79) Tajenje

 

 

Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike umjesto vjernika; a onaj ko to čini nema nikakve veze s Allahom. Jedino ukoliko vas je od njih strah. Allah vas podsjeća na Sebe i Allahu se vraća sve!'1

Onoga koji zaniječe Allaha, nakon što je u Njega vjerovao, čeka Allahova kazna, osim ako bude na to primoran, a srce mu ostane sigurno u vjerovanju. Međutim, one kojima se nevjerstvo bude mililo stići će srdžba Allahova i njih čeka patnja velika.2

 

1381. Imam Bakir, mir s njim: "Tajenje je u svakoj prilici kada je to neophodno, a onaj koji taji najbolje zna kada to treba činiti."3

1382. Imam Sadik, mir s njim: "Tajenje je štit Božiji između Njega i Njegovih stvorenja."4

1383. Imam Sadik, mir s njim: "Budite brižni za svoju vjeru i prekrijte je tajenjem! Zaista nema vjere onaj koji ne taji. Vi ste među ljudima poput pčela kod ptica. Kada bi ptice znale šta je u utrobi pčele, cijelu bi je pojele i ništa ne bi ostalo."5

1384. Imam Sadik, mir s njim: "Tako mi Allaha, nije obožavan Allah ničim Njemu dražim od El-Hab'!" Prenosilac upita: "Šta je to El-Hab'?" Imam odgovori: "Tajenje."6

1385. Imam Sadik, mir s njim: "Vjernik je borac jer se tajenjem bori protiv AIlahovih neprijatelja u državi zablude, a sabljom u državi Istine."7

 

Zabrana prelaska mjesta tajenja

 

1386. Imam Ali, mir s njim: "Tražit će ubrzo od vas da me grdite, pa grdite me! Tražit će ubrzo od vas da me se od reknete - eh, tu položite vratove, jer ja sam zaista u vjeri islamu!"8

______________

1. Ali 'Imran, 28.

2. En-Nahl, 106.

3. El-Kđfi, 2/219/13.

4. Isto, 2/220/19.

5. Isto, 2/218/5.

6. Isto, 2/219/11.

7. llelu-š-šerai’, 467/22.

8. Emali-t-Tusi, 210/362.

 

1387. Imam Bakir ili Imam Sadik, mir s njima, kada je Zurare pitao vezano za tajenje po pitanju mesha po obući: "Tri su stvari u kojima ja ne koristim tajenje: nepijenje opijajućih pića, mesh po obući i mut'a Hadž."1

1388. Imam Sadik, mir s njim: "Tajenje ima svoja mjesta. Ko udalji tajenje od tih mjesta, u tome nema postojanosti za njega. Zarad pojašnjenja mjesta može se navesti jedan loš narod čiji su zakon i djela protivni zakonu i djelima Istine. Vjerniku je među tim ljudima dozvoljeno koristiti tajenje u onome što ne dovodi do kvarenja vjere."2

1389. Imam Sadik, mir s njim: "Tajenje je uspostavljeno da bi se spriječilo proljevanje krvi. Zato, kad god tajenje dovede do prolje-vanja krvi, to više nije tajenje. Tako mi Allaha, ako bismo vas pozvali da nam pomognete, vi biste rekli: 'Ne, to ne činimo, već tajimo.' I bilo bi vam tajenje draže od vaših očeva i majki. A kada bude ustao Kaim (Mehdi, mir s njim), neće biti potrebe da se od vas traži pomoć, i nad velikim brojem vas, licemjerima, on će provesti kaznu Allahovu."3

_________________

1. El-Kafi,3t32n.

2. Isto, 2/168/1.

3. Emali-t-Tusi, 11/483/2.