5) Oholost

 

 

Meleci su se, svi do posljednjeg, zajedno poklonili osim Iblisa; on se uzoholio i postao nevjernik."1

Reče: "Silazi s njega, nije tvoje da se na njemu oholiš; izlazi, ti si zaista od onih prezrenih!"2

 

81. Imam Ali, mir s njim: "Uzmite pouku iz onoga što je Allah učinio s Iblisom, kada mu je zbog jednog trenutka oholosti uništio dugotrajna djela i veliki trud! Pa ko je taj što će, nakon Iblisa, biti siguran od Allaha za isti taj grijeh!?"3

82. Imam Bakir, mir s njim: "Ne uđe u čovjekovo srce oholosti, a da se u istoj mjeri ne umanji od njegovog razuma, mnogo ili malo."4

83. Imam Sadik, mir s njim: "Ko se očisti od oholosti, stigne do plemenitosti."5

84. Imam Sadik, mir s njim: "Uzvišenost je ukras Allahov, pa ko se natječe s Allahom u bilu čemu od toga, On će ga baciti u Vatru."6

 

Značenje oholosti

 

85. Poslanik, s.a.v.a.: "O Ebu Zerre, ko umre a u srcu mu bude oholosti koliko zrno gorušice, neće osjetiti džennetskog mirisa, osim ako se prije toga pokaje." Ebu Zerr reče: "O Poslaniče, ja volim lijepe stvari, čak volim da mi bič i vezice na obući budu lijepi. Da li ovo spada u oholost?" Reče: "Kakvo ti je stanje u srcu?" Ebu Zerr reče: "Ono je spoznalo Istinu i sigurno je u nju." Poslanik reče: "To nije oholost, nego je oholost da se odbaci Istina i da se prihvati nešto drugo, te da gledaš u ljude na način kao da ničija čast i krv nisu poput tvoje časti i krvi."7

86. Imam Ali, mir s njim: "Tražio sam skrušenost i ne nađoh je, osim u prihvatanju Istine. Prihvatite Istinu! Zaista, prihvatanje Istine udaljava od oholosti."8

_________________________ 

1. Sad 73-74. 

2. El-Araf,13

3. Nehdu-l-belaga,govor 192

4. El-Bihar,78/186/16

 

5. Isto, 78/229/5.

6. Isto. 73/215/5.

7. Isto, 77/90/3.

8. Isto, 69/399/91.


* * *

 

87. Imam Sadik, mir s njim: "Rekao je Poslanik, s.a.v.a.: Zaista je najveća oholost smatrati ljude niskim i olahko uzimati Istinu. Kaže Abdul-A'la ibn A'jen: "Upitah: 'Šta je smatranje ljudi niskim i olahko uzimanje Istine?'" Odgovori: "Ponašati se naspram Istine neuko i govoriti ružno o onima koji su sa Istinom. Ko god postupa na ovaj način, sučeljava se sa Allahom u vrlini Njegovoj.1

88. Imam Sadik, mir s njim: "Svako ko vjeruje da je bolji od drugih spada među ohole." Hafs ibn Gijas reče: "Šta ako vidi grješnika te se usljed svoje čistoće od grijeha u odnosu na njega vidi boljim? Reče Imam: "Daleko bilo, daleko bilo! Moguće je da mu bude oprošteno ono što je učinio, a da tebe zadrže prilikom obračuna. Zar nisi čitao priču o čarobnjacima Musaovim, a.s.?"2

 

Oholi

 

89. Poslanik, s.a.v.a.: "Najomraženiji ljudi su oni koji se ohole."3

90. Poslanik, s.a.v.a.: "Najudaljeniji od mene na Sudnjem danu od vas bit će brbljivci, a oni su oholi."4

91. Imam Ali, mir s njim: "Čudim se čovjeku! Početak mu je sperma, kraj lešina, a dok je između toga dvoga, posuda je za izmet, pa se i pored toga oholi!"5

92. Imam Ali, mir s njim: "Ne oholi se niko, osim beznačajnog."6

93. Imam Sadik, mir s njim: "Nema čovjeka koji se oholi i uzdiže, a da to ne čini zbog niskosti koju nalazi u sebi."7

 

Liječenje oholosti

 

