51) Dobrovoljni namaz (nafila)

 

Dobrovoljni namaz (nafila)

 

/ probdij dio noći, to je za tebe; ne bi li te Gospodar tvoj na dostojno mjesto postavio.1

952. Poslanik, s.a.v.a.: "Srca bivaju prijemčiva i odbojna. Kada su prijemčiva, obavljajte neobaveznu molitvu, a kada su odbojna, držite se farzova."2

953. El-Fudajl: "Pitao sam Imama Bakira, mir s njim, u vezi sa ajetom: I oni koji namaz svoj čuvaju, a on reče: 'To su obavezni namazi.' Rekoh: 'A ajet: Koji su ustrajni u obavljanju namaza.' On odgovori: 'To su dobrovoljni namazi.'"3

 

Stavljanje obaveznih namaza ispred dobrovoljnih

 

954. Imam Ali, mir s njim: "U obaveznim namazima nema olakšanja, a u dobrovoljnim nema strogosti."4

955. Imam Ali, mir s njim: "Kada dobrovoljni ibadeti naštete obaveznim, ostavite ih."5

956. Imam Ali, mir s njim: "Dobrovoljni ibadeti ne približavaju Bogu ako nanose štetu obaveznim."6

__________________

1. El-lsra, 79.                                                                  

2. El-Kafi, 3/454/16.                                                         

3. Isto, 3/269/12; El-Mu’minun, 9; El Me'aridž. 23. 

4. Mešaretu-l-Mustafa, 28.

5. Nehdžu-I-belaga, mudrost 279.

6. Isto,mudrost 39