78) Bogobojaznost

 

 

A da su stanovnici sela vjerovali i bili bogobojazni, Mi bismo im otvorili blagodati i s neba i iz zemlje, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.'1

Ovo je Knjiga, u koju nikakve sumnje nema, uputa je onima koji su bogobojazni... Oni su upućeni od Gospodara svoga i oni su sretnici.2

Allahovo je ono što je na Nebesima i ono što je na Zemlji. Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da budete bogobojazni. A ako ne budete vjerovali, pa uistinu, Allahovo je ono što je na Nebesima i ono što je na Zemlji, Allah je neovisan i hvale dostojan!3

O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća bogobojaznosti je ono najbolje. To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili.4

O vjernici, ako budete bogobojazni, On će vam darovati sposobnost razlikovanja istine od neistine i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. A Allahova dobrota je neizmjerna.5

Taj Drugi svijet dat ćemo onima koji se ne žele na Zemlji oholiti i nered činiti, a sretan kraj je za bogobojazne.6

 

1340. Imam Ali, mir s njim: "Bogobojaznost je predvodnik ahlaka."7

1341. Imam Ali, mir s njim: "Zaista je bogobojaznost najvrjednije blago, i najčvršći zaklon, i najpoštovanija nedostižnost, u njoj je utočište svakog bjegunca, i postignuće svakog tragaoca, i pobjeda svakog pobjednika."8

1342. Imam Ali, mir s njim: "Budi bogobojazan, barem malo! Postavi između sebe i Allaha zastor stida, pa makar on i tanak bio!"9

1343. Imam Ali, mir s njim: "Bogobojaznost je vrhunac zadovoljstva Božijeg robovima i predmet Njegovog zahtjeva stvorenjima."10

____________________

1. El-A'raf, 96.                                            

2. El-Bekare,2,5.                                         

3. En-Nisa, 131.                                                  

4. El-A'raf, 26.                                                    

5. El-Enfal, 29.   

6. EI-Kasas, 83.   

7. Nehdžu-l-belaga, mudrost 410.   

8. El-Bihar,77/374/36.                                      

9. Nehdiu-I-belaga, mudrost 242.

 10. Gureru-l-hikem, 3620.

 

************************

 

1344. Imam Ali, mir s njim: "Upućujem vas, o robovi Božiji, na bogobojaznost: to je poputnina i s njom je utočište: poputnina otpremajuća, a utočište izbavljujuče."1

1345. Imam Ali, mir s njim: "Oporučujem vam, o robovi Božiji, bogobojaznost, jer je to uzda i oslonac. Stoga, čvrsto se prihvatite halki njenih i prigrabite njene istine.2

1346. Imam Ali, mir s njim: "Oporučujem vam bogobojaznost jer je to blaženstvo nadajućeg tragaoca i uzdanica bjegunca, sklonište koje traži. Obucite bogobojaznost ispod svojih košulja!"3

1347. Imam Ali, mir s njim: "Oporučujem vam bogobojaznost... Učinite da je srca vaša okuse, njome sperite grijehe svoje... Pazite je, čuvajte je i njome se zaštitite."4

1348. Imam Ali, mir s njim: "Zaista je bogobojaznost danas zaklon i štit, a sutra put u Džennet: staza joj je jasna, a putnik joj je dobitnik."5

1349. Imam Ali, mir s njim: "Zaista je bogobojaznost ključ upute, zaliha za proživljenje, oslobođenje ropstva svakoga i spas od svake propasti. Njome tražilac uspijeva, bjegunac se spašava i stiže se do onoga za čim se čeznulo."6

1350. Imam Ali, mir s njim: "Ko zasadi drveće bogobojaznosti, ubirat će plodove upute."7

1351. Imam Bakir, mir s njim, je rekao Sadu El-Hajru: "Preporučujem ti bogobojaznost jer je u njoj spas od propadanja i zalog u Mjestu povratka."8

 

Bogobojaznost je ključ plemenitosti

 

