63) Strast

 

Opasnost strasti

 

Ali, nasilnici lahkosmisleno slijede strasti svoje - a ko će na Pravi put uputiti onoga koga je Allah u zabludi ostavio? - njima neće moći niko u pomoć priteći.1

 

1104. El-Kafi: Iz savjeta koje je Allah, dž.š., dao Isau, a.s.: "Isa, ne čini grijeh u budnom stanju, a u stanju svijesti nemoj biti nemaran, odvikni svoj nefs od strasti koje dovode do propasti i kloni se svake strasti koja te udaljava od Mene."2

1105. Poslanik, s.a.v.a.: "Strast je nazvana ovim imenom (ar. heva) zato što svoga nositelja ruši (ar. jehvi)"3

1106. Poslanik, s.a.v.a.: "Iblis je rekao: 'Ja ih uništavah grijesima, a oni mene traženjem oprosta (istigfar). Kada sam to uvidio, uništio sam ih strastima, a oni su računali da su upućeni te nisu tražili oprost grijeha.'"4

1107. Imam Ali, mir s njim: "Početna tačka smutnji je slijeđenje strasti i uvođenje novotarija u propisima..."5

1108. Imam Ali, mir s njim, kada je bio upitan za vladare najmoćnije i najsilnije, ko su oni: "Strasti."6

1109. Imam Ali, mir s njim: "Zaista je Džennet ograđen neugodnostima, a Džehennem strastima."7

1110. Imam Ali, mir s njim: "Strast čini čovjeka nemarnim."8

1111. Imam Ali, mir s njim: "Rijetki su oni koji su se predali užicima, a da zbog toga nisu propali."9

1112. Imam Ali, mir s njim: "Ko se naslađuje neposlušnošću Allahu, On će mu u naslijeđe dati poniženje."10

__________________ 

1. Er-Rum, 29.

2. El-Kafi. 8/136/103 

3. Sunenu-d-Darimi, 401.

4. Et-Tergibu ve-t-terhib. 1/78/13.

5. Nehdžu-l-belaga, govor 50.

6. EI-Bihar. 70/76/6.

7. Nehdžu-l-belaga, govor 176.

8. Gurerul-hikem, 27.

9. Isto, 6813.

10. Isto, 8823.


 

 

Strast je božanstvo koje se obožava

 

Jesi li vidio onoga koji je za boga svoga strast svoju uzeo, onoga koga je Allah u lutanju ostavio, a da je on loga svjestan bio, i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko čega, ako neće Allah, uputiti? Zašto se ne urazumite.1

1113. Poslanik, s.a.v.a.: "Od svih božanstava koja se obožavaju pod nebeskim svodom kod Allaha je najozbiljnija slijeđena strast."2

1114. Imam Ali, mir s njim: "Strast je obožavano božanstvo, a razum hvaljeni prijatelj."3

1115. Imam Ali, mir s njim: "Neznalica je rob svojih strasti."4

 

Posljedice slijeđenja strasti

 

1116. Poslanik, s.a.v.a.: "Koliko li je samo kratkotrajnih strasti koje za sobom donose duga tugovanja!" 5

1117. Imam Ali, mir s njim: "Savjetujem vas da se klonite strasti jer one pozivaju sljepilu, koje je zalutalost i Dunjaluka i Ahireta."6

1118. Imam Ali, mir s njim: "Strasti su saveznik sljepila."7

1119. Imam Ali, mir s njim: "Ko slijedi svoje strasti, one ga oslijepe, ogluše, ponize i zavedu."8

1120. Imam Ali, mir s njim: "Početak strasti je opijenost, a kraj ra-zorenost."9

1121. Imam Ali, mir s njim: "Ne dajte da strasti nadjačaju vaša srca, jer je početak toga ropstvo, a kraj propast."10

1122. Imam Ali, mir s njim: "Podanik strasti ima bolesnu dušu i manjkav razum."11

1123. Imam Ali, mir s njim: "Rob strasti je niži od kupljenog roba."12

1124. Imam Ali, mir s njim: "Koliko li je samo razuma zatočenih pod naredbama strasti."13

1125. Imam Ali, mir s njim: "Ko se pokori duši u njenim strastima, pomogao joj je u njenoj propasti."14

1126. Imam Sadik, mir s njim: "Čuvajte se svojih strasti kao što se čuvate neprijatelja svoga, jer nema čovjeku većeg neprijatelja od slijeđenja strasti te ogovaranja i klevete."15

