pa to ne cinite. A nešto vam nije spomenuto ali ne uslijed zaborava - pa se time ne opterecujte.

106. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kad god ljudi odustanu od necega što se odnosi na vjeru njihovu, da bi popravili ovosvjetske poslove svoje, Allah ce im dosuditi ono što je štetnije od toga.

107. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Puno je ucenih koje je ubilo neznanje njihovo tako da im znanje njihovo nije ni bilo od koristi.

108. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

U covjeku ima komad mesa koji je prionuo uz njega sa zilom i najzacudniji je dio u njemu. To je srce. Ono ima spremnicu mudrosti i ono što je tome oprecno. Tako, ako ono vidi zraku nade - zudnja ga ponizava. A kad zudnja uzavrije pohlepa ga razara. Ako ga razocaranje nadvlada tuga golema ga ubija. Ako se srdzba u njemu dize ljutnja silna se razvije. Ako je ushiceno zadovoljstvom zaboravlja biti oprezno. Ako ga strah obuzme strijepnja ga potpuno zaokupi. Ako se posvuda mir rasprostre nemarno postaje. Ako zadobije obilje imetka imucnost ga tlaciteljem ucini. Ako ga nevolja zadesi nestrpljenje ga otkrije. Ako ga nagrize oskudica klonulost ga obuzme. Ako ga glad napada slabost cini da malaksa. Ako pretjera u sitosti tezina trbuha ga muci. Tako, pomanjkanje svako mu je štetno i pretjerivanje svako ga razara.

109. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Mi smo kao uzglavlje u srijedi. Za njeg se drzi sljedeci, i njemu se vraca onaj koji prelazi granice.

110. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Poredak Boga Uzvišenog ne moze uspostavljati niko osim onog koji ne laska, koji se ne ponaša kao grješnik i koji ne slijedi zelje.

111.

Sehl ibn Hunejf el-Ensari je umro u Kufi nakon što se vratio sa Siffina. Zapovjednik vjemih mir neka je s njim silno ga je volio. Tada je Zapovjednik vjernih rekao:

Cak da me je i planina voljela, i ona bi se stropoštala.

Šerif er-Radi kaze:

Znacenje ovog je takvo da ce iskušenje covjeka koji voli Zapovjednika vjernih biti zato navala nevolja zestokih prema njemu, a to je slucaj samo s onima koji su svjesni Boga, izabranici cestiti i dobri. Postoji i druga slicna izreka Zapovjednika vjernih o ljudima.

112. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko voli nas, porodicu Poslanikovu, neka bude pripravan zaogrnuti se siromaštvom.

Šerif er-Radl kaze:

Ovo se tumaci i na drukciji nacin, ali ovo nije prilika zgodna da se to navodi.

113. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Nema imetka korisnijeg od razuma. Nema osamljenosti gore od umišljenosti. Nema umnosti kao što je prosudjivanje ispravno. Nema plemenitosti kao što je svijest o Bogu. Nema druga kao što je vladanje lijepo. Nema nasljedstva kao što je odgoj. Nema vodica kao što je uspjeh. Nema trgovine kao što je djelo dobro. Nema dobiti kao što je nagrada. Nema suzdrzavanja kao što je zaustavljanje pred sumnjivim. Nema ustezanja kao što je ustezanje od zabranjenog. Nema znanja kao što je razmišljanje. Nema sluzenja Bogu kao što je izvršavanje zapovijedi. Nema vjerovanja kao što su stid i strpljivost. Nema podrijetla kao što je skromnost. Nema casti kao što je znanje. Nema moci kao što je razboritost. I nema pomoci pouzdanije od dogovaranja.

114. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kada ispravnost zavlada vremenom i ljudima njegovim, pa neki covjek bude loše mislio o drugom covjeku od kojeg se nikada nije dozivjelo neko zlo - onda je on nepravedan. A kada pokvarenost zavlada vremenom i ljudima njegovim, pa covjek neki bude lijepo mislio o covjeku drugom - on je sam sebe izlozio opasnosti.

115.

Zapovjedniku vjernih - mir neka je s njim - bijaše receno: "Kako si, o Zapovjednice vjernih?" On odgovori:

Kako moze biti onaj ciji zivot ide smrti, cije zdravlje svakog casa moze postati bolest i koji mora biti zgrabljen iz sigurna mjesta njegova?!

116. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Mnogo je onih kojima Allah dariva blagodat Svoju do roka odredenog, i ako oni griješe prema Njemu, i onih koji se zavaravaju, zato što Allah prikriva loša djela njihova, i onih koji su zavedeni govorom lijepim o njima. Allah ne iskušava nikoga kao što iskušava onog kome On daje vremena.

117. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dvojica ce propasti u vezi sa mnom: onaj koji me pretjerano voli i onaj koji me silno rnrzi.

118. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Propuštanje prilike donosi zalost.

119. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Primjer svijeta ovoga je poput zmije: dodir njezinje njezan, ali je u njoj otrov smrtonosan. Njemu tezi neznalica zavarani, ali mudri i razumni oprezan je spram njega.

120. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - bijaše upitan o Kurejšima, pa na to odgovori:

Što se tice Benu Mahzuma, oni su cvijece Kurejša. Mi volimo razgovarati s ljudima njihovim i zeniti se zenama njihovim. Što se tice Benu Abdi Semsa, oni su dalekovidi i oprezni u svemu što je od njih skriveno. Što se tice nas, najviše dijelimo ono što je u rukama našim i najdalekosezniji smo nudecl se smrti. Oni su brojniji, lukaviji i zlobniji, dok smo mi rjecitiji, dobronamjerniji i širokogrudniji.

121. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Velika je razlika izmedju dva djela: djela ciji uzitak mine, ali mu ostaje posljedica, i djela cija tegoba mine, ali mu nagrada ostane.

122.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim! - bio je na ispracaju umrloga i cuo covjeka nekog kako se nasmijao. Na to je on rekao:

Kao da je smrt na svijetu ovom odredjena drugima mimo nas?! I kao da je istina na njemu propisana drugima mimo nas?! Kao da ce nam oni koji krecu na putovanje svoje prema smrti uskoro doci natrag?! Spuštamo ih u grobove njihove i onda trošimo ostavštinu njihovu. Kao da cemo ostati vjecno poslije njih?! Zanemarili smo poucavatelja svakog, muškarca ili zenu, i izlozeni smo propasti i nesreci svakoj.

123. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Blago onome koji je ponizan, cija je zivotna skrb cista, cije je srce cestito, cije su navike krjeposne, koji dijeli višak od imetka svoga, koji uzdrzava jezik svoj odgovora suvišna, koji štiti ljude od zla svoga, koji se zadovoljava Sunnetom i koji je nepovezan s novotarijom.

Šerif er-Radi kaze:Neki ljudi pripisuju ovu i prethodnu izreku Poslaniku Bozijem - mir i blagoslov Boziji neka su s njim i potomcima njegovim.

124. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ljubomora zenu odvodi u nevjerovanje, dok je ljubomora muškarca dio vjere.

125. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Odredjujem islam kako ga niko prije mene odredio nije. Islam je predanost, predanost je uvjerenje cvrsto, uvjerenje cvrsto je prihvacanje, prihvacanje je potvrdjivanje, potvrdjivanje je izvršavanje. a izvršavanje je djelo.

126. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Cudim se škrcu koji zuri prema siromaštvu pukom od kojeg bi htio pobjeci, te propušta imucnost za kojom traga. Zato on zivi na svijetu ovom zivotom siromaha, a s njim ce biti svidjan racun na svijetu onome kao i s imucnim.

Cudim se oholom, koji je jucer bio samo kaplja sjemena, a sjutra ce biti lešina.

Cudim se onome koji sumnja u Boga, iako vidi stvaranje Bozije. cudim se onome koji je zaboravio smrt, iako gleda mrtve.

Cudim se onome koji porice drugi zivot, iako vidi prvi.

Cudim se onom koji unaprjedjuje kucu prolaznosti a zanemaruje kucu vjecnosti.

127. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Svaki koji zakaze u djelu - dopada jadu. Bogu ne treba onaj koji u ime Njegovo ništa ne zrtvuje od imetka i zivota svoga.

128. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Cuvajte se zime u pocetku njezinu i prihvatite je na kraju njezinu, jer ona utjece na tijelo jednako kao i na drvece. Pocetak njezin uništava, a kraj njezin pomaze da olista.

129. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Velicina Stvoritelja, kada je uvidiš, umanjuje stvorove u ocima tvojim.

130.

Kad se Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - vracao sa Siffina, te vidio grobove izvan Kufe, rekao je:

O stanovnici kuca osamljenih, mjesta opustjelih i grobova mracnih! O stanovnici prašine! O stanovnici tudjine! O stanovnici samocel O stanovnici usamljenosti! Vi idete naprijed i prethodite nam dok vas slijedimo, pa cemo vas sustici. Sto se tice kuca, one su nastanjene. Što se tice zena, one su udate. A što se tice imetka, on je razdijeljen. Ovo su vijesti o ovome što je u nas. A kakve su vijesti o tome što je u vas?

Potom se Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - okrenu drugovima svojim pa rece:

Da im je dopušteno govoriti, izvijestili bi vas da, doista,

"svjesnost o Bogu jest opskrba najbolja".

(Kur'an 2:197)

131.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - cuvši nekog covjeka kako grdi svijet ovaj, rece:

O ti koji grdiš svijet ovaj. O ti koji si prevaren varkom njegovom i zaveden krivdama njegovim! Zavaravaš li se svijetom ovim, pa ga onda grdiš? Ili ti okrivljuješ njega, ili ce on okrivljavati tebe? Kad te je smeo i kad zavarao? Da li nestankom ili propadanjem predaka tvojih? Ili posteljama majki tvojih ispod zemlje? Koliko si im sluzio dlanovima svojim i koliko si ih njegovao rukama svojim?! Zelio si im ozdravljenje i trazio si od lijecnika da im propišu lijek kada im nisu koristile ljekarije tvoje i kada im jadikovanje tvoje nije pomagalo. Strijepnja tvoja nije koristila nijednom od njih; nisi mogao postici ono što si trazio, niti ih obraniti snagom svojom. Ovaj ti svijet, zapravo, preko njih pruza primjer i pokazuje ti na slucaju propadanja njihova kako ceš i ti propasti.

Svijet ovaj je doista kuca istine za onoga koji ga drzi istinitim, mjesto sigurnosti za onoga koji ga razumije, kuca imetka za onoga koji se iz njega opskrbljuje i kuca pouke za onoga koji pouku iz njega izvlaci. On je mjesto cinjenja sedzde onih koji vole Boga, mjesto molitve meleka Bozijih, mjesto silaska objave Bozije i mjesto trgovine prijatelja Bozijih. Oni na njemu stjecu milost i na njemu zadobijaju Dzennet.

Ko ga onda moze grditi kad je vec obznanio odlazak svoj i povikao da ce otici?! On je obavijestio o propasti svojoj kroz smrti stanovnika svojih. Nevoljom svojom dao im je primjer nevolje. Zadovoljstvima svojim izazavao je zudnju za zadovoljstvima. On uvecer donosi olakšicu, a ujutro jad putem budjenja zelje i plašenja, zastrašivanja i upozoravanja. Zato cega ljudi neki grditi u vrijeme kajanja, dok ce mu drugi biti zahvalni na Danu sudnjem. Njih je svijet ovaj opomenuo, pa su pouku uzeli; govorio im je, pa su povjerovali, i savjetovao ih je, pa su savjet prihvatili.

132. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Allah irna meleka koji zove dana svakog: "Radjajte za smrt, skupljajte za propast i gradite za rušenje!"

133. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Svijet ovaj je mjesto prolaska prema kuci boravka stalnog. Ljude na njemu predstavljaju dva covjeka: onaj koji je prodao sebe, pa se upropastio, i onaj koji je otkupio sebe, pa se oslobodio.

134. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Prijatelj nije prijatelj sve dok brata svoga ne zaštiti u tri prilike: u nevolji njegovoj, u odsustvu njegovom i pri smrti njegovoj.

135. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Onome kojem je dopušteno cetvero nije uskraceno cetvero. Onome kojem je dopuštena molba nije uskracen odgovor na nju. Onome kojem je dopušteno pokajanje nije uskraceno primanje njegovo. Onome kojem je dopušteno trazenje oprosta nije uskracen oprost. Onome kojem je dopušteno da bude zahvalan nije uskraceno uvecanje blagodati.

Šerif er-Radi kaze:

Ovo potvrduje Knjiga Bozija. Allah Uzvišeni o molbi kaze

Molite Me, Ja cu vam Se odazvali!

(Kur'an 40:60]:

O trazenju oprosta On kaze

Onaj koji što ucini ili zgriješi protiv sebe, te potom rnoli Boga da mu oprosti, naci ce Boga mnogo praštajuceg i djelitelja milosti

(Kur'an, 4:110)

O zahvalnosti On kaze

Ako ste Mi zahvalni, Ja cu vam sasvim sigurno davati više i više.

(Kur'an 14:7)

O pokajanju On kaze

Doista, Bozije primanje pokajanja odnosi se samo na one koji pocine zlo iz neznanja, pa se potom pokaju prije nego što istekne vrijeme njihovo. A to su oni kojima ce se Allah ponovno okrenuti u milosti Svojoj - jer Allah je Sveznajuci, Mudri.

(Kur'an 4:17)

136. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Za onoga koji je svjestan Boga namaz je priblizavanje Njemu. Hadz je nemocnome dzihad. Sve ima svoje cišcenje. Post je cišcenje tijela. Poslušnost muzu je dzihad zene.

137. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Trazite opskrbu davanjem milostinje.

138. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Koje siguran u naknadu obilan je u davanju.

139. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Pomoc silazi srazmjerno naporu.

140. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ne siromaši onaj koji je umjeren.

141. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Mala porodica je jedan od nacina udobnosti.

142. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Uzajamna ljubav je polovica mudrosti.

143. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Briga je polovica starosti.

144. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Strpljivost treba biti primjerena velicini nesrece. Onome koji u nesreci svojoj udara rukom po bedru svome propada djelo.

145. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Mnogo je postaca koji od posta svoga nemaju ništa do gladi i zedji. I mnogo je klanjaca koji od klanjanja svog nemaju ništa do bdijenja i zamora nocnog. Spavanje, jedenje i pijenje osobe razumne mnogo je bolje.

146. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zaštitite milostinjom vjerovanje svoje. Zekatom osigurajte imetke svoje i molitvom odbijajte vale nesrece.

147.

Kumejl ibn Zijad prenosi: "Zapovjednik vjernih, 'All ibn Ebi Talib - mir neka je s njim - uzeo me je za ruku i odveo u groblje. Kad prodjosmo kroz groblje i ostavismo grad iza sebe, on duboko uzdahnu i rece:

"O Kumejle, srca su ova doista zdjele. Najbolja od njih je ona koja najbolje cuva. Zato sacuvaj ono što ti kazem.

Tri su vrste ljudi; znalac o Bogu, trazitelj znanja na putu izbavljanja i narod obicni koji pristaje uz pozivatelja svakog, koji se povija u smjeru vjetra svakog i ne trazi da se prosvijetli svjetlom znanja, niti trazi zaštitu oslonca pouzdana.

O Kumejle, znanje je bolje od imetka. Znanje cuva tebe, dok ti moraš cuvati imetak. Imetak se umanjuje trošenjem, dok se znanje umnozava dijeljenjem. I ucinak imetka nestaje kako imetak presahnjuje.

O Kumejle, suština znanja jest vjera po kojoj se radi. Njime covjek stjece pokornost u toku zivota svoga i glas dobar poslije smrti svoje. Znanje je upravitelj, dok je imetak ono cime se upravlja.

O Kumejle, oni koji gomilaju imetke umrli su, makar bili zivi, dok ce oni znanjem obdareni ostati zivi sve dok je vremena. Tijela su njihova nestala, ali likovi njihovi zive u srcima. Pogledaj! Ovdje je obilje znanja. 'Pri tome Zapovjednik vjernih pokaza na grudi svoje. 'Zelim pronaci nekog da ga ponese. Da li da trazim nekog ko brzo razumijeva, ali na kojeg se ne moze osloniti, koji koristi vjeru kao sredstvo za svijet ovaj i pomocu blagodati Bozijih zeli pribaviti vlast nad robovima Njegovim i putem dokaza Njegovih zavladati prijateljima Njegovim?! Ili onoga koji je poslušan nositeljima istine, ali nema sposobnost razumijevanja u grudima svojim, pa nakon prvog ukaza sumnje prima slutnje zle u srce svoje?! Nijednog ni drugoga, znaj dobro! Ili onoga koji se predaje uzicima i lahko zapada u strasti?! Ili onoga koji je pohlepan na skupljanje i zgrtanje imetka?! Njih dvojica ni po cemu ne spadaju u cuvare vjere! Primjer najprilicniji njima dvojici jest stoka raspuštena.

Eto! Tako umire znanje sa smrcu nositelja svojih!

Da, Boze moj! Ali Zemlja nikada nije bez onog koji stoji uz Boga s dokazom, bilo otvoreno, ili opcenito znano, bilo sa strahom, prikriveno, kako dokazi Boziji i znaci jasni ne bi bili opovrgnuti. Koliko je takvih i gdje su oni?! Boga mi, oni su malobrojni, ali - oni su pred Bogom izuzetno cijenjeni. Preko njih Allah cuva dokaze Svoje i znake jasne, sve dok ih oni ne povjere drugima poput sebe i ne zasiju sjeme njihovo u srca onih koji su im slicni. Znanje ih vodi razumijevanju zbiljskom, pa se tako povezuju s uzvišenim nadahnucem povjerenja. Oni smatraju lahkim ono što oni u izobilju smatraju teškim. Njima je omiljeno ono što neznalice smatraju cudnim. Oni se druze sa svijetom ovim tijelima, dok su im duše povezane za mjesto najuzvišenije. Boziji su namjesnici na Zemlji Njegovoj i pozivatelji u vjeru Njegovu. Ah! Ah! Kako ceznem da ih vidim!

Udalji se, o Kumejle, ako hoceš!"

148. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Covjek je skriven pod jezikom svojim.

149. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Propao je covjek koji ne poznaje vrijednost svoju.

150. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rekao je nekom ko ga je pitao za savjet:

Ne budi kao onaj koji se nada zivotu buducem bez djela, te odgadja pokajanje otezanjem nada, koji govori o svijetu ovom rijecima onih koji se ustezu a radi na njemu poput onih koji zude za njim. Ako mu je dato nešto iz njega, ne zasicuje se. Ako mu je uskraceno šta od njega, nije zadovoljan. Nije zahvalan za ono što dobiva i cezne za uvecanjem u onome što je preostalo. Odvraca, ali se sam neodvraca. Zapovijeda ono što sam ne cini. Voli cestite, ali ne radi kao oni. Mrzi porocne, a sam je jedan od njih. Prezire smrt jer su mu grijesi u obilju, ali ustrajava na onome što potice prezir smrti. Ako oboli - kaje se. Ako je zdrav - osjeca se sigurnim i bezbrizan je. Kada se izlijeci od bolesti - osjeca se uobrazenim radi sebe. Kada je u iskušenju - ocajava. Ako ga zadesi jad - moli kao nevoljnik. Kada postigne udobnost zivota - okrece lice zavaran. Strast ga njegova nadjacava u onome u cemu nije siguran, dok je on ne nadjacava u onome u cemu je posve siguran. Spram drugoga, boji se najmanjeg grijeha njegova. Spram sebe ocekuje nagradu vecu nego što je djelo njegovo. Ako stekne imetak - postaje obijestan i zapada u porok. Ako osiromaši - ocajava i postaje slab. Kad radi - ne upotpunjuje. A kad išce - pretjeruje. Kad ga strast obuzme - brz je u cinjenju grijeha, ali odugovlaci s pokajanjem. Ako ga nevolja zadesi - odstupa od propisa vjere. Opisuje dogadaje poucne, ali sam ne prihvaca pouku. Poucava opširno, ali neprihvaca nikakvo poucavanje za sebe. Razmetljiv je u govorenju, ali oskudan u djelu. Tezi za onim što išcezava, a zanemaruje ono što vjecno traje. Dobit smatra gubitkom, a gubitak dobitkom. Boji se smrti, ali ne cini ništa daje predusretne. Grijehe drugih smatra velikim, ali malim smatra to isto za sebe. Ako nešto ucini u pokornosti Bogu - to cijeni krupnim. Ali ako drugi ucini jednako - to drzi malim. On zato kudi druge ljude, ali laska sebi. Gošcenje u društvu imucnih draze mu je od spominjanja Boga sa siromašnima. Izrice presudu protiv drugih u korist svoju, ali ne presudjuje sebi u korist drugih. Upucuje druge, ali zavodi sebe. Hoce da bude slušan, ali sam ne sluša. Trazi potpuno izvršenje, ali sam ne izvršava. Boji se ljudi u vezi s drugim mimo Gospodara svoga, a ne boji se Gospodara svoga u vezi sa stvorovima Njegovim.

Šerif er-Radi kaze:

Da knjiga ova ne sadrzi ništa osim govora ovoga, bila bi dovoljna kao djelotvoran cin poucavanja, mudrosti visoke i kao svjedocanstvo za onoga koji shvaca i pouka za onoga koji razvida i promišlja.

151. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Svako bice ljudsko mora susresti kraj sladak ili gorak.

152. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Sve ono što dolazi ima odlazak, A sve ono što je otišlo kao da nije ni bilo.

153. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Strpljivi uspijeva, iako to moze biti odgadjano.

154. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Onaj koji pristaje uz djelo skupine neke jest kao onaj koji im se pridruzio u tome. A svaki koji se pridruzi u krivom cini dva grijeha: grijeh cinjenja krivog, i drugi, pristajanja uz njega.

155. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Budite uz ugovore i povjerite izvršenje njihovo osobama postojanim.

156. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Poslušajte onoga cijim se neznanjem ne mozete opravdati.

157. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Urazumljeni ste ako razumijete, upuceni ste ako se upucujete i dato vam je da cujete ako slušate.

158. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kori brata svoga cineci mu dobro i odbij zlo njegovo obasipajuci ga blagodatima.

159. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko ide na mjesta sumnjiva neka nikako ne krivi onoga koji ga sumnjici.

160. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Svako ko ima vlast ponaša se pristrano.

161. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko radi samo po mišljenju svome propada. A onaj koji se savjetuje s ljudima sudjeluje u razumijevanju njihovu.

162. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko cuva tajnu svoju ima izbor u ruci svojoj.

163. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Siromaštvo je propast velika.

164. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Onaj koji ispunjava pravo onoga koji ne ispunjava pravo svoje - sluzi njemu.

165. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Nesmije biti pokornosti nikakve bilo kome od stvorova Bozijih, ako je u tome grijeh prema Stvoritelju.

166. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Covjek ne smije biti koren zato što odgadja pravo svoje. Ali korenje zasluzuje onaj koji uzima ono što mu ne pripada.

167. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ushicivanje sobom prijeci napredovanje.

168. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Onaj svijet je blizu, a medjusobno druzenje je kratko.

169. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zora je svanula onome koji ima oci.

170. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Uzdrzavanje od grijeha je lakše od kajanja naknadnog.

171. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Koliko li je puta jedno jedenje onemogucilo više jedenja.

172. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ljudi su neprijatelji onome što ne znaju.

173. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko raspolaze s nekoliko mišljenja razumijeva mjesta pogrješke.

174. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko radi Boga naoštri oštricu srdzbe stjece snagu da ubije odlucne zagovornike krivog.

175. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kad se neceg bojiš -stupi u to. Jer doista izbjegavanje toga jeste nesreca veca od onoga cega se bojiš.

176. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Širokogrudost je sredstvo upravljanja.

177. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kori zlocinca nagradivanjem dobrocinitelja.

178. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Odbij zlo iz grudi drugih istrgnucem zla iz grudi svojih.

179. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Tvrdoglavost uništava mišljenje.

180. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Pohlepa je ropstvo trajno.

181. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kajanje je posljedica neispunjenja mjere, a sigurnost plod odlucnosti.

182. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Nema dobra u šutnji o nalogu, upravo kao što nema dobra u govoru o neznanom.

183. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kad god budu dva razlicita poziva, jedan je uvijek zastranjenje.

184. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Nikad ne posumnjah u Istinu od kad mi bi pokazana.

185. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Niti sam izgovorio laz, niti sam optuzivan za laz. Niti sam zastranio, niti sam uzrokovao zastranjenje.

186. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Onaj koji prednjaci u tlacenju sjutra ce gristi ruku svoju.

187. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Odlazak je posve blizu.

188. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko istupi protiv Istine - propao je.

189. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Koga strpljenje neizbavi - nestrpljenje ga upropasti.

190. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kako je zacudno?! Zar je hilafet mogao biti preko drugarstva a ne preko drugarstva i srodstva?!

Šerif er-Radi kaze:

O pitanju istom preneseni su i reci Zapovjednika vjernih:

Kako mozeš reci da te vlast susrete savjetima drugih ako na vidiku

ne bi onih cije primo si savjete?!

Ako snagu srodstva svome protivniku kao dokaz stereš, drugi stjece sve te pocasti i on je blizi Poslaniku.

191. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Covjek je na svijetu ovom cilj prema kojem lete strijele smrti i plijen prema kojem se utrkuju nesrece. Gutljaj svaki prati zagrcnuce, zalogaj svaki gušenje. covjek ne dobije nijednu blagodat a da se ne rastane s drugom, i ne pristigne ni jedan dan roka njegova, dok ne istekne jedan dan zivota njegova. Tako smo mi pomagaci smrti, a zivoti su naši ciljevi umiranja. I kako se onda mozemo nadati vjecnosti kad noc i dan ništa ne uzdignu visoko a da se brzo ne vrate, rušeci ono što su sagradili i rastavljajuci ono što su sastavili.

192. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

O sine Ademov, u stjecanju mimo osnovnih potreba svojih samo si riznicar drugome.

193. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Srca su doista prozeta strašcu, prihvacanjem i odbijanjem. Prilazite im zato sa strane strasti njihovih i prihvacanja. Jer ako se srce sili, ono zaslijepi.

194. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kad cu ugasiti srdzbu svoju, ako sam ljut? Da li kada sam nemocan osvetiti se, pa mi se kaze: "Da si otrpio!"? Ili, kada sam mocan to uciniti, pa mi se kaze: "Da si oprostio"!?

195. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - prodje pored necisti na smetljištu i rece:

To je ono cime su škrti škrtarili.

U drugom predanju prenose da je rekao:

To je ono radi cega ste se jucer medjusobno natjecali.

196. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Od imetka tvoga ne odlazi ono što te poucava.

197. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Srca postaju umorna kao što tijela postaju umorna. Morate zato traziti lijepa kazivanja za njih.

198.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - cuvši uzvik haridzija: "Presuda pripada samo Bogu!" - rece:

Iskaz je istinit, ali se njime smjera krivo.

199. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim! - rekao je opisujuci svjetinu:

Oni su nadmocni kada se sastanu, ali ne mogu se prepoznati kada se razidju.

Preneseno je da je Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim! - umjesto ovog rekao:

Oni štetu nanose kada se sastanu, a korist cine kada se razidju.

Receno mu je: "Znamo štetnost sastajanja njihova, ali šta je korisnost razlazenja njihova?"

Onda je on odgovorio:

Ljudi se vrate zanimanjima svojim, pa narod od njih ima koristi, kao što je povratak graditelja gradnji, tkalca tkanju i pekara pecenju.

200.

Neki prijestupnik bijaše priveden pred Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim! - a slijedaše ga mnoštvo ljudi. Zapovjednik vjernih tada rece:

Nema dobrodošlice za lica koja se vide samo u prilikama pogrješke.

201. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Sa svakim su covjekom doista dva meleka koji ga cuvaju, pa kad dodje ono što je sudjeno, oni oslobode put izmedju toga i njega. Dakako, rok odredjeni jest štit sigurnosni.