94. Poslanik, s.a.v.a.: "Veoma mi je drago da čovjek svojom rukom ponosno ponese nešto za svoju porodicu i na taj način otjera oholost iz sebe."8

95.Poslanik, s.a.v.a.: "Svako ko sam pomuze svoju ovcu, zakopča košulju, zaveže uzice, objeduje zajedno sa slugama i sam ponese namirnice sa pijace, bez sumnje se očistio od oholosti."9

96.Ebu Umame: "Poslanik, s.a.v.a., pošao je prema mezanina Beki'a, a ashab. ga slijediše. On je zastao i naredio im da prođu ispred njega, a zatim se on zaputi za njima. Kada su upitali za razlog, on im reče: "Čuo sam udaranje vaših papuča i pobojao sam se da se u meni ne pojavi šta od oholosti."10

__________________

1. El-Kafi,2/310/9

2. Isto,8/128/98

3. El-Bihar,73/231/23

4. Isto,/73/234/33

5. Isto,73/234/33

6. Gureru-l-Hikem,9467.

7. El-Kafi,2/312/17

8. Tenbihu-l-havatir,1/201

9. Kenzu-l-ummal,7793

10. Kenzu-l-ummal,8878

 


* * *

 

97. Imam Ali, mir s njim: "Međutim, AIlah, dž.s., okušava svoje robove teškoćama različitim i određuje im da Mu robuju kroz napore razne i iskušava ih neugodnostima raznovrsnim, radi izbacivanja oholosti iz njihovih srca i radi naseljavanja poniznosti u duše njihove, da bi to učinio kapijama otvorenim u dobrotu Svoju."2

98. Imam Ali, mir s njim: "AIlah, dž.š., propisao je vjerovanje radi čišćenja od idolopoklonstva, a namaz radi udaljavanja od oholosti."3

99. Imam Hasan, mir s njim: "Nije dostojno onoga koji je spoznao veličinu Božiju da se uznosi, jer je visina onih koji znaju za veličinu Božiju u tome da budu skrušeni, a onih koji znaju za veličanstvenost Božiju u tome da budu ponizni."4

100. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko se bude oholio, AIlah će ga poniziti."5

101. Imam Ali, mir s njim: "Pohlepa, oholost i zavist su poticatelji srljanja u grijeh."6

102. Imam Ali, mir s njim: "Za oholog nema prijatelja."7

103. Imam Ali, mir s njim: "Neće postati učen onaj koji se oholi."8

104. Imam Ali, mir s njim: "Ko se oholi nad ljudima, bit će ponižen."9

105. Imam Sadik, mir s njim: "Neka se oholi nikako ne nada da će biti hvaljen."10

106. Imam Kazim, mir s njim: "Zaista biljke rastu iz zemlje, a ne iz kamena. Takva je i mudrost, raste u srcu skrušenog, a ne u srcu oholog i uznesenog, usljed okolnosti da je AIlah, dž.š., učinio skrušenost sredstvom znanja, a oholost sredstvom neznanja. Zar ne znaš da onaj koji digne glavu, udara njome u strop i povrijedi je, a onaj koji je spusti koristi se hladovinom i sklanja se. Isto tako, ko se u ime Allaha, dž.š., ne ponizi, On će ga poniziti, a svako ko se u ime Allaha, dž.š., ponizi, On će ga uzdići."11

 

Odredište oholih

 

"Zato ulazite na kapije džehennemske, u njemu ćete vječno ostati! Kako je samo grozno prebivalište onih koji su se oholili!" (El-Nahl 29)

 

107. Imam Sadik, mir s njim: "U Džehennemu postoji polje koje je namijenjeno oholim, a ime mu je Sekar, koji će se žaliti Allahu zbog velike užarenosti tražeći dozvolu da predahne. Ispustivši dah spržit će Džehennem." (El-Kafi,2/310/10)

__________________

 

2. Nehdžu-l-belaga,govor 192

3. Isto,mudrost 252

4. El-Bihar 78/104/3

5. Emali-s-Saduk,395/1

6. Nehdžu-I-belaga, mudrost 371.

7. Gureru-l-hikem.7564

8. Isto,10586

9. El-Bihar,77/235/3

10. El-Hisar 434/20

11. Tuhafu-l-’ukul, 396.