66) Mjera


Vaga djela


Mjera toga dana bit će Istina; oni čija dobra djela prevagnu, oni će šta žele postići; a oni čija dobra djela budu lahka, oni su sebe upropastili zato što su bili nasilnici prema Našim znakovima.1


1189.    Poslanik, s.a.v.a., o riječima Božijim Ademu, a.s., na Sudnjem danu: "Stani kraj vage i gledaj šta se od njihovih djela uzdiže ka tebi: u koga pretegnu dobra djela nad lošim, koliko je i zrno gorušice, pripada mu Džennet, da bi znao da Ja od njih neću uvesti u Vatru nikoga, osim nasilnika."2
1190.    Imam Bakir, mir s njim: "Allah, dž.š., učinio je teškim dobro stanovnicima Dunjaluka kao što će biti teško na vagi njihovih djela Sudnjega dana, i Allah, dž.š., učinio je bezvrijednim zlo stanovnicima Dunjaluka kao što će biti lahko na vagi njihovih djela Sudnjega dana."3
1191.    Imam Sadik, mir s njim, kada ga je nevjernik upitao: "Zar se djela ne vagaju?": "Ne, djela nisu tjelesna, već su ona oznaka ućinjenog. A za vaganjem nečeg ima potrebu čovjek koji ne zna broj, težinu i lahkoću stvari, a zaista Allahu nije ništa nepoznato." On upita: "Pa šta znači vaga?" Imam odgovori: "Pravednost." On ponovo upita: "A šta znači u Knjizi: A kome vaga bude teška?", a Imam reče: "Kome pretegnu djela."4

______________
1. El-Araf,8-9.
2. Kenzu-l-'ummal. 39768.
3. El-Kafi, 2/143/10.
‘ El-Ihtidžadž, 2/247/223.