202.

Kad su mu Talha i Zubejr rekli: "Ucinit cemo ti prisegu na vjernost pod uvjetom da sudjelujemo s tobom u tome!" - Zapovjednik vjernih, mir neka je s njim, rece:

Ne! Ali obojica cete sudjelovati u snazi i pruzanju podrške i obojica cete mi pomagati u slucaju nemoci i nevolje

203. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

O ljudi, budite svjesni Boga Koji kad govorite cuje, a kad tajite zna. Pripremite se da docekate smrt, koja ce vas dostici cak i ako bjezite, zgrabiti vas cak i ako stojite, podsjetiti vas cak i ako ste je zaboravili.

204. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ako ti neko nije zahvalan, neka te nipošto to ne odvraca od djela dobra, buduci da ti na zahvalu uzvraca Onaj Koji od toga nema koristi. Ti ceš od uzvracanja zahvalnosti Uzvratitelja zahvale dobiti više nego što je poricatelj upropastio.

A Allah voli dobrocinitelje!

(Kur'an, 3:134)

205. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Punjenje zdjele smanjuje prazninu njezinu, a zdjela znanja punjenjem postaje još prostranija.

206. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Prva naknada blagome za blagost njegovu jeste da su mu ljudi pomagaci protiv neznalice.

207. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ako nisi blag, onda se pokazuj blagim.jer rijetko se neko poistovjecuje s nekom skupinom ljudi a da ne postane jedan od njih.

208. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko sa sobom svidja racun - dobija. Ko sebe zanemari - gubi. Ko se boji - siguran je. Ko pouku uzima - shvaca. Ko shvaca - razumijeva. Ko razumijeva - spoznaje.

209. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Svijet ce nam ovaj zasigirno naklonjen biti nakon opiranja njegova, kao što je deva koja ujeda naklonjena mladuncetu svome.

Potom je Zapovjednik vjernih proucio:

A Mi smo htjeli da one koji su na Zemlji tlaceni, milošcu obaspemo i da ih predvodnicima i nasljednicima ucinimo.

(Kur'an 28:5)

210. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Budite svjesni Boga svjesnošcu onoga koji se ozbiljno priprema poslije oslobodjenja, te se trudi poslije takvog pripremanja i onda djeluje smjerno, zuri bojeci se i gleda da se krece prema cilju, kraju putovanja svoga i mjestu konacnog povratka svoga.

211. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Darezljivost je zaštitnik casti; blagost uzda glupom; opraštanje unaprjedjenje pobjede; napuštanje naknada tvoja za onog koji prevari, a savjetovanje vrelo vodjenja. Onaj koji se zadovoljava samo mišljenjem svojim izlaze se opasnosti. Strpljivost odbija nevolje vremena, dok je nestrpljenje pomagac nesrecama vremena. Najcasniji imetak jest napuštanje zelja. Mnogi su umovi zatoceni zudnjom vladara. Uspjehu pripada ocuvanje iskustva. Ljubav je bliskost koja pribavlja korist. Ne povjeravaj se nipošto onome koji se dosadjuje.

212. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Covjekova zanesenost sobom jedan je od zavidnika razumu njegovome.

213. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Strpljivo podnosi muku i bol pa ceš uvijek biti zadovoljan.

214. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Mehkom stablu grane su guste.

215. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Protivljenje upropašcuje mišljenje.

216. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko obilno daje visoko se uzdize.

217. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Promjenom stanja saznaje se bit ljudska.

218. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zavist prijatelja izvire iz slabosti ljubavi.

219. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Umovi najviše stradaju kad u njih navale pohlepe.

220. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Nema pravde u presudjivanju na osnovi nagadjanja.

221. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Loša li je opskrba za Dan Sudnji nasilje prema ljudima!

222. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Najcasniji cin plemenitoga jest bezbriznost njegova prema onome što zna.

223. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ljudl ne vide nedostatke onoga koji se odjenuo ruhom stida.

224. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Obilje šutnje proizvodi strahopoštovanje. Pravednost donosit mnoštvo prijatelja bliskih. Darezljivost uvecava vrijednosti. Skromnost upotpunjuje blagodati. Vodjstvo se doseze podnošenjem tegobe, Pravednošcu protivnik je nadjacan. A blagošcu prema slaboumnom stjecu se pomagaci protiv njega.

225. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zacudno je kako zavidni ne zavide na zdravlju tjelesnome.

226. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Pohlepni je u okovima ponizenja.

227.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - bijaše upitan o vjerovanju, pa na to rece:

Vjerovanje je spoznavanje srcem, priznavanje jezikom i djelovanje ticalim.

228. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Na odredbu se Boziju ljuti onaj koji je rastuzen svijetom ovim. Na Gospodara svoga se tuzi onaj koji se tuzi na nevolju što ga je zadesila. Dvije trecine vjere odlaze od onoga koji ode imucnom, pa se ponizi pred imetkom njegovim. Ucac Kur 'ana, koji poslije smrti odlazi u Vatru, jest onaj koji se rugao ajetima Bozijim. Troje od svijeta ovoga priljubljuje se uz srce onoga koji srcem ljubi svijet ovaj: briga koja ga nikad ne napušta, pohlepa koja ga ne ostavlja i nada koja se ne obistinjuje.

229. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zadovoljstvo je dovoljno kao imanje, a lijepo ponašanje kao blagostanje.

230.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - bijaše upitan o rijecima Uzvišenog: "Mi cemo ga zasigurno uciniti da zivi zivotom lijepim."

Na to on rece:

To je zadovoljstvo!

(Kur'an 16:97)

231. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Pridruzite se onome kome opskrba nadolazi, buduci da je to najprilicnije za stjecanje imetka i najprikladnije da se zadobije udio u tome.

232.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - o rijecima Uzvišenog: "Zaista Allah naredjuje pravednost i cinjenje dobra!" (Kur'an 16:90) - kaze:

Ovdje "adl" znaci "pravednost", a "ihsan" znaci "dobrocinstvo".

233. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Onome koji dijeli rukom kratkom biva udjeljivano Rukom Dugom.

Šerif er-Radi kaze:

Znacenje izreke ove jeste da, makar malo bilo ono što covjek udjeljuje od imetka svog na putu dobra i dobrocinstva, Allah Uzvišeni ipak za to daje nagradu obilnu. A dvije ruke na koje se ovdje ukazuje znace dvije blagodati. Tako je Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - napravio razdvajanje izmedju dobrote covjeka i blagodati Gospodara - neka je uzvišeno spominjanje imena Njegova! - pa je jednu predstavio kao kratku, a drugu kao dugu. Jer blagodati Bozije neizmjemo nadmašuju dobrote stvorova, buduci da su blagodati Bozije osnova svih blagodati i buduci da sve druge od njih potjecu i njima se vracaju.

234.

Sinu svome Hasanu Zapovjednik vjernih - mir neka je s obojicom - rekao je:

Ne izazivaj nipošto na borbu, ali ako si na nju izazvan - odgovori, jer izazivac je nasilnik, a nasilnik ce biti bacen na tlo.

235. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Najbolja svojstva zena su najgora svojstva muškaraca: uznositost, bojazljivost i škrtost. Tako, ako je zena uznosita - nece dopustiti da joj se pristupi. Ako je škrta - cuvat ce imovinu svoju i imovinu muza svoga. A ako je bojazljiva - plašit ce se svega što je moze snaci.

236.

Zapovjedniku vjernih - mir neka je s njim - bijaše receno: "Opiši nam mudrog!" I on rece:

To je onaj koji stvari postavlja na mjesta njihova.

Potom mu bijaše receno: "Opiši nam neznalicu!" I on rece: Vec sam to ucinio!

Serif er-Radi kaze:

To znaci da je neznalica onaj koji ne stavlja stvari na mjesta njihova. Njegovo neopisivanje je zapravo opisivanje njegovo, buduci da je suprotno opisu mudrog.

237. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Boga mi, ovaj svijet vaš nizi je u gledanju mome od kosti krmka u ruci gubavca.

238. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zaista, ljudi neki sluze Bogu u zelji za nagradom.To je sluzenje trgovaca! Neki ljudi sluze Bogu u strahu. To je sluzenje robova! A neki ljudi sluze Bogu u zahvalnosti. Toje sluzenje slobodnih!

239. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zena je, sve u svemu, nevolja, a najgore u njoj jest da nije moguce bez nje.

240. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko se potcini nemarnosti - gubi prava, a koje poslušan klevetniku - gubi prijatelja.

241. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Jedan nepošteno stecen komad kamena u kuci nekoj jamac je rušenja njezina.

Serif er-Radi kaze:

Ova izreka se prenosi i od Vjerovjesnika - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i potomcima njegovim! Nije cudo što dvije izreke slice jedna drugoj buduci da su zahvacene s vrela istog i izlivene iz iste posude.

242. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dan tlacenog nad tlaciteljem zešci je od dana tlacitelja nad tlacenim.

243. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Budite svjesni Boga do stupnja izvjesnog, makar on bio nizak, i stavite zastor izmedju vas i Boga, makar on bio tanak.

244. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kada se umnoze odgovori, izgubi se ispravnost.

245. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zaista, u blagodati svakoj Bogu pripada pravo. On je uvecava onome koji ga izvrsava. A onaj koji ga izostavlja izlaze se opasnosti gubljenja njezina.

246. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kada se sposobnost uvecava, strah se umanjuje.

247. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Pripazite da blagodati ne izmaknu, jer se ne vraca ono što ode.

248. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Velikodušnost pobudjuje naklonost više od srodstva.

249. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ako neko misli dobro o tebi, njegovo mišljenje ucini istinitim.

250. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Djelo najbolje je ono na koje si prisilio sebe.

251. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Upoznao sam Boga Uzvišenog preko poništavanja namjera, raskidanja ugovora i poricanja teznji.

252. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Gorcina svijeta ovog jest slast svijeta onog, a slast svijeta ovog jest gorcina svijeta onog.

253. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Allah je propisao vjerovanje radi ocišcenja od sluzenja bogovima raznim, namaz radi ocišcenja od oholosti, zekat kao sredstvo za opskrbu, post kao iskušavanje iskrenosti ljudi, hadz kao podršku vjeri, dzihad za jacanje islama, naredjivanje dobra za korist ljudi obicnih, odvracanje od zla radi obuzdavanja slaboumnih, paznju prema rodbini radi porasta brojcanog, izravnanje radi sprjecavanja krvoprolica, izvršenje kazni radi poštivanja vaznosti zabrana, ustezanje od pijenja pica opojnih radi zaštite pameti, izbjegavanje kradje radi promicanja cestitosti, suzdrzavanje od bluda radi ocuvanja potomstva, suzdrzavanje od naklonosti spolne prema osobama istospolnim radi jacanja potomstva, svjedocenje radi nadvladavanja poricanja, napuštanje lazi radi veceg štovanja iskrenosti, odrzavanje mira radi zaštite od opasnosti, vodjstvo radi ustrojstva zajednice i pokornost radi štovanja vodjstva.

254. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ako hocete da se tlacitelj zakune, trazite da to ucini tako da se on odrice moci Bozije i vlasti Njegove jer ce - zakune li se lazno - brzo biti kaznjen, dok, ako se zaklinje Bogom - Koji je Takav da nema boga osim Njega - on nece biti brzo kaznjen buduci da on iskazuje jednost Boga Uzvišenog.

255. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

O sine Ademov, budi zastupnik svoj u vlasništvu svome i cini s tim sve što zeliš da s tim bude cinjeno poslije smrti tvoje.

256. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ljutnja je vrsta ludila jer se pocinitelj njezin kaje, a ako se pak ne pokaje, onda mu je ludilo potvrdeno.

257. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zdravlje tijela je u nezavidnosti.

258. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rekao je Kumejlu ibn Zijadu en-Nahaiju:

O Kumejle, naredi celjadi svojoj da poslijepodne stjecu djela dobra, a pocetkom noci izadju da udovolje potrebi onih koji spavaju, jer ce - kunem se Onim ciji sluh obuhvaca glasove - Allah svakom ko pribavi ugodjaj radostan srcu nekom stvoriti zaštitu iz toga ugodjaja radosnog, tako da ce ona uvijek, kada ga zadesi nevolja neka, doci kao voda tekuca i otjerati nevolju kao što se otjeraju deve tudje.

259. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ako osiromašite, trgujte milostinjom s Bogom.

260. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Vjernost onima koji iznevjeravaju jest izdaja u Boga, dok je izdaja onih koji iznevjeravaju vjernost u Boga.

261. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ima mnogo onih koji se postupno privode kazni dobrocinstvom prema njima. Mnogo je zavaranih, jer su im zla pokrivena. I mnogo je zavedenih govorom lijepim o njima. A Allah Uzvišeni ne stavlja nikog na kušnju koja je veca od davanja vremena.

Šerif er-Kadi kaze:

Ova izreka je navedena i ranije, ali ona ovdje ima dodatak koristan.

Odjeljak u koji uvrštavamo izbor ushicujucih izreka Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - koje zahtijevaju objašnjenje

262.

1. Predanje preneseno od Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kada to bude, tad ce glavar vjere udariti repom svojim, pa ce se oni okupiti oko njega, kao što se u jesen skupljaju komadi oblaka beskišnog.

Šerif er-Radi kaze:

Ya 'siibje "veliki vodja" koji je tada zaduzen za poslove ljudi, a al-qaza' oznacava "komade oblaka koji ne nosi kišu".

263.

2. Predanje od Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Okretni govornik ovaj

Šerif er-Radi kaze:

Aš-šahšah znaci "spretan i neusiljen u govoru", a svaki koji je neusiljen u govoru ili vladanju zove se šahšah, dok u drugom smislu ova rijec znaci "škrta i tvrda osoba".

264.

3. Predanje od Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Svadja doista donosi propasti.

Šerif er-Radi kaze:

Al-quham znaci "propasti", jer svadja najcešce odvodi u propast i jad one koji su u njoj. Na isti nacin kazu guhmatu 'l-a 'rab što znaci "pogodilo ih je vrijeme suše koja je oglodala imovinu njihovu, pa je to njezino oglodavanje i njih". O tome je iznesen i drugi primjer, to jest da ih je ona natjerala u podrucja zelena, odnosno, da ih nevolje zivota u pustinji sile da udju u gradove.

