70) Abdest


O vjernici, kad hoćete molitvu da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite - a dio glava svojih potarite - i noge svoje do iza članaka. A ako ste džunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni.1


1213.    Poslanik, s.a.v.a.: "Abdest je pola vjerovanja."2
1214.    Poslanik, s.a.v.a.: "Ko po velikoj hladnoći uzme abdest propisno, ima dvostruku nagradu, a ko ga uzme po velikoj žezi, ima jednu nagradu."3
1215.    Poslanik, s.a.v.a.: "Kada musliman uzme abdest, izađu mu grijesi iz ušiju, očiju, ruku i nogu, pa ako sjedne, sjeo je, a grijesi mu oprošteni."4
1216.    Poslanik, s.a.v.a.: "Kada čovjek uzima abdest, spadaju s njega grijesi kao što lišće opada s ovog drveta."5
1217.    Imam Ali, mir s njim: "Ko na lijep način uzme abdest pa se uputi u džamiju, on je u namazu sve dok ne pokvari abdest."6
1218.    Imam Bakir, mir s njim: "Nema namaza, osim sa čistoćom."7


Zašto abdest?


1219.    Imam Bakir, mir s njim: "Abdest je odredba od Božijih odredbi, da bi Allah znao ko će mu se pokoriti, a ko biti neposlušan."8
1220.    Imam Rida, mir s njim, govoreći o razlozima abdesta: "Da bi rob Božiji bio čist kada želi stati pred Silnoga (Džebbar) i obratiti Mu se - biti Mu pokoran u onome što mu je naredio, čist od prljavština i nečisti - a pored loga abdest odnosi lijenost i pospanost te čisti srce za stajanje pred Džebbarom."9

______________________
1. El-Maide,6.                                            
2. El-Bihar, 80/238/12. 
3. Kenzu-l-'ummal, 26059.
4. Isto, 26031. 
5. Isto, 26030.

6. El-Bihar,80/237/11

7.  El-Fekih, 1/58/129.

8. Ilelu-š-šerai,279/1.

9. Isto, 257/9.

 

Učinci abdesta

 

1221. Poslanik, s.a.v.a.: "Zahvaljujući abdestu, Allah, dž.š., će na Sudnjem danu proživjet pripadnike moga ummeta lijepih lica te bijelih ruku i nogu."1

 

Vrlina stalnog bivanja pod abdestom

 

1222. Poslanik, s.a.v.a.: "Često uzimaj abdest, Allah će ti produžiti život! Ako možeš biti pod abdestom i danju i noću, učini tako, jer ako umreš s abdestom, ti si šehid."2

1223. Poslanik, s.a.v.a.: "Spavač s abdestom je kao postač koji bdije noću."3

 

Obnavljanje abdesta

 

1224. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko uzme abdest na abdest, upisuje mu se deset dobrih djela."4

1225. Imam Sadik, mir s njim: "Ko obnovi abdest na abdest, a da ga nije pokvario, Allah će mu obnoviti pokajanje bez traženja oprosta od grijeha."5

1226. Imam Sadik, mir s njim: "Abdest na abdest je svjetlo na svjetlo."6

_________________

1. El-Bihar, 807237/11

2. Emali-l-Mufid, 60/5.

3.Kenzu-l-'ummal, 25999.

4. Isto, 26042.

5. Vesailu-š-ši'a,1/264/7.

6. Isto, 1/265/8.