O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji je najbogobojazniji, Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten.9

1352. Poslanik, s.a.v.a.: "Punu pažnju posveti djelima s bogobojaznošću, a ne djelima bez nje, jer nijedno djelo koje je s bogobojaznošću nije malo. Kako će biti malo ono što je prihvaćeno?! Jer Allah je rekao: Zaista Allah prihvata od bogobojaznih."10

__________________

1. Nehdžu-l-belaga, govor 114.

2. Isto, govor 195.

3. El-Kafi, 8/17/3.

4. Nehdžu-l-belaga, govor 191.

5. Isto, govor 191.

6. Isto, govor 230.

7.  El-Bihar, 78/90/95.

8. El-Kafi, 8/52/16.

9. El-Hudlurat, 13.

10.El-Bihar, 70/286/8; El-Maide, 27.

 

*************************

 

1353. Poslanik, s.a.v.a.: "Ima jedna osobina, ko je bude imao, pokorit će mu se i Dunjaluk i Ahiret i ući će u Džennet." Neko upita:“Koja, o Poslanice?" On reče: "Bogobojaznost! - Ko želi biti najugledniji čovjek, neka bude bogobojazan." Zatim je proučio: Ko bude bogobojazan, On će mu put otvoriti, i opskrbit će ga odakle se ne nada.'1

 

1354. Imam Ali, mir s njim: "Nema jače plemenitosti od bogobojaznosti."2

1355. imam Ali, mir s njim: "Ključ plemenitosti je bogobojaznost."3

1356. Imam Ali, mir s njim: "Ko gaji bogobojaznost, darežljivost se prosipa na njega nakon što je bila oskudica, milost se nadvija nad njim nakon što mu nije bila sklona, blagodati poteku prema njemu nakon što su bile presahnule i blagoslov se obilno spušta na njega nakon što je bio oskudan."4

1357. Imam Ali, mir s njim: "Zaista je bogobojaznost lijek za bolesti srca vaših, vid za sljepilo duša vaših, ozdravljenje za slabosti tijela vaših, odagnatelj neispravnosti grudi vaših, čistač prljav-ština umova vaših, otklanjanje mraka očiju vaših, sigurnost od straha srca vašeg i rasvjetljivač tmina vaših."5

1358. Imam Ali, mir s njim: "Zato, čvrsto se prihvatite bogobo-jaznosti jer ona ima uže s ručkama čvrstim i utočište visine neosvojive."6

1359. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Nema ponosa za Kurejševića niti za Arapa, osim u skrušenosti, i nema plemenitosti, osim iz bogobojaznosti."7

1360. Imam Bakir, mir s njim, između ostalog je napisao Sadu El--Hajru: "Zaista, Allah bogobojaznošću čuva čovjeka od onoga što ne opaža njegov razum i otklanja njegovu sljepoću i neznanje. Uz pomoć bogobojaznosti spašen je Nuh i oni s njim u lađi i Salih i oni s njim od munje. Uz pomoć bogobojaznosti pobjeđuju strpljivi, a sve su to skupine spašene od propasti."8

1361. Imam Sadik, mir s njim: "Ko u Allaha potraži utočište s bogobojaznošću, Allah će ga zaštititi, i svako prema kome se Allah okrene i zaštiti ga, za njega nema straha, pa da se i nebo sruči na Zemlju. A ako od Boga bude spuštena nesreća na ljude te ih zahvati, on će, zahvaljujući bogobojaznosti, biti na sigurnom od svake nesreće. Zar Allah ne kaže: Zaista su bogobojazni na mjestu sigurnom!?"9

_____________________

1. El-Bihar. 70/285/7; Et-Talak, 2-3.

2. El-Bihar, 70/288/16.

3. Isto, 78/9/65.

4. Nehdžu-I-belaga, govor 198.

5. Isto, govor 198.

6. Isto, govor 190.

7. El-Bihar, 70/288/19.

8. El-Kafi, 8/52/16.

9. Uddetu-d-da'i, 288.

 