_________________ 

1. El-Džasije,23.

2. Ed-Durru-l-mensur, 6/261.

3. Gureru-l-hikem, 2217.

4. Isto, 449

5. El-Bihar, 77/82/3

6. Mustedreku-l-vesail. 12/113/13666.

7. Nehdžu-l-belaga, pismo 31.

8. Gureru-l-hikem, 9168.

9. Isto, 3133.

10. Isto, 2746.

11. Isto, 6790.

12. Isto, 6298.

13. Nehdžu-I-belaga, mudrost 211.

14. Gureru-l-hikem, 8794.

15. El-Kafi. 2/335/1.

 


Suprotstavljanje strastima

 

A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva sprječavao Džennet će boravište biti sigurno.'1

 

1127. Imam Ali, mir s njim: "Najrazumnije je boriti se protiv strasti."2

1128. Imam Ali, mir s njim: "Sprječavanje duše od strasti je najveća borba."3

1129. Imam Ali, mir s njim: "Savladaj strasti kao što onaj koji se nadmeće poražava svoga protivnika i bori se protiv strasti kao što se čovjek bori protiv neprijatelja!"4

1130. Imam Ali, mir s njim: "Preotmite svoje nefsove napuštanjem navika da bi vi ovladali svojom dušom, a borite se protiv vaših strasti da biste ih držali pod nadzorom!"5

1131. Imam Ali, mir s njim: "Savladaj strasti prije nego postanu jako pohlepne, jer ukoliko ojačaju, obuzet će te i morat ćeš ih slijediti i nećeš im se moći oduprijeti!"6

1132. Imam Ali, mir s njim: "Razboritost je u suprotstavljanju strastima."7

1133. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan u čemu je put u udobnost: "U suprotstavljanju strastima."8

1134. Imam Kazim, mir s njim: "Kada se nađeš pred dvjema stvarima i ne znaš koja je bolja i ispravnija, tada pogledaj koja je bliža tvojim strastima pa joj se suprotstavi, jer zaista je mnogo ispravnosti u suprotstavljanju tvojim strastima!"9

 

Pobjeda strasti

 

1135. Poslanik, s.a.v.a.: "Svakom srcu potčinjenom strastima zabranjeno je da se u njemu nastani pobožnost."10

1136. Poslanik, s.a.v.a.: "Zabranjeno je svakom srcu privrženom strastima da kruži duhovnim nebesima."11

________________

 

1. En-Nazi'at, 40-41.                                 

2. Gureru-l-hikem, 5263.                                      

3. Isto, 5393.                                                               

4. Isto, 6421.                                                     

5. Isto, 6418.  

 

6. Isto, 6444.

7. El-Bihar, 78/53/87.

8. Tuhafu-l-ukul. 370.

9.  Isto, 398

10. Tenbihu-l-havatir, 2/122.

11. Isto, 2/122.

 


 

1137. Poslanik, s.a.v.a.: "Rekao je Allah, dž.š.: 'Tako mi Moći i Uzviše-nosti... Neće Moj rob dali prednost svojim strastima nad Mojim Zahtjevima, a da mu neću rasturiti posao i učiniti mu Dunjaluk haotičnim, obuzeti mu srce njime, i neću mu od njega dati, osim onoga što sam mu propisao."1

