9) Plemenitost

 

 

183. Poslanik, s.a.v.a.: "Plemenitost čovjeka je njegova vjera."1

184. Imam Ali, mir s njim: "Čija duša postane plemenita, strast u njegovim očima postane prezrena."2

185. Imam Ali, mir s njim: "Pridržavanje ugovora je plemenitost."3

186. Imam Ali, mir s njim: "Kako je lijepo postignuće natjerati sebe na plemenitost!"4

187. Imam Hasan, mir s njim: "Plemenitost znači činiti dobročinstvo bez očekivanja nagrade i davati prije nego se traži."5

188. Imam Sadik, mir s njim: "Tri stvari ukazuju da je čovjek plemenit: lijepa narav, savladavanje srdžbe i obaranje pogleda."6

 

Plemeniti

 

189. Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista je Allah, dž.š., plemenit i voli plemenitost."7

190. Imam Ali, mir s njim: "Plemenit je onaj koji sačuva plemenitost svoga lica od Vatre."8

191. Imam Ali, mir s njim: "Plemeniti se pravi da je zanemario i da je prevaren."9

192. Imam Ali, mir s njim: " Kada plemeniti obeća - ispuni, a kada prijeti - oprosti."10

193. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Plemeniti se raduje svojoj dobroti, a neplemeniti se ponosi svojim imetkom."11

 

0 ahlaku, ćudi plemenitih

 

I oni koji ne svjedoče lažno, i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno.12

_____________________ 

1. Musned ibn Hnbel, 3/292/8782.

2. EI-Bthar,78/13/71

3. Isto, 77/209/1. ‘

4. Isto, 77/211/1.

5. Isto, 44/89/2.

6. Tuhafu-l-'ukul, 319.

 

7. Kenzu-l-'ummal, 15991. 

8. El-Bihar, 78/82/82. 

9. Gureru-l-hikein, 446. 

10. Isto, 1528.

11. Ed-Dumtu-MMhire, 27. 

12. El-Furkan, 72.


* * *

194. Poslanik, s.a.v.a., kada je neko izjavio: "Volio bih biti najplemenitiji čovjek!": "Nikad se pred ljudima ne žali na Allaha, dž.š., bit ćeš najplemenitiji čovjek."1

195. Imam Ali, mir s njim: "Iskren savjet je ćud plemenitih, obmana je ćud neplemenitih."2

196. Imam Ali, mir s njim: "Žurba sa oprostom je ćud plemenitih, žurba sa osvetom je ćud neplemenitih."3

197. Imam Ali, mir s njim: "Vrlina plemenitih je žurba u činjenju dobrih djela i zanemarivanje učinjene dobrote."4

198. Imam Ali, mir s njim: "Načelo plemenitih je širokogrudost."5

199. Imam Ali, mir s njim: "Kazna plemenitih je bolja od oprosta neplemenitih."6

200. Imam Ali, mir s njim: "Najpriličniji čovjek za plemenitost je onaj po kojem se plemeniti prepoznaju."7

201. Imam Ali, mir s njim: "Čovjek koji na zlo ne odgovara dobrom nije od plemenitih."8

202. Imam Hasan, mir s njim: "Ko prebrojava svoja dobra, uništio je svoju plemenitost."9

 

Poticanje na poštovanje plemenitih

 

203. Imam Hasan, mir s njim: "Ukazujte čast plemenitim svih naroda!"10

204. Poslanik, s.a.v.a., je sjedio oslonjen na jastuk kada mu je došao Selman. On mu dade svoj jastuk i reče: "Selmane, kada musliman ode kod svoga brata i on mu ustupi svoj jastuk, Allah će mu oprostiti."11

205. Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista od veličanja Uzvišenosti Božije je poštivanje trojice: čovjeka koji je osijedio u islamu, pravednog predvodnika te hafiza koji ne pretjeruje i koji se ne udaljava od djelovanja u skladu s Kur'anom."12

______________________ 

1. Kenzu-l-'ummal, 44154

2. Gureru-l-hikem, 1298.

3. Isto, 1566.

4. Isto, 7353.

5. Isto, 5558.

6. Isto, 6324.

 

7. Nehđžu-I-belaga, mudrost 436.

8. Gureru-l-hikem, 8958.

9. El-Bihar, 78/113/7.

10. Isto, 46/15/33.

11. Isto, 16/235/35.

12. Isto, 92/184/21.


* * *

206. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko ukaže poštovanje svome bratu, zaista je ukazao poštovanje Allahu."1

207. Poslanik, s.a.v.a.: "Kada vam neko dođe u posjetu, ukažite mu poštovanje."2

208. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka poštuje onoga s kim sjedi."3

209. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko pridrži jahaću životinju za čovjeka, a da se time ne nada ničemu niti je to učinio iz straha, bit će mu oprošteni grijesi."4

210. Poslanik, s.a.v.a.: "Čovjek koji tek ulazi u skupinu ima neku vrstu zbunjenosti, zato ga susretnite srdačnim selamom."5

211. Poslanik, s.a.v.a.: "Poštuj siroče i čini dobro susjedu!"6

212. Poslanik, s.a.v.a.: "Poštujte svoju djecu i lijepo ih odgojite!"7

 

Odbijanje plemenitog čina

 

213. Poslanik, s.a.v.a.: "Kada se nekom od vas ukaže čast, nemojte je odbijati jer magarac odbija čast."8

214. Poslanik, s.a.v.a.: "Prihvatajte čast, a najbolja čast je miris - najlakša i najmirisnija."9

215. Poslanik, s.a.v.a.: "Ono što spada u ukazivanje časti čovjeka prema svome bratu jeste da prihvati poklon od njega, ili da njemu pokloni od onoga što ima, a da se pritom ne optereti."10

216. Imam Husejn, mir s njim: "Ko primi ono što mu daš, pomogao ti je u plemenitom činjenju."11

 

Najplemenitiji ljudi

 

217. Poslanik, s.a.v.a.: "Ja sam kod moga Gospodara najplemenitiji sin Ademov, bez ikakvog hvalisanja."12

218. Poslanik, s.a.v.a., čovjeku koji mu je kazao da želi biti najplemenitiji od ljudi reče: "Nemoj se ljudima žaliti na Gospodara, bit ćeš najplemenitiji čovjek!"13

219. Imam Ali, mir s njim: "Nema plemenitosti kao što je bogobojaznost."14

220. Imam Ali, mir s njim: "Ukoliko poštuješ drugog, zapravo si ukazao poštovanje prema sebi i na taj način si ukrasio svoju čast. Stoga, ne očekuj zahvalu od drugoga za dobro koje si sebi učinio!"15

221. Imam Ali, mir s njim: "Navikni se na činjenje plemenitih djela i na podnošenje tereta gubitka, da bi postao častan!"16

____________________ 

1. Kenzu-l-ummal,25488

2. Isto, 25485. 

3. Isto, 25490.

4. Isto, 25501. 

5. Isto, 25499.

6. Musned ibn Hanbel, 5/281/15500.

7. Sunen Ibn Mađže, 3671.

8. Kurbu-l-isnad, 92/307.

9. El-Bihar,77/164/190.

10. Nevadiru-r-Ravendi, 11.

11. Ed-Durrelu-l-bahire, 24.

12 Sunenu-t-Tinnizi, 3610. 

13.Kenzu-l-'ummal, 44154.

14. Nehdžu-l-belaga, mudrost 113.

15. Gureru-l-hikem,3542

16. Isto,6332