*************************

 

Posebnosti bogobojaznih

 

Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u Onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vje-rovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima-namjernicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada se obavežu, ispunjavaju, i u neimaštini, bolesti i boju ljutom su strpljivi. Oni su istinu rekli, i oni su bogobojazni. 1

 

Oni koji su bogobojazni u džennetskim baščama će, medu izvorima, boraviti, primat će ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobročinitelji bili, noću su malo spavali i u praskozorje oprost od grijeha molili, a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za lišene.2

 

1362. Poslanik, s.a.v.a.: "Bogobojazni su oni ljudi koji se boje Allaha u vezi sa pojavom od koje se inače ne čuva, zbog straha da ne ulazi u slučajeve sumnje."3

1363. Poslanik, s.a.v.a., u savjetu Ebu Zerru: "O Ebu Zerre, znaj da čovjek neće steći bogobojaznost sve dok ne izvrši obračun sa sobom žešće od obračuna ortaka sa ortakom, a sve to da bi znao odakle se hrani, odakle pije i odakle se oblači - da li iz dozvoljenog, ili iz zabranjenog?"4

_________________

1. El-Bekare, 177.                                  

2. Ez-Zarijat, 15-19.                                 

3. Tenbihu-l-havatir, 2/62.

4. Kenzu-l-ummal, 8501.

 

 

1364. Nehdžu-l-belaga: Preneseno je da je prijatelj Zapovjednika pravovjernih, mir s njim, koga zvahu Hamam, a bijaše predan Bogu, rekao: "O Zapovjednice pravovjernih, opisi mi bogobojazne tako kao da ih gledam..." Zapovjednik pravovjernih je hvalio Allaha i veličao Ga i donio salavat na Poslanika, s.a.v.a., a zatim je rekao: "...Oni koji su bogobojazni na Svijetu ovome posjeduju vrline. Govor im je ispravan, odijevanje skromno, hod skrušen. Poglede svoje obaraju pred onim što im je Allah zabranio. Uši svoje zadržavaju na znanju koje im je korisno. U nesrećama i iskušenjima ostaju isti onakvi kakvi su i u lagodnostima. Da nema roka koji im je određen, duše u tijelima njihovim ne bi ostale čak ni treptaj oka iz žudnje za nagradom i iz straha od kazne...

Znakovi svakoga od njih su da vidiš u njemu snagu vjerovanja, odlučnost s blagošću, vjeru s uvjerenošću, žudnju u znanju, znanje u širokogrudosti, umjerenost u obilju, skruše-nost u ibadetu, pristojnost u siromaštvu, izdržljivost u nevolji, traženje u dozvoljenom, marljivost u upućenosti i ustezanje od pohlepe. On preduzima djela dobra i strepi. Omrkne, a briga mu je zahvalnost. Osvane, a briga mu je činjenje zikra. Zapla-šen nehatom zbog kojeg je zaplašivan, a radostan zbog milosti i obilja koje mu je stiglo. Ukoliko njegova duša odbija prihvatiti ono što ne voli, on ne udovoljava njoj u onome što ona voli. Radost njegovih očiju je u onome što ne prolazi, a ustezanje je njegovo od onoga što ne traje vječno. On širokogrudost prožima znanjem, a govor djelom. Vidiš da su nadanja njegova bliska, posrtaji rijetki, srce skrušeno, duša zadovoljna, obrok neznatan, stanje mu je jednostavno, vjera zaštićena, strast umrtvljena, a srdžba savladana. Od njega se očekuje samo dobro, a od zla činjenja njegova nema bojazni."1

 

1365. Imam Bakir, mir s njim: "Zaista bogobojazni imaju najmanje troškove života na svijetu, a od najviše su ti od pomoći. Spomeneš nešto, i oni ti pomognu. Zaboraviš li, oni te podsjete. Stalno govore o Božijim odredbama, stalno istrajavaju na Božijim zapovijedima, radi ljubavi Božije prekidaju ostale ljubavi, radi pokoravanja svome Gospodaru odbjegli su od Dunjaluka, Allahu i Njegovom prijateljstvu su okrenuti svim srcem, znajući da je to ono što se očekuje, zahvaljujući Njegovoj Uzvišenosti."2

