77) Pribranost

 

 

A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji smjerno hodaju, a kada ih neznalice oslove, odgovaraju s blagošću.1

 

1330. Poslanik, s.a.v.a.: "Držite se smirenosti i pribranosti!"2

1331. Poslanik, s.a.v.a.: "Nije dobrota u lijepoj odjeći i izgledu, već je dobrota u smirenosti i pribranosti."3

1332. Imam Ali, mir s njim: "Smirenost je ukras razuma."4

1333. Imam Ali, mir s njim: "Neka ti ćud bude pribranost, jer ko je mnogo srdit, bit će smatran lošim i pokvarenim."5

1334. Imam Ali, mir s njim: "Ljepota čovjeka je u pribranosti."6

 

Uzroci pribranosti

 

1335. Imam Ali, mir s njim: "Uzrok pribranosti je širokogrudost."7

1336. Imam Ali, mir s njim: "Šutnjom se uvećava pribranost."8

1327. Imam Ali, mir s njim: "Ko je pribran, postaje cijenjen."9

1338. Imam Ali, mir s njim: "Vrhunac znanja je širokogrudost."10

1339. Imam Ali, mir s njim: "Pribranost se postiže jedino uvažavanjem."11

________________

1. El Furkan, 63.

2. Kenzu-l-'ummal, 6402.

3. Isto, 6401.

4. Gureru-l-hikem, 270.

5. Isto, 7397

6. Isto, 4744

7. Isto, 5534

8. Isto, 4182

9. Isto,7666

10 Isto, 6380.

11. El-Bihar, 78/7/59.