62) Stremljenja

 

Uzvišena stremljenja

 

1085. Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., voli uzvišena i časna djela, a mrska su mu ona bezvrijedna."1

1086. Imam Ali, mir s njim: “Vrijednost čovjeka je u mjeri odlučnosti njegove."2

1087. Imam Ali, mir s njim: "Čije ambicije postanu časne, vrijednost mu je ogromna."3

1088. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, u dovi: “Iščem od Tebe najpravednijim svjedočenjem, najradosnijim ibadetima i najuzvišeni-jim težnjama."4

1089. Imam Bakir, mir s njim: “Nema časti kao što su uzvišena stremljenja."5

 

Plodovi uzvišenih stremljenja

 

1090. Imam Ali, mir s njim: "Blagost i strpljivost su dva blizanca koje porađaju visoka stremljenja."6

1091. Imam Ali, mir s njim: "Plemenitost je plod visokih težnji."7

1092. Imam Ali, mir s njim: “Lijepo djelo svjedoči o uzvišenim stremljenjima."8

1093. Imam Ali, mir s njim: "I brige su u mjeri stremljenja."9

1094. Imam Ali, mir s njim: "U mjeri stremljenja je i predanost."10

1095. Imam Ali, mir s njim: "Hrabrost čovjeka je u mjeri njegovih stremljenja."11

1096. Imam Bakir, mir s njim: “Priskrbi čast odricanja dubokom predanošću!"12

___________________ 

1. Kenzu -l-ummal, 43021

2. Nehdžu-l-belaga, mudrost 47.

3. Gureru-l-hikem, 8320.

4. Es-Sahifetu-s-Sedždžadiije, dova 199.

5. El-Bihar, 78/165/1.

6. Nehdžu-l-belaga. mudrost 460.

7. Gureru-l-hikem, 1477.

8. Isto. 1388.

9. Isto, 4277.

10. Isto, 1674.

11. Isto, 7850.

12. El-Bihar, 78/164/1.


 

Ograničenost stremljenja

 

1097. Imam Ali, mir s njim: "Čija gorljivost bude mala, propada mu izvrsnost."1

1098. Imam Ali, mir s njim: "Zavidnost na blagodat prijateljevu potiče iz niske ambicioznosti."2

1099. Imam Ali, mir s njim: "Bijednik nema ambicija."3

1100. Imam Sadik, mir s njim: "Tri stvari sprječavaju čovjeka da traži visoke položaje: mali poticaji i gorljivost, slaba pronicljivost i slabost mišljenja."4

 

Onaj kojem trbuh bude poticaj

 

1101. Poslanik, s.a.v.a.: "Kome poticaj bude hrana, vrijednost mu je u onome što pojede."5

1102. Imam Ali, mir s njim: "Kome poticaj bude u tome šta će unijeti u trbuh, vrijednost mu je u onome šta izađe iz njega."6

1103. Imam Ali, mir s njim: "Kako je daleko dobro od onoga čija stremljenja označavaju trbuh i stidno mjesto!"7

_____________________

1. Gureru-l-hikem, 8019.)

2.  Gureru-l-hikem, 9256 

3. El-Bihar,78/10/67.

4. Tuhafu-l-ukul. 318.

5. Tenbihu-l-havatir. 1/48 ’

6. Gurtru-l-hikem. 8830.

7. Isto, 9642