1366. Imam Bakir, mir s njim: "Govorio je Ali, mir s njim: 'Zaista bogobojazni imaju znakove po kojima ih možete prepoznati: istinit govor, vraćanje povjerenog, izvršavanje obećanja... Malo podržavanje stava žena, dobročinstvo bez oklijevanja, lijepa narav, velika širokogrudost, slijeđenje znanja koje približava Allahu, dž.š."3

 

Sta sprječava bogobojaznost

 

1367. Imam Ali, mir s njim: "Srcu koje je zaslijepljeno Dunjalukom zabranjeno je da se u njemu smjesti bogobojaznost."4

1368. Imam Ali, mir s njim: "Tako mi Allaha, ne znam čovjeka kojem iskrena bogobojaznost koristi prije nego obuzda jezik."5

1369. Imam Ali, mir s njim: "Čovjek koji se svađa ne može biti bogobojazan."6

1370. Imam Askeri, mir s njim: "Ko se ljudi ne stidi, ni Allaha se ne boji."7

__________________

1. Nehdžu-I-belaga, govor 193.                                 

2. El-Kafi, 2/133/16.                                                   

3. El-Hisal, 483/56.                                                   

4. Gureru-l-hikem, 4904.

5. Nehdžu-l-belaga,govor 176

6. Isto,mudrost 298

7. El-Bihar,78/377/3.

 

 

Istinska bogobojaznost

 

O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i ne umirite, osim kao muslimani!'1

 

1371. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan za Božije riječi: Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću: "To je da mu se pokori i da Mu se ne bude neposlušan, da Ga se spominje i da Ga se ne zaboravlja, da Mu se zahvaljuje i da Ga se ne poriče."2

1372. Ebu Besir: "Upitao sam Imama Sadika, mir s njim, o riječima Božijim: Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću, a on je rekao: "To je dokinuto." Upitah: "Čime je dokinuto?" Odgovori: "Riječima Božijim: Bojte se Allaha koliko ste u stanju."3

 

Objašnjenje bogobojaznosti

 

1373. Poslanik, s.a.v.a.: "Potpuna bogobojaznost je da naučiš ono što ne znaš i da radiš po onome što znaš."4

1374. Imam Ali, mir s njim: "Bogobojaznost, to je da se čovjek boji svega onoga što ga odvlači u grijeh."5

1375. Imam Ali, mir s njim: "Ko zagospodari svojim strastima, on je bogobojazan."6

1376. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan za objašnjenje bogobojaznosti: "Da te Allah ne vidi odsutnim tamo gdje ti je naredio, i da te ne vidi prisutnim tamo gdje ti je zabranio."7

1377. Imam Sadik, mir s njim: "Nemoj nikada da te zavara njihov plač, zaista je bogobojaznost u srcu!"8

 

Najbogobojazniji ljudi

 

1378. Poslanik, s.a.v.a.: "Najbogobojazniji je čovjek koji kaže istinu, bilo da mu je na štetu ili u korist."9

1379. Poslanik, s.a.v.a.: "Radi u skladu sa Allahovim farzovima, bit češ najbogobojazniji čovjek!"10

1380. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko želi biti najbogobojazniji čovjek, pa neka se osloni na Allaha."11

________________

1. Ali 'Imran, 102.

2. El-Bihar, 70/291/31.

3. Isto, 70/287/12; Et-Tagbun. 16.

4. Tenbihu-l-havatir, 2/120.

5. Gureru-l-hikem, 2162.

6. Isto, 8284.

7. El-Bihar, 70/285/8.

8. Isto, 70/286/9.

9. Emali-s-Saduk, 27/4.

10. El-Bihar, 71/196/4.

11 Me'ani-l-ahbar, 196/2.