265.

4. Predanje od Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kada djevojke postignu zrelost, prednost se daje srodstvu po strani ocevoj.

Šerif er-Radi kaze:

An-naff znaci "straznji kraj neceg" ili "najudaljenija granica tog", tako an-nassfi 's-sayr znaci "najudaljenije do cega zivotinja moze stici". Ili, kaze se nasasta 'r-ragula 'an il-amr kada nekog iscrpljuješ ispitujuci ga o necemu da bi o tome izvukao sve što ima u njega. Zato, nass al-haqa 'iq znaci "zrelost", jer je to krajnja granica djetinjstva i vrijeme kada dijete prijedje iz djetinjstva u punoljetstvo. Ovo je vrlo rjecito upucivanje na to, ali i neobicno. Tako, kada djevojke dosegnu taj stupanj, srodnici njihovi po strani ocevoj imaju vece pravo nego srodnici po majkama njihovim. To su oni za koje je zabranjena udaja njihova, kao što su braca i amidze, da bi uredili udaju njihovu ako to oni zele. Al-hiqaq takodjer znaci "prepiranje majke s djevojcinim srodnicima po ocu". To prepiranje i svadjanje je u tome da svaki od njih kaze drugome: "Imam vece pravo od tebe na ovo!" Zato se kaze haqaqtuhu hiqaqan kao što je gadaltuhu gidalan. Takodjer se kaze nass al-hiqdq, što znaci "postizanje punoljetnosti", a to je "zrelost", jer Zapovjednik vjemih - mir neka je s njim! - ukazuje na stupanj kada se prava i propisi moraju primjenjivati. Onaj ko je prenio al-haqa'iq smjera ukazati na mnozinu od haq'iqa.

To znacenje naveo je Ebu Ubejd el-Kasim ibn Sellam. Ali osobno mislim da se ovdje rijecju nass al-hiqaq smjera na djevojcino dospijevanje do stupnja kada se moze udati i kada joj je dopušteno da raspolaze svojim pravima na sebe prema slicnosti s bi 'l-hiqaq min al-ibil ("deva koja je dosegla punoljetnost") gdje je hiqaq mnozina od hiqqa i hiqq, a to znaci da je ona napunila tri godine i ušla u cetvrtu, što je doba kada ona dospijeva do starosti da se moze jahati na ledjima njezinim i naprezati u kretanju. Haqa'iq je takodjer mnozina od hiqqa. Tako obje inacice zajedno imaju znacenje isto. To je slicnije arapskom nacinu od navedenog tumacenja.

266.

5. Predanje od Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Vjerovanje se iskazuje kao bijela pjega u srcu. Kako vjerovanje narasta i bijela pjega narasta.

Šerif er-Radi kaze:

Al-lumza je "bijela pjega" ili nešto poput nje. Slicno se kaze ako konji imaju bijelu pjegu na donjoj gubici svojoj, farasun almazu ("konj s bijelom pjegom").

267.

6. Predanje od Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ako covjek ima sumnjiv zajam, duznost mu je platiti zekat na to za sve prošle godine od kada ga je naplatio.

Šerif er-Radi kaze:

Az-zanun je "zajam o kojemu davatelj ne zna da li ce ga biti moguce naplatiti od primatelja ili nece". On je poput onoga koji se i nada i gubi nadu. To je najrjecitiji nacin izrazavanja. Tako, sve o cemu ne znaš kako stoji jest fanun. Na isti nacin pjesnik A'ša kaze:

Bunar zivi ili usahli, daleki

od oblaka kišnih, punih grmljavine,

usporediv nije s Eufratom prijekim

kad cun i plivaca vuce u daljine.

Al-gudd znaci "bunar" (koji se nalazi u pustinji), dok je zanun onaj o kojem se ne zna da li ima ili nema vodu.

268.

7. Predanje od Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - navodi da je on opremio vojsku radi sudjelovanja u dzihadu i da je rekao:

Suzdrzite se od zena što više mozete!

Šerif er-Radi kaze:

To znaci "uzdrzite se od zena i vezivanja srca za njih i izbjegavajte priblizavanje njima", buduci da sve to proizvodi slabljenje zanosa, pogadja cvrstinu odlucnosti, odvraca od neprijatelja i prijeci naprezanje u borbi. Što god prijeci u necemu naziva se 'adaba 'anhu, to jest "odvraca od toga". Tako, al- 'adib i al- 'adub znaci "onaj koji ostavlja jelo i pice.

269.

8. Predanje od Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kao sretan bacac strjelice koji ocekuje postizanje uspjeha bacanjem prvim.

Šerif er-Radi kaze:

Al-yasirun znaci "oni koji bacaju strjelice na devu zaklanu u igri na srecu", dok al-falig znaci "sretan" ili "pobjedonosan". Kaze se, na primjer, gad falaga 'alay-him i falagahum (to jest "zadobio je pobjedu nad njima" ili "nadjacao ih je"). Pjesnik koji skladi pjesmu u redzezu rece:

Kad opazih osobu sretnu koja postize pobjedu!

270.

9. Predanje od Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - glasi:

Kada bi se borba razbuktala, zašticivali smo se Poslanikom Bozijim - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i potomcima njegovim! - pa niko od nas ne bi bio blizi neprijatelju od njega.

Šerif er-Radi kaze:

To znaci da bi muslimani, kada bi nadošao strah pred neprijateljem i borba postala zestoka, trazili utocište u osobnoj borbi Poslanika Bozijeg - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i njegovima! - pa bi im Allah preko njega poslao pomoc i oni bi se štitili tim njegovim mjestom od onoga cega su se bojali.

Njegove rijeci ida 'hmarra 'l-ba 'su ("kada bi se borba razbuktala") odnose se na ozbiljnost stvari. U tu se svrhu koristi nekoliko izraza od kojih je taj najbolji, buduci da Zapovjednik vjemih rat usporedjuje s vatrom koja povezuje toplinu i crven, i u cinu i u boji. To potvrdjuju rijeci Poslanika Bozijeg - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i njegovima! - kada je na Danu Hunejna opazio ljude Havazina kako se bore i rekao: " Evo al-wafis se raspalio!" Al-wafis je "mjesto gdje je vatra zapaljena". Na taj nacin Poslanik Boziji - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i njegovima! - usporedjuje ozbiljnost borbe ljudi sa zestinom vatre i plamenja njezina.

Ovaj odjeljak je završen, pa se vracamo izvornom predmetu.

271.

Kada su do Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - dospjele vijesti o napadu ljudi Muavijinih na Anbar, on se sam zaputio pješice dok nije došao do Nuhajle, gdje ga sustigoše ljudi pa mu rekoše: "O Zapovjednice vjernih, ima nas dovoljno da te zaštitimo od njih!" Tada on rece:

Boga mi, vas nema dovoljno meni protiv vas, pa kako ce vas biti dovoljno meni protiv drugih!? Podanici su preda mnom obicavali zaliti se na tlacenje upravitelja svojih, a danas se ja moram zaliti na djela neopravdana podanika svojih, kao da sam ja vodjeni a oni vode, ili kao da sam ja podanik a oni upravitelji.

Prenositelj kaze:

Kada je Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - izgovorio ovo u toku kazivanja dugog, koje smo ukljucili u zbirku govora, dvojica od drugova njegovih istupiše prema njemu, pa jedan od njih rece: " 'Nisam vladar ni nad kim osim nad sobom i bratom svojim', zato nam izdaj naredbu svoju, o Zapovjednice vjernih, i mi cemo je izvršiti." Na to je Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim! - rekao:

Kako vas dvojica mozete izvršiti ono što ja smjeram?

(Kur'an 5:25)

272.

Preneseno je da je Zapovjedniku vjemih - mir neka je s njim - došao Haris ibn Hut i rekao: "Vjeruješ li da sam mislio da su ljudi Bitke oko deve bili u zabludi?" Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - odgovori:

O Harise, ti si doista gledao ispod sebe a nisi gledao iznad sebe, pa si se smeo. Ti zasigurno nisi znao istinu, pa da prepoznaš one koji joj pripadaju. Nisi znao ni zabludu, pa da prepoznaš koje u njoj.

A onda je Haris rekao:

"Povukao sam se sa Sa'dom ibn Malikom i Abdullahom ibn Omerom." Tada je Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim! - rekao:

Zaista Sa'd i Abdullah ibn Omer nisu pomogli istinu i nisu napustili zabludu.

273. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Vladar slici jahacu na lavu. Zavide mu, a on najbolje zna polozaj .

274. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Cinite dobro potomcima drugih, pa ce potomstvo vaše biti sacuvano.

275. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kada je govor mudrih ispravan, on je zasigurno lijek. A kada je pogrješan, on je bolest.

276.

Neko je upitao Zapovjednika vjernih - mir nekaje s njim - da mu odredi vjerovanje, pa je on rekao:Dodji mi sjutra da ti razjasnim u prisutnosti svih ljudi, tako da drugi mogu zapamtiti ono što sam rekao, ako ti zaboraviš, buducl da je govor poput lovine letece koju neko ulovi a neko propusti.

Šerif er-Radi kaze:

Naveli smo prije ono što je Zapovjednik vjernih odgovorio covjeku ovom: "Vjerovanje pociva na cetiri stupa..."

277. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

O sine Ademov, ne nameci brigu za dan koji ti još nije pristigao u danu koji ti je vec došao jer ako taj dan bude u zivotu tvom, Allah ce ti u njemu darovati opskrbu.

278. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Voli prijatelja svoga umjereno! Mozda ce on jednog dana postati neprijatelj tvoj. A mrzi neprijatelja svoga umjereno! Mozda ce on jednog dana postati prijatelj tvoj.

279. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dvije su vrste radnika na svijetu ovome. Prva je vrsta radnik koji radi ovdje, za svijet ovaj. Njega svijet ovaj drzi nemarnim prema buducem. On se boji oskudice za one koje ce ostaviti iza sebe, ali se sam osjeca sigurnim od nje. Zato troši svoj zivot koristeci drugome. Druga je vrsta radnik koji radi ovdje za ono što ce doci poslije, pa mu udio u svijetu ovom dolazi bez napora. On tako stjece oba dobitka zajedno i zasluzuje obje kuce zajedno. Na taj nacin postaje ugledan u Boga. Od Boga ne moli nikakvu potrebu a da mu je On ne da.

280.

Preneseno je kako je u danima Omera ibn el-Hattaba njemu spomenut nakit Ka'be i mnoštvo njegovo. Tada su ljudi neki savjetovali: "Ako bi time pripremio vojsku muslimana, za to bi bila nagrada veca. Šta ce Ka'bi nakit?!" Omer je to namjeravao uciniti, pa je upitao Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - na što on odgovori:Kada je Kur 'an spušten Vjerovjesniku - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i njegovima! - imovina je dijeljena na cetvero: imovina muslimana - koju on razdjeljuje medju nasljednicima u skladu sa zapovijedima, dobit ratna - koju on razdjeljuje onima kojima pripada, petina - za koju je Allah ustvrdio nacine raspolaganja i davanja, i zekat, koji je Allah odredio tamo gdje je odredio. Nakit Ka 'be postojao je i tada, ali ga je Allah ostavio onakvog kakav jest. Nije ga ostavio iz zaborava, niti što Mu je mjesto njegovo bilo nepoznato. Ostavi ga, zato, tamo gdje su ga ostavili Allah i Poslanik Njegov!

Na to mu je Omer rekao: "Da te ne bijaše, ponizili bismo se!" I nakit je ostavio gdje je bio.

281.

Preneseno je da su Zapovjedniku vjernih - mir neka je s njim - dovedene dvije osobe koje su pocinile kradju iz imovine Bozije. Jedna od njih bijaše rob otkupljen imetkom Bozijim, a draga rob otkupljen imetkom ljudi. Zapovjednik vjernih rece:Što se tice onog koji pripada imovini Bozijoj, za nj nema kazne, jer imovina Bozija je jela jedna drugu. A što se tice drugog, on zasluzuje kaznu zestoku.

U skladu s tim, drugom je odsjecena ruka.

282. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kada bi mi noge zadobile cvrstinu na ovim mjestima klizavim, zasigurno bih nešto izmijenio.

283. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Znajte uvjerenjem cvrstim da Allah nije odredio nijednoj osobi više opskrbe nego što je dosudjeno u Opomeni Mudroj, pa makar umješnost njezina bila velika, zudnja njezina za tim silna i napor njezin za tim jak. Na putu izmedju onoga što je dosudjeno u Opomeni Mudroj i tog ne stoji ni slabost osobe neke, niti neznatnost umješnosti njezine. Onaj koji to zna, te postupa u skladu s tim, ima smirenost najvecu u dobitku, dok onaj koji to zanemaruje i u to sumnja nadmašuje sve ljude zanimajuci se onim što je štetno. Mnogo je onih kojima blagodat biva darivana da bi njome bili postupno privedeni kazni. I mnogo je stradalnika kojima biva cinjeno dobro tim stradanjima. O slušatelju, povecaj zato zahvalnost svoju, uspori hitnju svoju i zaustavi se u granicama opskrbe svoje.

284. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ne pretvarajte znanje svoje u neznanje i uvjerenje svoje u sumnju. Kada saznate - radite. A kada steknete cvrsto uvjerenje - napredujte.

285. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Pohlepa odvodi pojilištu, ali ne vraca. I obecava, ali ne ispunjava. cesto se onaj koji pije vodu uguši prije nego što ugasi zedj svoju. Kako god se uvecava vrijednost neceg za cim se nastoji, tako se uvecava i bol uslijed gubljenja njegova. Zelje zasljepljuju oci razumijevanja. Dio dosudjeni stici ce onome koji njemu ne ide.

286. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Boze moj, utjecem Ti se od tog da budem lijep u ocima ljudi, a unutarnjost moja ruzna u onome što pokrivam za Tebe u nastojanju da ocuvam licemjerstvo pred svijetom spram sebe u svemu onom što Ti dobro znaš o meni, tako da pred svijet iznosim ljepotu vanjštine svoje, a Tebi otkrivam loše djelo svoje, nastojeci se pribliziti robovima Tvojim a udaljujuci se od zadovoljstva Tvoga.

287. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ne, tako mi Onog Koji nam dopušta da prozivimo tamnu noc poslije koje dolazi svjetlo dana, nije bilo tako i tako.

288. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Neznatnost na kojoj ustrajavaš bolja je od mnoštva koje obavljaš s odbojnošcu.

289. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kada dobra neobavezna štete duznostima strogim, napusti ih!

290. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko je svjestan daljine putovanja dobro se pripremi.

291. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Opazanje ocima nije opazanje zbiljsko, buduci da oci ponekad prevare ljude. Ali razum ne vara onoga koji od njeg trazi savjet.

292. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Izmedju vas i savjeta lijepog jest zastor .

293. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Neznalica vaš uvecava, dok znalac vaš odgadja.

294. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Znanje presijeca izgovor onih koji se opravdavaju.

295. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Svako kojega smrt susretne ranije moli za odgodu. A svaka kojem je rok produzen ispricava sebe odgodom.

296. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Sudbina je skrila vrijeme zla svemu za što ljudi govore "blago tome!".

297.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim! - bijaše upitan o sudbini i o tome on rece:Put mracan! Ne koracajte zato njime. More duboko! Zato se ne spuštajte u nj. I, tajna Bozija! Zato se ne opterecujte njome

298. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kada Allah odbaci osobu neku, uskrati joj znanje.

299. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

U prošlosti sam imao brata u ime Boga. Bio je ugledan u ocima mojim jer svijet ovaj bijaše nizak u ocima njegovim. On bijaše izvan vlasti trbuha svoga; nije ceznuo za onim što nije imao, niti je trazio uvecanje onoga što bi našao. Najviše bi vremena šutio. A ako bi progovorio, usutkao bi govornike i gasio bi zedj pitalaca. Bio je slab i onemocao. Ali u dobu borbe bio je poput lava gorskog ili zmije iz nizine. On ne bi iznosio dokaz sve dok ne bi došao presuditelju. Nikog ne bi korio u necem oprostivom sve dok ne bi saslušao opravdanje njegovo. Ni na kakvu bol se nije zalio sve dok ne bi prošla. Radio je ono što je govorio i nije govorio ono što nije radlo. Kad bi bio nadjacan u govoru, ne bi bio nadjacan u šutnji. Nastojaoje više slušati nego govoriti. Kada bi iznenada dospio pred dvoje, gledao je ono što je blize strasti, pa bi se tome suprotstavio.

Drzite se zato svojstava ovih! Slijedite ih stalno i natjecite se u njima. A ako niste sposobni za njih, onda znajte daje bolje slijedjenje jednog dijela nego napuštanje cjeline.

300. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Cak da Allah i nije zaprijetio za neposlušnost Njemu, bilo bi obavezno biti Mu poslušan iz zahvalnosti za blagodati Njegove.

301.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rekao je tješeci Aš'asa ibn Kajsa u vezi sa sinom njegovim:

O Aš 'ase, ako tuguješ nad sinom svojim, to od tebe trazi srodstvo. A ako se strpiš, onda Allah osigurava nagradu za nedacu svaku. O Aš 'ase, budeš li strpljiv, sudbina ce se nad tobom dogoditi, ali bit ceš nagradjen. A ako budeš nestrpljiv, sudbina ce se i tad nad tobom dogoditi, ali ti ceš biti grješan. O Aš 'ase, sin tvoj te radovao kada je bio briga i iskušenje, a bacio te u tugu kada je postao nagrada i milost.

302.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim! - rekao je o Poslaniku Bozijem - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i njegovima - u vrijeme njegova spuštanja u grob:

Strpljivost je zasigurno dobra, osim u vezi s tobom. A nestrpljenje je ruzno osim nestrpljenja nad tobom. Bol za tobom je uistinu velika, dok je svaka druga bol prije i poslije tebe mala.

303. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ne povezuj se s budalom, jer ti on uljepšava djelo svoje i zeli da i ti budeš kao on.

304.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - bijaše upitan o razdaljini izmedu istoka i zapada, na što on odgovori:

Jedan dan putovanja Sunca!

305. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Tri su ti prijatelja i tri su ti neprijatelja. Prijatelji su ti prijatelj tvoj, prijatelj prijatelja tvoga i neprijatelj neprijatelja tvog. A neprijatelji su ti neprijatelj tvoj, neprijatelj prijatelja tvog i prijatelj neprijatelja tvoga.

306.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - vidio je covjeka u poslu protiv neprijatelja svoga kako radi ono što je bilo štetno i njemu samom, pa je rekao:

Ti si poput onoga koji probada sebe da bi ubio onoga koji jaše iza njega.

307. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Mnogo li je pouka, a malo li je poucavanja.

308. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Griješi onaj koji pretjeruje u prepirci. A tlacen je onaj koji zaostaje u njoj. Onome koji se svadja teško je biti svjestan Boga.

309. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ne zabrinjava me grijeh poslije kojeg mi je ostavljeno vremena da mogu klanjati dva rekata i zamoliti Boga za oprost.

310.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - bijaše upitan: "Kako ce Allah svesti racun stvorova s obzirom na njihovo mnoštvo?" Na to on odgovori:

Kao što ih i opskrbljuje u mnoštvu njihovom!

Potom mu je rekao:"Kako ce svesti racun njihov a oni Ga ne vide?"

Tada je on rekao:

Upravo kao što ih i opskrbljuje, a oni Ga ne vide.

311. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Glasnik tvoj tumac je razuma tvog. Knjiga tvoja najbolje govori o tebi.

312. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Iskušavanome cije je iskušenje veliko, molitva nije potrebnija nego poštedjenome, koji nije zašticen od iskušenja.

313. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ljudi su djeca svijeta ovoga. I niko se ne moze koriti što voli mater svoju.

314. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Siromah je doista izaslanik Boziji! Zato, ko god mu uskracuje - uskracuje Bogu. A ko god mu udjeljuje - udjeljuje Bogu..

315. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Covjek koji voli sebe nikada ne cini preljubu.

316. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Odredjeni rok zivota dovoljan je kao cuvar.

317. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Covjek moze zaspati uz smrt djeteta svoga, ali ne moze usnuti uz gubitak imetka.

Serif er-Radi kaze:

To znaci da on ostaje strpljiv u slucajevima smrti djece svoje, a nestrpljiv je kada se dogodi da izgubi imetak.

318. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ljubav uzajamna medju roditeljima stvara bliskost medju djecom. Bliskosti je potrebnija ljubav uzajamna nego uzajamnoj ljubavi bliskost.

319. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Cuvajte se sumnji vjernika, buduci da im je Allah Uzvišeni istinu stavio na jezike.

320. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Vjerovanje covjekovo nije iskreno sve dok uzdanje u ono što je u Ruci Bozijoj nije vece od uzdanja u ono štoje u ruci njegovoj.

321.

Kada je Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - došao u Basru, poslao je Enesa ibn Malika Talhi i Zubejru, da ih podsjeti na ono što je on cuo da je Poslanik Boziji - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i njegovima! - rekao o njima dvojici. Ali, on je to izbjegao uciniti, pa je po povratku rekao Zapovjedniku vjemih:´"Doista sam to zaboravio!" Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim na to rece:

Ako govoriš laz, neka ti Allah dadne trpnju mrlja bijelih koje cak ni turban ne moze pokriti.

Šerif er-Radi kaze:

To znaci "koznu bolest". Poslije izvjesnog vremena ta bolest se pojavila na licu Enesovom u tolikoj mjeri da se nikad nije pojavljivao bez vela

322. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Srca doista privlace i odbijaju. Zato, kada privlace, dajte im da izvršavaju dobra neobavezna, A kada odbijaju, ograniclte ih na duznostl stroge.

323. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

U Kur'anu je vijest o onome što je bilo prije, navješcenje o onome što ce biti poslije i uredba za ono što je medju vama.

324. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Vratite kamen tamo otkud je došao, jer zlo se doista odbija samo zlom.

325.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rekao je tajniku svome Ubejdullahu ibn Ebi Rafiju:

U mastionicu svoju stavi sloj pamuka, odrzavaj dugim vršak pera svoga, ostavljaj razmak medju recima i zblizuj sloval Jer to dolikuje ljepoti pisanja.

326. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ja sam vodja vjernicima, dok je imetak vodja grješnicima.

Šerlf er-Radl kaze:

To znaci "da vjernici slijede mene, dok grješnici slijede imetak, upravo kao što pcele slijede maticu (ya 'sub) koja im je predvodnik.

327.

Zapovjedniku vjernih - mir neka je s njim - rece neki jevrej: "Niste bili ni ukopali Vjerovjesnika svoga a vec ste se razišli u vezi s njim!" Zapovjednik vjemih na to odgovori:

Mi smo samo odstupili od njega, a nismo se razišli u vezi s njim. Ali vi ste rekli Vjerovjesniku svome dok vam se noge još nisu bile ni osušile od mora:

"Uspostavi za nas boga kao što i oni imaju bogove!" On odgovori: "Vi ste doista narod bez svijesti!"

(Kur'an 7:138)

328.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - bijaše upitan: "cime si nadvladao protivnike svoje?" On odgovori:

Nisam se sukobio ni s jednom osobom a da mi ona sama nije pomogla protiv sebe.

Šerlf er-Radl kaze:

Zapovjednik vjemih ovdje naglašava svoje utjerivanje straha u srca.

329.

Zapovjednik vjemih - mir neka je s njim - rekao je svome sinu Muhammedu ibn el-Hanefijji:

Sinak moj, bojim se da te siromaštvo ne pogodi. Trazi, zato, zaštitu Boziju od tog jer je siromaštvo umanjenje za vjeru, pometnja za razum i pozivanje mrznji.

330.

Zapovjednik vjemih - mir neka je s njim - odgovori covjeku nekom koji ga upita o zamršenom pitanju nekom:

Pitaj radi razumijevanja i nepitaj radi zbunjivanja! Jer neznalica koji nastoji nauciti slici ucenom. A ucenjak koji nepravedno postupa slici neznalici koji nastoji zbuniti.

331.

Abdullah ibn el-Abbas jednom posavjetova Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - protivno stavovima njegovim. Tim povodom on rece::

Tvoje je da mi daš savjet. A ja cu vidjeti. Pa ako te i neposlušam - slijedi me.

332.

Kada se Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - vracao u Kufu sa Siffina, prodje pored nastambi Sibamija i zacu zene koje oplakuju ubijene na Siffinu. Tada se pojavi Šibami, Harb ibn Šurahbil, koji je bio od uglednika medu tim ljudima. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim! - rece mu:

Upravljaju li s vama zene vaše, buduci da cujem plakanje njihovo? Zar ih ne obuzdajete u kuknjavi toj?

Harb podje s njim pješke, dok je Zapovjednik vjernih jahao. Na to mu Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim! - rece:

Vrati se. jer je hodanje covjeka poput tebe s jednim poput mene iskušenje za upravitelja i ponizenje za vjernika.

333.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - prodje pored poginulih haridzija u danu Bitke na Nehrevanu, pa:

Teško vama! Naškodio vam je onaj koji vas je zaveo!

Upitan je: "Ko ih je zaveo, o Zapovjednice vjernih?" On na to odgovori:

Šejtan - zavoditelj i duša sklona zlu zaveli su ih zeljama, pruzili im priliku griješenja, obecali im pobjedu i tako ih gurnuli u Vatru!

334. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Cuvajte se nepokornosti Bogu u samoci, buduci da je Svjedok i Sudac!

335.

Kada je vijest o ubojstvu Muhammeda ibn Ebi Bekra dospjela do Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim! - on je rekao:

Bol naša za njim velika je kao radovanje njihovo tome. Razlika je samo u tome što su oni izgubili neprijatelja, a mi prijatelja.

336. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Šezdeset godina je vrijeme do kada Allah prima ispriku covjeka.

337. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Onaj kojega grijeh nadjaca nije pobjednik, a onaj koji nadvlada pomocu zla - pobijedjen je.

338. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Allah Uzvišeni je ustvrdio opskrbu siromašnima u imecima imucnih. Siromah zato ogladni samo onda kada mu imucni uskrati. Allah Uzvišeni ce ih pitati o tome.

339. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ne biti u potrebi iznošenja isprike bolje je od iznošenja isprike iskrene.

340. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Najmanja trajna obaveza vaša prema Bogu jest da ne koristite blagodati Njegove u griješenju prema Njemu.

341. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zasigurno je Allah Uzvišeni ucinio poslušnost prilikom pametnima kada zakazu slabici.

342. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Vladar je cuvar Boziji na Zemlji Njegovoj.

343. Zapovjednik vjemih - mir neka je s njim - kaze opisujuci vjernika:

Na licu vjernika je radost, a briznost u srcu njegovu. Vrlo je širokogrudan i veoma je skrušen. Ne voli polozaj visoki i mrzi slavu. Tuga mu je trajna, zabrinutost dalekosezna. Šutnja mu je ustrajna, a vrijeme mu je ispunjeno. Zahvalan je, strpljiv, stalno zadubljen u misli svoje, škrt u potrebama, nastupa prijaznog i cudi blage. Tvrdji je od kamena, a ponizniji od roba.

344. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Covjek bi mrzio nadanje i prijevaru njegovu kada bi vidio kraj zivota i konacnu sudbinu svoju.

345. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dva su sudionika u imetku osobe svake: nasljednici i nezgode.

346. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Osoba od koje se išce slobodna je sve dok ne obeca.

347. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Onaj koji moli a ne cini jest kao onaj koji strijelja bez tetive na luku.

348. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dvije su vrste znanja: ono utkano u dušu i ono preneseno. Znanje preneseno ne koristi ako nema onog utkanog u dušu.

349. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ispravnost mišljenja ide uz vlast. Jedno se javlja s drugim. Pa kada nestane jedno, nestaje i drugo.

350. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Poštenje je ures siromaštva, dok je zahvalnost ures imucnosti.

351. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dan pravde bit ce zesci tlacitelju nego dan tlacenja tlacenome.

352. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Imetak najveci jest odricanje od onoga što je u rukama drugih.

353. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Rijeci se cuvaju, a savjesti ispituju.

"Svako bice ljudsko bit ce drzano u zalogu za sve ono što je pocinilo."

(Kur'an 74:38)

Ljudi bivaju uskraceni i umno poremeceni, osim onih koje Allah sacuva. Pitalac medju njima unosi pometnju, a odgovaratelj tvori tegobu. Mozda ce zadovoljstvo ili nezadovoljstvo mislioca najboljeg medju njima odvratiti od ispravnog mišljenja njegova. I mozda ce najcvršceg medju njima raniti jedan jedini pogled ili ga preinaciti jedna jedina rijec.

354. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

O skupino ljudi, budite svjesni Boga, jer ima mnogo onih koji ceznu za onim što ne postizu, mnogo graditelja onoga u cemu nece stanovati i mnogo skupljaca onoga što ce ostaviti iza sebe. Mozda je to skupio nepravedno ili poricanjem prava, stekao nezakonito, pa se tako zaprtio grijesima i opteretio bremenom teškim?! Zato je pred Gospodara svoga došao tuzan, ozalošcen,

"jer je izgubio svijet ovaj i onaj; to je doista gubitak neizmjerni!"

(Kur'an 22:11)

355. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Teškoca pristupa grijehu znaci cuvanje od grijeha.

356. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dostojanstvo lica tvoga je postojano, ali ga iskanje ruši. Gledaj zato pred kim ga rušiš.

357. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ulagivanje je hvaliti više nego što prilici, dok je nesposobnost ili zavist ciniti to manje.

358. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Grijeh najopasniji je onaj koji pocinitelj njegov potcjenjuje.

359. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko se zagleda u nedostatke svoje usteze se od gledanja tudjih. Ko.je zadovoljan opskrbom koju mu Allah osigurava - ne zalosti se onim što ga je mimoišlo. Ko izvuce sablju nasilja - bit ce pogubljen njome. Ko se bori protiv prilika - strada. Ko zaranja u dubine - utapa se. Ko zalazi u mjesta na zlu glasu - sumnjicen je. Ko mnogo govori - mnogo griješi. Ko mnogo griješi - malo se stidi. Ko se malo stidi - plitke je savjesti. Ko je plitke savjesti - umrtvljenog je srca. A cije je srce umrtvljeno - ulazi u Vatru. Ko vidi nedostatke drugih, pa ih osudjuje, a potom ih odobrava u sebi - jest budala prava. Zadovoljstvo je imovina koja se ne gubi. Ko se cesto sjeca smrti - zadovoljava se udjelom malim od svijeta ovoga. Ko zna da mu je govor dio djela - govori manje, osim tamo gdje to ima svrhu neku.

360. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Tlacitelj medju ljudima ima tri obiljezja: on tlaci onoga iznad sebe neposlušnošcu, onoga ispod sebe nadmocnošcu i podupire druge tlacitelje.

361. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Na krajnjoj granici poteškoce nalazi se olakšanje. A poslije stege lanca nedace dolazi blagostanje.

362. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rece nekom od drugova svojih:

Nipošto ne odvajaj najveci dio djelovanja svog zeni svojoj i djeci svojoj. Jer ako zena tvoja i djeca tvoja budu šticenici Boziji, pa Allah ne zanemaruje šticenike Svoje. A ako budu neprijatelji Boziji- pa zašto da se brineš i zaokupljaš neprijateljima Bozijim?!

363. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Nedostatak najveci jest koriti za nedostatke koje imaš pri sebi.

364.

Neko je cestitao rodjenje sina nekoj osobi drugoj u prisutnosti Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - rekavši: "Cestitam ti konjanika!" Zapovjednik vjernih na to rece:

Ne govori takol Vec reci: Imaš priliku da budeš zahvalan Darovatelju i neka ti je blagoslovljeno darovano! Neka ustasa i neka si blagoslovljen odanošcu njegovom!

365.

Jedan od sluzbenika Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - sagradi kucu raskošnu. Na to Zapovjednik vjernih rece:

Srebrenjaci pokazaše glave svoje! Ova kuca doista govori o imetku tvome

366.

Zapovjedniku vjernih - mir neka je s njim - bijaše receno: "Kad bi covjek bio u kuci svojoj a vrata bila zatvorena, odakle bi mu došla opskrba njegova?" On odgovori:

Odakle mu dolazi i smrt njegova!

367.

Sudjelujuci u sucuti s ljudima medju kojima je neko umro, Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rece:

Zaista ovo nije zapocelo s vama, niti se s vama završava. Ovaj drug vaš je putovao, i zato smatrajte da on i dalje putuje. Ovo ce doci vama ili vi njemu.

368. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

O ljudi, neka vas Allah vidi kako se bojite u vrijeme blagostanja upravo onako kako se bojite u vrijeme nevolje! Doista se onaj kojem je data olakšica, a on je ne smatra sredstvom postupnog priblizavanja kazni, smatra sigurnim od onoga cega se treba bojati. A onaj koji je pogodjen okolnostima teškim, a ne smatra ih iskušenjem, upropašcuje nagradu zeljenu.

369. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

O zatocenici zelja, sustegnite se. jer doista onaj koji se pouzdava u svijet ovaj ništa ne dobiva iz njega do škripe ocnjaka sudbine. O ljudi, preuzmite na sebe odgajanje svoje i ostavite se pohlepe navika svojih.

370. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Nipošto ne smatraj zlom izreku neku koju je neko kazao ako nalaziš da je u njoj dobro.

371. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ako imaš potrebu neku u Boga Uzvišenog, onda prvo išci blagoslov Boziji na Poslanika Njegova - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i potomcima njegovim! - pa onda potrebu svoju. Jer Allah je toliko darezljiv da nece, kada je zamoljen za dvoje, jedno prihvatiti a drugo uskratiti.

372. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko cuva ugled svoj mora napustiti svadju.

373. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Glupost je pozuriti prije vremena pravog, ili odgoditi poslije okolnosti prikladnih.

374. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ne pitaj o onome što se još nije dogodilo, buduci da si dovoljno zaokupljen onim što se dogadja.

375. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Razum je ogledalo cisto, a primanje pouke je opomena koja savjetuje. Za odgajanje sebe dovoljno je izbjegavati ono što smatraš lošim u drugih.

376. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Znanje je zdruzeno s djelovanjem. Zato onaj koji zna djeluje, jer znanje zove djelu. Ako postoji odziv - dobro je. Uprotivnom, ono odlazi od njega.

377. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

O ljudi, uzivanja svijeta ovog jesu poput strnjišta zarazena. Klonite se zato paše njegove. Napuštanje njega veca je blagodat od mirnog ostajanja. Dio njegov dovoljan za uzdrzavanje bolji je od izobilja njegova. Siromaštvo je dosudjeno onima koji su ovdje imucni, dok je udobnost dosudjena onima koji se uzdrzavaju od njega. Oba oka on zaslijepi onome kojega privuce blještavilo njegovo. Onome koji se strasno zaljubi u nj srce ispunjava zalostima što ustrajavaju izmjenjivošcu u tamnom dijelu srca njegova; neke zalosti ga zaokupljaju dok ga druge rastuzuju. To ide tako sve dok ga ne obuzme zagušenje smrtno, pa bude bacan u prostor slobodan sve dok ne raspuknu oba svetišta srca njegova. Bogu je lahko uzrokovati smrt njegovu, dok je prijateljima jednostavno spuštanje njegovo u grob.

Vjernik gleda svijet ocima koje izvode pouku i uzima iz njeg hranu koja je dovoljna za potrebe najosnovnije. On u njemu sluša ušima mrznje i neprijateljstva. Ako se kaze "postao je imucan!" - kaze se i "osiromašio je!". Ako se raduje trajanju njegovom - tuguje se za njegovim nestajanjem. To je tako, iako im još nije prispio Dan u kojem ce oni zapasti u ocajanje.

378. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Allah Uzvišeni odredio je nagradu za pokornost Njemu i kaznu za griješenje prema Njemu, da bi sacuvao ljude od patnje Njegove i uveo ih u Dzennet Svoj.

379. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Doci ce ljudima vrijeme kada njima od Kur 'ana nece ostati ništa osim slova njegova, a od islama ništa osim imena njegova. Dzamije njihove u danima tim bit ce velike u pogledu gradjenja, ali puste u pogledu upucivanja. Oni koji ce boraviti u njima i oni koji ce ih posjecivati bit ce najgori medju stanovnicima Zemlje. Od njih ce se širiti smutnja i njima ce se sve krivo sklanjati. Ako se neko izdvoji iz toga, oni ce ga baciti natrag u to. A ako neko odstupi natrag iz toga, oni ce ga gurnuti tome. Allah Uzvišeni kaze: "Kunem Se Sobom, izaslat cu na njih iskušenje u kojemu ce i razboriti biti pometen!" I On ce uciniti tako!

Trazimo od Boga da nas sacuva od padanja u nemar!

380.

Preneseno je da bi se Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rijetko uspinjao na govornicu a da nebi prije govora svoga izrekao sljedece:

O ljudi, budite svjesni Boga jer covjek nije stvoren bez svrhe, da bi se zabavljao uzicima, niti ostavljen zanemaren da bi mogao nerazumno raditi. Ovaj svijet njegov, koji mu se pricinja lijepim, ne moze biti zamjena za svijet buduci, koji mu promatranje njegovo predstavlja ruznim. A taj covjek umišljeni, koji uspijeva na svijetu ovom posredstvom velikog truda svog, nije poput onog koji cak u maloj mjeri uspije u svijetu buducem.

381. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Nema odlicnosti vece od islama, niti casti uzvišenije od svijesti o Bogu, niti utocišta boljeg od suzdrzavanja, niti zastupnika djelotvornijeg od pokajanja, niti riznice dragocjenije od zadovoljstva, niti imetka koji bolje otklanja bijedu od zadovoljstva suštim uzdrzavanjem. Onaj koji se ogranici na ono što je naprosto dovoljno za uzdrzavanje postize udobnost i priprema se za boravak u lagodnosti. Zelja je kljuc teškoce i sredstvo umora. Pohlepa, oholost i zavist jesu poticaji zapadanja u grijehe, dok je zlo skup svih nedostataka loših.

382.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rekao je Dzabiru ibn Abdullahu el-Ensariji:

O Dzabire, glavno uporište vjere i svijeta jesu cetiri osobe: ucenjak koji koristi znanje svoje, neznalica koji ne izbjegava poucavanje, imucni koji ne škrtari u darivanjima svojim i siromah koji ne prodaje buduci zivot svoj za svijet ovaj. Zato, kada ucenjak upropašcuje znanje svoje - neznalica izbjegava poucavanje svoje. A kada je imucni škrt s darivanjima svojim - siromašni prodaje svoj buducl za svijet ovaj.

O Dzabire, ako su u nekog obilni darovi Boziji, obilne su i potrebe ljudi prema njemu. Zato, onaj koji radi Boga ispunjava sve što mu je obaveza u tom pogledu sacuvat ce ih u nastavljanju i trajnosti. A onaj koji ih ne ispunjava onako kako treba izlozit ce ih propadanju i uništenju.

383.

Ibn Dzerir et-Taberi ima u "Povijesti" svojoj preneseno od Abdurahmana ibn Ebi Lejle, pravnika koji je bio jedan od onih koji se digao s Ibn el-Aš'asom u borbi protiv Hadzdzadza, da je on poticao ljude na dzihad pozivanjem: "Zasigurno sam cuo Aliju - neka Allah uzdigne stupanj njegov medju dobrima i nagradi ga nagradom onih koji zivotima svojim svjedoce Istinu i nagradom ljudi Istine! - gdje kaze u danu okršaja našeg sa Sirijcima:

"O vjernici, svako ko opazi cinjenje nasilja i zagovaranje zla, pa to osudi u srcu svom - izbavio se i sacuvao od grijeha; svako ko to osudi jezikom svojim bit ce nagradjen i on je na višem polozaju nego onaj prvi; ali svaki onaj koji to osudi sabljom svojom, da bi rijec Bozija bila gornja, a rijec nasilnika donja, ide stazom upute na Putu pravom, dok mu je srce obasjano uvjerenjem cvrstim.

384. Drago kazivanje njegovo o istom glasi ovako:

Tako medju njima postoji onaj koji osudjuje zlo rukom svojom, jezikom i srcem. Taj je upotpunio svojstva dobroga! A medju njima postoji i onaj koji osudjuje zlo jezikom i srcem svojim, ali ne i rukom. Taj se drzi samo za dva svojstva dobra, a propušta trece svojstvo. Medju njima postoji i onaj koji osudjuje zlo u srcu svome, ali to ne cini rukom svojom i jezikom svojim. Taj je propustio dva najbolja svojstva od tri i drzi se samo za jedno! Medju njima postoji i onaj koji ne osudjuje zlo ni jezikom svojim, ni srcem svojim, ni rukom svojom. On je mrtvac medju zivima.

Sva su djela cestita, ukljucujuci i borbu na putu Bozijem, poput ispljuvka u ocean duboki u usporedbi s naredjivanjem dobra i sprjecavanjem zla. Naredjivanje dobra i sprjecavanje zla doista ne priblizuju smrt, niti umanjuju opskrbu. A najbolje od svega toga jest pravedna rijec pred vladarem tlaciteljem.

385.

Preneseno je od Ebu Dzuhejfa da je rekao: "cuo sam Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - kako kaze:

"Prvi dzihad u kome cete biti nadvladani jest dzihad rukama vašim, potom jezicima vašim i onda srcima vašim. Zato, onaj koji ne prepoznaje dobro srcem svojim i ne osuduje zlo bit ce okrenut naopako. Tako ce mu gornji dio biti okrenut prema dolje, a donji prema gore."

386. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Istina je doista i teška i blagotvorna. A laz je i krhka i zarazna.

387. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Nemoj nipošto smatrati sigurnim od kazne Bozije cak ni najboljeg covjeka zajednice ove, jer Allah Uzvišeni kaze:

"Ali niko se ne osjeca sigurnim od kazne Bozije osim ljudi koji propadaju!"

(Kur'an 7:99)

Nipošto ne gubi nadu u milost Boziju cak ni za najgoreg covjeka zajednice ove, jer Uzvišeni kaze:

"Niko, osim ljudi koji poricu Istinu, ne gubi nadu u milost Boziju!"

(Kur'an 12:87)

388. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Škrtost sadrzi sve druge poroke nevaljale i ona je uzda kojom se vodi zlu svakom.

389. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

O sine Ademov, dvije su vrste opskrbe: opskrba koju ti traziš i opskrba koja trazi tebe, pa ako joj ti i ne dodješ - ona dodje tebi. Ne tovari zato na dnevnu brigu svoju godišnju brigu svoju. Dovoljno ti je dana svakog ono što on ima. Ako imaš cijelu godinu zivota svoga, Allah Uzvišeni ce ti cak i tada dati sljedecega dana svakog ono što je On odredio kao udio tvoj. A ako ne budes imao godinu zivota svoga, pa zašto onda brinuti o onome što ti ne pripada?! Nijedan trazitelj nece te moci preduhitriti u opskrbi tvojoj. Niko te nece moci u njoj nadvladati i nece ti zakasniti ono što ti je odredjeno.

Šerif er-Radi kaze:

Ovo kazivanje vec smo naveli na drugom mjestu u poglavlju ovom. Ono je, medjutim, ovdje jasnije i s više pojedinosti. Zato smo ga ponovili u skladu s nacelom postavljenim na pocetku knjige.

390. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Mnogo je onih koji docekuju dan, ali ga ne isprate. I mnogo je onih kojima su zavidjeli na pocetku noci njihove, ali rasplakane zene njihove oglase se na kraju njezinom.

391. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Govor je u vlasti tvojoj sve dok je neizrecen. Ali kad ga izrekneš, ti si u vlasti njegovoj. Cuvaj zato jezik svoj kao što cuvaš zlato i srebro svoje, jer cesto samo jedna rijec odnese blagodat i pribavi kaznu.

392. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ne govori ono što ne znaš. Ne govori cak ni sve što znaš jer Allah je propisao duznosti stroge za sve udove tvoje i On ce Se pozivati na njih na Danu sudnjem protiv tebe.

393. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Cuvaj se da te Allah vidi tamo u cemu je grijeh prema Njemu i da te ne nadje tamo gdje Mu se sluzi, pa da zato budeš od onih koji su gubitnici! Zato, kad si jak, budi jak u pokornosti Bogu, a kad si slab, budi slab za cinjenje grijeha prema Bogu.

394. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Neznanje je oslanjati se na svijet ovaj i pored onoga što vidiš od njega. I ocigledan je gubitak ne ciniti djela dobra onda kada si uvjeren u nagradu za njih. A slabost je uzdati se u bilo koga prije nego što je iskušan.

395. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Bozije nepridavanje vaznosti svijetu ovome vidljivo je i u tome što se prema Njemu griješi samo u njemu i što se ne moze postici ono što je u Njega osim napuštanjem njegovim.

396. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko nešto trazi - naci ce to ili barem dio toga.

397. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Nije dobro dobro poslije kojeg je Vatra, niti je zlo zlo poslije kojeg je Dzennet. Blagodat svaka osim Dzenneta jest jadna, a iskušenje svako osim Vatre jest udobnost.

398. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dobro znajte da je siromaštvo nevolja. Ali od siromaštva je gora bolest tijela. A od bolesti tjelesne gora je bolest srca. Dobro znajte da je obilje imetka blagodat. Ali od obilja imetka bolje je zdravlje tijela. A od zdravlja tijela bolja je svjesnost srca o Bogu.

399. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Koga god djelo njegovo zadrzava straga, rodoslov njegov ga ne moze promaknuti naprijed. U inacici izreke ove to je ovako: Ko nema postignuca osobna ne moze se okoristiti postignucima predaka svojih.

400. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

U vjernika je vrijeme podijeljeno na tri dijela: vrijeme u kojemu se obraca Gospodaru svome, vrijeme kada pribavlja sredstva za zivot i vrijeme koje on ostavlja duši svojoj za uzitke u onome što je dozvoljeno i lijepo. Razumni se ne treba isticati, osim kad je u pitanju ovo troje: stjecanje za zivot, istupanje radi neceg od svijeta buduceg i uzitak u onom što nije zabranjeno.

401. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Uzdrzi se od svijeta ovoga, pa ce ti Allah pokazati slabosti njegove i ne budi nemaran, jer ni sam neceš biti zanemaren.

402. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Govorite da biste bili prepoznati, buduci da je covjek skriven pod jezikom svojim.

403. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Uzmi od svijeta ovoga što ti prispije, a udalji se od onog što je uzmaklo od tebe. Ako tako ne mozeš uciniti, onda tragaj na nacin najljepši.

404. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Mnoge su rijeci djelotvornije od napada.

405. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dovoljno je sve ono što zadovoljava!

406. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Smrt, a ne ponizenje! Malo, a ne od drugih! Onaj koji ne dobije dok sjedi nece dobiti nikad ustane. Vrijeme ima dva dana: dan za tebe i dan protiv tebe. Kada je dan za tebe - ne oholi se. A kada je protiv tebe - strpi se.

407. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Miomiris najbolji jest mošus; tezina mu je mala, a miris ugodan.

408. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ostavi hvalisanje, odreci se oholosti i sjecaj se groba svoga.

409. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dijete ima pravo u roditelja dok i roditelj ima pravo u djeteta. Pravo roditelja u djeteta jeste da mu ono bude poslušno u svemu osim u onom u cemu je grijeh prema Bogu Uzvišenom. A pravo djeteta u roditelja jeste da mu nadjje lijepo ime, dobro ga odgoji i poduci Kur'anu.

410. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zao ucinak pogleda je istina; zapis je istina; cini su istina; i predznak dobar je istina, a predznak loš nije istina. I zaraza nije istina. Miris je vrsta lijecenja; med je vrsta lijecenja; jahanje je vrsta lijecenja; i gledanje u zelenilo je vrsta lijecenja.

411. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Bliskost s ljudima u ponašanjima njihovim jeste sigurnost od mrznje njihove.

412.

Neko je izgovorio neki izraz iznad razine svoje, a na to je Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rekao:

Poletio si prije narastanja perja i zapoceo mrmljati prije nego si dosegao mladost.

Šerif er-Radi kaze:

Ovdje šakir znaci "paperje koje narasta na ptici prije nego ona ojaca i ocvrsne". A saqb znaci "mlada deva koja ne muce sve dok ne postane veca".

413. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko trazi protivljenja ne nalazi sredstva uspjeha.

414.

Nakon što bijaše upitan o znacenju izraza "Nema snage niti moci do u Boga!" - Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rece:

Nemamo ništa zajedno s Bogom i nismo gospodari nicemu osim onome nad cim nas je On ucinio gospodarima. Zato, kada nas On ucini gospodarima nad necim nad cim je On gospodar iznad nas, On nam dodijeli duznosti. A kada On to oduzme od nas, otkloni od nas i te duznosti.

415.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - cuo je Ammara ibn Jasira - neka mu je Allah milostiv - kako razgovara s Mugirom ibn Šu'bom. Na to on rece:

Napusti ga, o Ammare, jer od vjere uzima samo ono što ga priblizava svijetu ovome, a sebi je namjerno napravio nejasnost da bi sumnje ucinio pokricem za nedostatke svoje.

416. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kako li je lijepa poniznost imucnih pred siromašnim u nastojanju da postignu ono što je u Boga! Ali od toga je bolji ponos siromašnih prema imucnim s pouzdanjem u Boga.

417. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Allah ne dariva covjeku razum a da ga njime nece izbaviti jednog dana.

418. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Istina obori onoga koji se bori protiv nje.

419. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Srce je knjiga oka.

420. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Svijest o Bogu jest najznacajnije svojstvo vrline ljudske.

421. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Nipošto ne iskušavaj oštrinu jezika svog protiv Onoga Koji ti je dao moc govorenja, a ni rjecitost govora svoga protiv Onoga Koji te je izveo na Put pravi!

422. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Za tvoj odgoj osobni dovoljno ti je uzdrzati se od onog što ne voliš u drugoga.

423. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Covjek se mora strpjeti kao covjek slobodan, inace ce zaboravljati poput neznalica.

Preneseno je u drugom predanju da je Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rekao Aš'asu ibn Kajsu, iskazujuci mu sucut u povodu smrti sina njegova:

Ili se strpi strpljivošcu plemenltih ili ceš, u protivnom, zaboraviti poput zivotinje.

424. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rekao je opisujuci svijet ovaj:

On zavodi, šteti i prolazi. Allah Uzvišeni Se nije zadovoljio da on bude nagrada za prijatelje Njegove, niti kazna za neprijatelje Njegove. Zapravo, stanovnici svijeta ovoga jesu poput onih jahaca na koje predvodnik njihov vikne cim sjašu, pa oni nastavljaju putovanje.

425.

Zapovjednik vjernih rekao je sinu svom Hasanu - mir neka je s njima obojicom - ovo:

Ne ostavljaj iza sebe nipošto išta od svijeta ovog, buduci da ce takvo ostavljanje tvoje biti za jednu od dvije osobe: ill za osobu koja to koristi u poslušnosti Bogu, pa ce ona tada biti sretna onim što je bilo loše za tebe, ili za osobu koja to koristi u neposlušnosti Bogu, pa ce biti nesretna s onim što si joj ti skupio, a ti bi joj tada bio pomagac u grijehu tom. A nijedna od njih ne zasluzuje da joj daš prednost nad sobom.

Šerif er-Radi kaze:

Ova izreka prenesena je takodjer u sljedecoj inacici:

A sad! Zaista sve od svijeta ovog što je sada s tobom bilo je doista ranije s drugim i prijeci ce drugima poslije tebe. Ti skupljaš tako za jednu od dvije osobe: za osobu koja koristi sve što si skupio u pokornosti Bogu, pa ce ona tako biti sretna s onim što tebe cini nesretnim, ili za osobu koja to koristi u neposlušnosti Bogu, pa ce ona tako biti nesretna s onim što si joj ti skupio. A nijedan od ove dvojice ne zasluzuje da mu daš prednost nad sobom, niti da opteretiš ledja svoja radi njega. Zato, moli milost Boziju onome koji je otišao i opskrbu Boziju za onoga koji je ostao!

426.

Pred Zapovjednikom vjernih - mir neka je s njim - neko je rekao: "Trazim oprost u Boga!" Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - na to rece:

Ne bio u matere svoje! Znaš li ti šta je trazenje oprosta Bozijeg?! Trazenje oprosta Bozijeg je stupanj za polozaje visoke! To je izreka koja obuhvaca šest znacenja. Prvo - je pokajanje za ono što je prošlo. Drugo je - odluka cvrsta da se na to više nikad neceš vratiti, Trece je - da stvorovima svim pruziš pravo njihovo, tako da mozeš susresti Boga cist i bez ikakve odgovornosti. cetvrto je - da ispuniš svaku obavezu svoju koju si zanemario, tako da joj daš pravo njezino. Peto je - da se okreneš protiv tijela koje je naraslo kao posljedica djelovanja nezakonitog, pa da ga rastopiš jadima sve dok se koza ne priljubi uz kosti i meso novo ne naraste izmedju njih. I šesto je - da uciniš da tijelo kuša bol poslušnosti kao što si ucinio da kuša slast neposlušnosti. Tek tada mozeš reci: "Trazim oprost u Boga!

427. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Blagost je srodstvo.

428. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Jadan li je sin Ademovl Smrt mu je skrivena. Bolesti su mu zatajene. Djelo mu je sacuvano. Ujed komarca ga boli. Gušenje ga usmrcuje. Znoj mu daje zapah ruzan.

429.

Preneseno je da je Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - sjedio s drugovima svojim kada pored njih prode lijepa zena neka. Oni je pogledaše, a na to Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rece:

Pozudni li su pogledi muzjaka ovih?! Osvrtanje ovo potice uznemirenost njihovu. Zato kada neko od vas vidi zenu koja ga privlaci, neka se sastane sa zenom svojom, jer ona je poput njegove.

A onda je jedan od haridzija rekao: "Allah ubio poricatelja ovog! Kako li je samo upucen u vjeru!" Ljudi tad skociše prema njemu da ga ubiju. Ali Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rece:

Polahko! Za uvredu - uvreda ili oprost za grijeh!

430. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dovoljno ti je ako razum tvoj razdvaja puteve zastranjenja od puteva upucenosti.

431. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Cinite dobro i ne ponizavajte ništa od njega, buduci da je njegovo sicušno veliko, a malo puno. Neka niko od vas nipošto ne kaze da je drugi doista obavezniji u cinjenju dobra nego štoje on sam, pa da tako, Boga mi, i bude. I dobro i zlo imaju pristalice svoje. Koje god od tog dvoga vi napustite, njemu ce biti dovoljne pristalice njegove

432. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Allah ce urediti vanjštinu onome koji uredi unutarnjost svoju. Onome ko radi za vjeru svoju Allah ce uciniti dovoljnim svijet njegov. Onome koji lijepo uredi ono što je izmedju njega i Boga - Allah ce lijepo urediti ono što je izmedju njega i drugih ljudi.

433. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Blagost je prekrivac koji skriva, a razum je sablja britka. Pokrij zato blagošcu svojom slabosti u ponašanju svome i bori se razumom svojim protiv strasti svojih.

434. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ima robova Bozijih kojima Allah daje blagodati radi dobrobiti ljudi. On ih zato drzi u rukama njihovim sve dok ih oni daju drugima. On od njih uzima te blagodati kada ih oni uskrate, pa ih šalje drugima.

435. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Covjek ne treba biti siguran u dva dara: zdravlje i imetak. Jer vidiš covjeka zdrava koji neocekivano brzo oboli i vidiš imucna koji neocekivano brzo osiromaši.

436. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko se potuzi vjerniku na potrebu, kao da se o njoj potuzio Bogu. Ako se na nju potuzi nevjerniku, to je kao da se potuzio na Boga.

437. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rece jednog Bajrama:

Bajram je samo za onoga ciji je post Allah primio i cijim je namazima On zadovoljan. I Bajram je svaki dan u kome nije pocinjen nikakav grijeh prema Bogu.

438. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zalost najvecu na Danu sudnjem osjetit ce zasigurno onaj koji je stekao imetak neposlušnošcu prema Bogu, pa ga naslijedio covjek koji ga je potrošio u pokornosti Bogu Uzvišenom i zato ušao u Dzennet, a onaj prvi zato ušao u Vatru.

439. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Najgori u kupoprodaji i najneuspješniji u nastojanju jest covjek koji troši tijelo svoje u trazenju imetka, iako mu sudbina ne pomaze u zelji njegovoj. On zato odlazi ojadjen sa svijeta ovog i stize na svijet onaj noseci odgovornost svoju.

440. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dvije su vrste opskrbe: ona koja traga i trazena. Smrt zato trazi onoga koji trazi svijet ovaj, sve dok ga ne izvuce iz njega, dok svijet ovaj trazi onoga koji trazi svijet onaj, sve dok on ne dobije u cijelosti opskrbu svoju od njega.

441. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zasigurno, prijatelji Boziji jesu oni koji gledaju unutarnjost svijeta ovoga, dok ostali ljudi gledaju vanjštinu njegovu. Oni se zaokupljaju onim što ce doci poslije njega, dok se ostali ljudi zaokupljaju trenutnim davanjima njegovim. Ubijaju od njega ono za što se boje da bi ih moglo uništiti i napuštaju u njemu ono za što misle da ce ih napustiti. Zgrtanje blaga na njemu, koje cine drugi, smatraju beznacajnim i zadobivanje toga za njih smatraju gubitkom. Oni su neprijatelji onoga što drugi vole, dok sami vole ono što drugi mrze. Knjiga se tumaci preko njih i oni su preko nje postali poznati. Knjiga se odrzava pomocu njih, a oni se odrzavaju pomocu nje. Ne vide nikakvo drugo nadanje iznad onoga cemu se nadaju i ne vide ništa cega se treba bojati iznad onoga cega se boje.

442. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Sjecajte se prestajanjem uzltaka i trajanjem odgovornosti.

443. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Upoznaj, mrzit ceš!

Šerif er-Radi kaze:

Neki ljudi govore da je ovo izreka Poslanika - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i njegovima! Ono što potvrdjuje da je to izreka Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - jest vijest koju prenosi Sa'leb od Ibn el-A'rabije, po kojem je Me'mun rekao:

"Da ´Ali nije rekao ufybur taqlih ("Upoznaj, mrzit ceš!"), ja bih rekao iqlih tahbur ("Mrzi, upoznat ceš!").

444. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Allah nikom nece otvoriti vrata zahvalnosti a zatvoriti vrata uvecanja, niti ce bilo kome otvoriti vrata molitve a zatvoriti vrata prihvacanja. On nikome nece otvoriti vrata pokajanja a zatvoriti vrata opraštanja.

445. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Osoba najprilicnija za cast jeste ona po kojoj se razaznaju casnici.

446.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - bijaše upitan: "Šta je bolje, pravda ili darezljivost?" Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - odgovori:

Pravda postavlja stvari na mjesta njihova dok ih darezljivost izuzima s pravaca njihovih. Pravda je predvodnik opci, dok je darezljivost dobrobit posebna. Pravdaje zato viša i vaznija.

447. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ljudi su neprijatelji onoga što ne znaju.

448. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Cjelina uzdrzanosti od svijeta ovoga obuhvacena je izmedju dva iskaza Kur'anska. Allah Uzvišeni kaze:

"Tako da ne biste ocajavali nad bilo cime što vam je izmaklo i da se ne biste ushicivali nad bilo cime što vam prispije!"

(Kur'an 57:23)

Ko ne tuguje nad onim što je izmaklo i ne veseli se nad onim što dolazi, postize uzdrzanost od svijeta ovoga s obje strane njegove.

449. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Kako li spavanje razara odlucnost dana!

450. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Upraviteljski su polozaji natjecališta ljudi.

451. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Nijedan grad nema vece pravo od drugoga nad tobom. Najbolji grad je onaj koji te podnosi.

452.

Kada je vijest o smrti Aštara - Allah mu se smilovao - dospjela do Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim! - on rece:

Malik! Kakav bijaše Malik! Boga mi, da bijaše planina - bila bi ogromnal A da bijaše stijena - bila bi tvrda! Ni jedan kopitar se ne bi na nju mogao ispeti i ni jedna ptica je ne bi mogla nadletjeti.

Šerif er-Radi kaze:

Find znaci "osamljena planina".

453. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Malo, na kome se ustrajava, bolje je od mnoštva koje dosadi.

454. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ako neko ima lijepu osobinu koja je poznata, onda ocekujte druge, njoj slicne.

455.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rece Galibu ibn Sa'saa, ocu Ferezdeka, u toku razgovora:

"Šta je s tvojim devama brojnim?"

On odgovori: "Rastjerala su ih prava, o Zapovjednice vjernih!"

Na to Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rece:

To je najvrijednije putovanje s njima!"

456. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ko trguje bez znanja propisa vjere - uplest ce se u kamatu.

457. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Allah ce iskušati nesrecama velikim onoga koji uvecava nesrece male.

458. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Onaj koji poštuje dušu svoju ne pridaje vaznost strastima svojim.

459. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Covjek ne isprica šalu a da ne okrnji dio razuma svoga.

460. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ustezanje tvoje od onoga koji tezi tebi jest umanjivanje dobitka, dok teznja tvoja za onim koji se usteze od tebe jest ponizenje za dušu.

461. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Imetak i siromaštvo jesu onda nakon što ljudi dodju pred Boga.

462. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zubejr bijaše jedan od nas iz Kuce ciste, sve dok ne poniknu njegov nesretni sin Abdullah.

463. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Cime se ima uznositi sin Ademov!? Pocetak mu je kaplja sjemena, a kraj lešina! On sam sebe ne moze opskrbiti, niti smrt svoju odbiti.

464.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - bijaše upitan: "Ko je najveci pjesnik?" On odgovori:

Njihova skupina cijela nije napredovala u istom smjeru da bismo znali visinu slave njihove. Ali, ako to treba uciniti. onda je to "el-Melik ed-Dillil".

Šerlf er-Radi kaze:

On ima na umu Imruu-l-Kajsa

465. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zar nema covjeka slobodna koji bi mogao ostaviti ovaj zalogaj sazvakani onima kojima se on dopada!? Za vas je doista Dzennet nagrada jedina. Ne prodajite se zato ni za što mimo njega.

466. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dva pohlepna se ne zasicuju: trazitelj znanja i trazitelj svijeta ovoga!

467. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Vjerovanje je davati prednost istini, kada ti ona šteti, nad lazi, kada ti ona koristi, i da u govoru tvom ne bude ništa više nego što je djelo tvoje i da budeš svjestan Boga kada govoriš o drugome.

468. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Sudbina ima prevlast nad zakljucivanjem po slicnosti, tako da je snovanje kvasac nevolje.

Šerif er-Radi kaze:

Ovo je znacenje vec iznijeto, iako rijecima drukcijim.

469. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Suzdrzanost i ustrajnost jesu blizanci koje radja odvaznost velika.

470. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ogovaranje je krajnji napor nemocnoga.

471. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Mnogo je onih koji zapadaju u iskušenje zato što je o njima govoreno lijepo.

472. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Svijet je ovaj stvoren radi svijeta drukcijeg od njega, a nije stvoren radi sebe sama.

473. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Benu Umejjama je odredjen rok kojem oni hitaju. Kada se medju njima podignu razlike, tada ce ih moci nadvladati cak i napad hijena.

Šerif er-Radi kaze:

Ovdje je murwad oblik izveden iz irwad, što znaci "dopustiti vrijeme" ili "sacekati". To je izuzetno razgovijetan i ushicujuci izraz. Njime kao da je Zapovjednik vjemih - mir neka je s njim - usporedio vrijeme Benu Umejja s trkalištem konja na kome oni jure prema cilju, pa kada dospiju do kraja njegova, tada se raspada poredak njihov.

474. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rece hvaleci Pomagace:

Boga mi, oni su othranili islam darezljivim rukama svojim i rjecitim jezicima svojim kao što se othrani zdrijebe jednogodišnje.

475. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Oko je uzica straznjice.

Šerif er-Radi kaze:

To je ushicujuca usporedba. Jednako je kao da je Zapovjednik vjernih usporedio straznji dio tijela s vrecom a oko s uzicom. Kada se uzica odveze, u vreci se ne moze ništa zadrzati. Prema dobro poznatom i cuvenom mišljenju, to je izreka Vjerovjesnika - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i njegovima - ali neki ljudi je prenose od Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim. El-Muberred je spominje u knjizi svojoj al-Muqtadab u poglavlju "Jednoznacne rijeci". I mi smo raspravljali o slikovitom prikazu tom u knjizi našoj Magazat al-atar an-nabawiyya.

476.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - rekao je u jednom od kazivanja svojih:

Upravitelj je preuzeo upravu nad njima. Upravljao je i upravljen bio sve dok se vjera nije dobro ucvrstila.

477. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ljudima ce teško vrijeme doci. U njemu ce imucni grcevito cuvati ono što imaju, i ako im to nije naredjeno. Allah Uzvišeni kaze:

"I ne zaboravite prijaznost medjusobnu!"

(Kur'an 2:237)

Zli ce se podici u tom vremenu, dok ce dobri ostati ponizeni i stjecanje ce se ostvarivati od siromašnih, mada je Poslanik - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i njegovim! - zabranio stjecanje od siromašnih.

478. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Dvije osobe propast ce u vezi sa mnom: jedna koja me voli, ali pretjeruje, i druga koja me lazno i neosnovano okrivljuje.

Šerif er-Radi kaze:

Ovo je slicno rijecima Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - koje glase:

"Dvije osobe propast ce u vezi sa mnom: jedna koja me voli pretjerano, te mrzitelj i nositelj zlobe."

479.

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - bijaše upitan o Jednosti i Pravdi Bozijoj, na što on odgovori:

Jednost znaci da Ga ne potcinjavaš granicama zamišljanja svog, a Pravda znaci da Ga ne okrivljuješ.

480. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Nema dobra u šutnji o propisu, niti ima dobra u govoru bez znanja.

481. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze u molitvi svojoj za kišu:

Boze moj, pošalji nam kišu pomocu oblaka potcinjenih, a ne pomocu nepokornih.

Šerif er-Radi kaze:

To je izraz ushicujuce rjecitosti, jer Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - usporedjuje oblak pracen gromovima, munjama, vjetrima i sijevanjima s devama nepokornim, koje odbacuju sedla svoja i zbacuju jahace svoje. A oblake, koji su bez tih pojava strašnih, usporedjuje s podloznim devama koje je lahko musti i koje su pokorne u jahanju.

482.

Zapovjedniku vjernih - mir neka je s njim - bijaše receno: "E da si obojio sjedine svoje, o Zapovjednice vjernih!" Na to on rece:

Boja je ukras, a mi smo ljudi u zalosti!

Šerlf er-Radi kaze:

Zapovjednik vjernih - mir nekaje s njim - upucuje na smrt Poslanika Bozijeg - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i njegovima!

483. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Borac na putu Bozijem, koji zivotom svojim posvjedoci lstinu, nema vecu nagradu od onoga koji je mocan ali ostane krjepostan. Krjeposni gotovo da postaje jedan od meleka..

484. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Zadovoljstvo je imetak koji ne prolazi.

Šerlf er-Radi kaze:

Neki prenose ovo kao izreku Poslanika Bozijeg - mir i blagoslovi Boziji neka su s njim i njegovima!

485.

Kada je Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - postavio nad Perzijom i poslovima njezinim Zijada ibn Ebihi umjesto Abdullaha ibn el-Abbasa, dugo je razgovarao s njim i tada mu je zabranio povecanje poreza. Rekao mu je:

Postupaj pravedno l drzi se daleko od samovolje i nepravde, jer doista samovolja donosi raskole, a nepravda poziva na sablju.

486. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Grijeh najtezi je onaj koji pocinitelj smatra neznatnim.

487. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Allah nije obavezao neznalice da uce sve dok nije obavezao ucene da poucavaju.

488. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Najgori drug je onaj radi kojega se mora usiljeno postupati.

Šerlf er-Radi kaze:

To je zato što usiljeni postupak nuzno iziskuje napor. A to je zlo koje proistice od druga radi koga se mora usiljeno postupati. On je zato najgori od drugova.

489. Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze:

Ako vjernik rasrdi brata svog, vec ga je napustio.

Šerlf er-Radi kaze:

Kazu hašamahu i ahšamahu, što znaci "on ga je rasrdio". Prema drugom mišljenju, to znaci "zastidio ga je", a ihtaiamahu znaci "on mu to trazi", a to je pretpostavka napuštanja njegova.

Ovo je kraj nastojanja našeg da napravimo izbor iz kazivanja Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim! Hvala Bogu Uzvišenom što nam je podario uspjeh u tome da sa strana razlicitih skupimo kazivanja rasuta i da s mjesta razlicitih saberemo gradju koja je bila daleko. Odlucili smo - kako smo to iznijeli na pocetku - ostaviti nekoliko stranica praznih poslije poglavlja svakog radi dodavanja onoga što bismo pribavili i umetanja onoga što dospije do nas, jer moguce je da neka grada, koju sada nemamo u vidu ili koja nije dostupna, postane znana i dospije do nas. Nemamo sposobnost da uspijemo osim uz pomoc Boga! U Nj se uzdamo i On nam je dovoljan! On je pomagac najbolji!

Knjiga ova završena je u mjesecu redzebu 400. godine poslije Hidzre.

Neka je blagoslov Boziji na ucitelja naseg Muhammeda, pecata poslanika, koji vodi putu najboljem i na njegove potomke i drugove casne, zvijezde uvjerenja cvrstog!