1138. Imam Ali, mir s njim: "U koga strasti ojačaju, oslabi mu volja."2

1139. Imam Ali, mir s njim: "Zabranjeno je svakom razumu pobijeđenom strastima da se okoristi mudrošću."3

 

Najhrabriji čovjek je onaj koji pobijedi svoje strasti

 

1140. Sulejman, a.s.: "Čovjek koji pobijedi svoje strasti jači je od čovjeka koji sam osvoji grad."4

1141. Poslanik, s.a.v.a.: "Najhrabriji čovjek je onaj koji pobijedi svoje strasti."5

1142. Poslanik, s.a.v.a.: "Nije snažan onaj koji savlada ljude, već onaj koji savlada svoj nefs."6

 

Šta slabi strasti

 

1143. El-Mehadždžetu-l-bejda': "Objavio je Allah, dž.š., Musau, a.s.: 'Prisjećaj se da ćeš se nastaniti u mezaru - to će te sprječavati od velikog broja strasti.'7

1144. Imam Ali, mir s njim: "Kada god ojača mudrost, oslabi strast."8

1145. Imam Ali, mir s njim: "Kome se usavrši razum, prezirat će strasti."9

1146. Imam Ali, mir s njim: "Čednost slabi strasti."10

1147. Imam Ali, mir s njim: "Ko cijeni svoju dušu, prezire svoje strasti."11

1148. Imam Ali, mir s njim: "Budite bogobojazni, o robovi Božiji, sviješću razumnoga koji je uposlio svoje srce razmišljanjem... I čija je suzdržanost stala na put strastima."12

1149. Imam Ali, mir s njim: "Ko čezne za Džennetom, napušta strasti."13

_______________ 

1. El-Kafi, 2/335/2.

2. Gureru-l-hikem, 7959

3. Isto, 4902.

4. Tenbihu-l-havatir, 1/60.

5. Me'ani-l-ahbar, 195/1.

6. Tenbihu-l-haivtir, 2/10.

 

7. El-Mehadždžetu-l-bejda’, 5/169.

8. Gureru l-hikem, 7205.

9. Isto, 8226.

10. Isto, 2148.

11. Nehdžu-l belaga, mudrost 449.

12. Isto, govor 83.

13. Isto, mudrost 31.

 


Ko pobijedi svoje strasti

 

1150. Poslanik, s.a.v.a.: "Rekao je Allah, dž.š.: 'Tako mi Moga Veličanstva i Moći, neće čovjek postaviti Moje zahtjeve iznad zahtjeva svojih strasti, a da neću postaviti Moje meleke da ga čuvaju, učiniti Zemlju i Nebesa odgovornim za njegovu opskrbu, bit ću s njim pri trgovini sa svakim trgovcem i Dunjaluk će se, ponižen, okrenuti njemu.'"1. 

1151. Imam Ali, mir s njim: "Ko nadjača svoje strasti, razum mu postaje očit."2

1152. Imam Ali, mir s njim: "Ko ne upravlja svojim strastima, ne vlada ni svojim razumom."3

1153. Imam Ali, mir s njim: "Ovladavanjem strastima oslobađa se čovjek od nedostataka."4

1154. Imam Ali, mir s njim: "Odbijanje je smrtonosno za strast, dok joj zadovoljenje daje žestinu."5

1155. Imam Bakir, mir s njim: "Rekao je Allah, dž.š.: 'Tako Mi Moga veličanstva, moći i uzvišenosti i uzdignutosti Moga položaja, neće čovjek postaviti Moje zahtjeve iznad zahtjeva svojih strasti, a da neću urediti njegove poslove i život te učiniti Zemlju i Nebesa odgovornim za njegovu opskrbu i bit ću s njim pri trgovini sa svakim trgovcem.'"6

__________________

1. El-Kafi, 2/335/2.

2. Gureru-l-hikem, 7953.

3. Isto, 8995.

4. Isto, 4354.

5. Isto, 5390.

6. El-Kafi,2/137/1.