46) Blagodati

 

Neizbrojive blagodati Božije

 

I daje vam od svega onoga što od Njega išćete, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih pobrojali. Čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan.1

 

859. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko Allahove blagodati vidi samo u hrani, piću ili odjeći, sigurno su mu djela nedostatna, a kazna mu je blizu."2

860. Imam Ali, mir s njim: “Hvala Allahu, Čiju slavu ne mogu iskazati govornici, niti blagodati mogu izbrojati brojitelji."3

861. Imam Ali, mir s njim, u savjetu Kumejlu: "O Kumejle, ti nikad nisi bez Božijih blagodati i životne snage; stoga nikad i ni u kakvom stanju nemoj prestati hvaliti Ga, veličati Ga, slaviti Ga, smatrati Ga svetim, zahvaljivati Mu, spominjati Ga!"4

 

Nemar spram blagodati

 

862. Poslanik, s.a.v.a.: "Dvije su blagodati u kojima su prevareni mnogi ljudi: dokolica i zdravlje."5

863. Poslanik, s.a.v.a.: "Dvije su blagodati koje se previđaju: sigurnost i zdravlje."6

864. Imam Ali, mir s njim: "Ko se nalazi u blagodatima ne zna težinu nevolje."7

865. Imam Hasan, mir s njim: "Blagodati su nepoznate dok traju, a kada nestanu, bivaju prepoznate."8

 

Lijepo postupanje sa blagodatima

 

866. Imam Ali, mir s njim: "Budite dobri saputnici svojih blagodati prije nego vas napuste, jer će blagodati proći i svjedočiti o svojim vlasnicima šta su uradili s njima."9

867. Imam Ali, mir s njim: "Čuvajte se bijega blagodati jer ne vraća se svaki bjegunac."10

868. Imam Hadi, mir s njim: "Za svoje blagodati budite dobre komšije, njihovo uvećavanje tražite iskazivanjem zahvale na njima i znajte da duša veoma lahko prihvata ono šta joj se da i da se jako

opire onome šta joj se brani."11

______________

1. Ibrahim, 34.

2. El-Kafi, 2/316/5.

3. Nehdžu-l-belaga, govor 1.

4. Bešaretu-I-Mustafa, 28.

5. El-Hisal,35f7.

6. EI-Bihar, 81/170/1.

7. Isto, 78/12/70.

8. Isto, 78/115/12.

9. Ilelu-š-šerai', 464/12.

10. Nehdžu-l-belaga, mudrost 246.

11. A'lamuddin, 312.

 *****************

  

Činioci trajnosti blagodati

 

A da su stanovnici sela vjerovali i bili bogobojazni, Mi bismo im otvorili blagoslove i s neba i iz zemlje, ali oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.2

Stoga što Allah neće izmijeniti blagodat narodu kojem je podario - sve dok oni (narod) ne promijene ono što je u njima - a Allah sve čuje i sve zna.3

 

869. Poslanik, s.a.v.a.: "Uzvišeni Allah ima robova kojima neke blagodati daje posebno, zadržava ih kod njih dok ih oni dijele ljudima, a kada prestanu to raditi, On ih daje drugim ljudima."4

870. Imam Ali, mir s njim: "Kada su u nekog obilne blagodati Božije, velike su i potrebe ljudi prema njemu, tako da onaj koji radi Boga čini ono što je obavezan po toj osnovi, on blagodatima osigurava trajnost i ostajanje. A onaj koji ih ne ispunjava onako kako treba izložit će ih propadanju i uništenju."5

871. Imam Ali, mir s njim: "Najmanje što ste Bogu dužni je da se ne pomažete Njegovim blagodatima u ispoljavanju neposlušnosti prema Njemu."6

872. Imam Sadik, mir s njim: "Blagodati neće potrajati, osim uz tri stvari: poznavanje onoga što smo dužni AIlahu u vezi s tim blagodatima, iskazivanje zahvale na njima i trud oko njih."7

873. Imam Sadik, mir s njim: "Kod koga se uvećaju blagodati Božije, uvećaju mu se obaveze i rashodi prema ljudima. Zato darujte blagodatima trajnost tako što ćete prihvatiti obaveze i rashode prema ljudima, a nemojte dozvoliti da blagodati nestanu, jer se veoma rijetko dešava da neko izgubi blagodati pa da mu se one opet vrate."8

874. Imam Kazim, mir s njim: "Ko bude umjeren i skroman, blagodati se zadržavaju kod njega, a onaj koji bude rasipan i neumjeren, nestat će mu blagodati."9

875. Imam Rida, mir s njim: "Provođenje pravednosti i dobročinstva je navjestilac dugotrajnosti blagodati."10

____________________

2. El-A raf, 96.

3. El-Enfal.53.

4. El-Bihar, 75/353/62.

5. Nehdžu-l-belaga, mudrost 372.

6. Isto, mudrost 330.

7. Tuhafu-l-'ukul, 318.

8. EI-Kafi, 4/37/1.

9. El-Bihar, 78/327/4.

10. Ujunu ahbari-r-Rida, 2/24/52.

 

 

 *********************

 

Opetovanje blagodati i postepeno približavanje kazni

 

Neka nikako ne misle nevjernici da je dobro za njih to sto ini dajemo dug život. Mi im ga dajemo samo zato da što više ogreznu u grijehu; njih čeka sramna patnja.1

876. Imam Ali, mir s njim: "O sine Ademov, kada vidiš da ti Gospodar tvoj Uzvišeni opetovano daruje blagodati Svoje dok si Mu ti neposlušan, čuvaj Ga se!"2

877. Imam Ali, mir s njim: "O ljudi, neka vas Allah, dž.š., vidi kako strahujete u vrijeme blagostanja upravo onako kako strahujete u vrijeme nevolje! Zaista se onaj kojem su otvorena vrata blagodati, a on to ne smatra sredstvom postepenog približavanja kazni, smatra sigurnim od onoga od čega treba strahovati. A onaj koji je pogođen okolnostima teškim, a ne smatra ih iskušenjem, upro-pašćuje nagradu koja ga očekuje."3

878. Imam Ali, mir s njim: "Mnogo je onih kojima blagodat biva darivana da bi njome bili postepeno privedeni kazni. I mnogo je stradalnika kojima biva učinjeno dobro tim stradanjima."4

879. Imam Husejn, mir s njim: "Postepeno dovođenje do kazne od strane Allaha, dž.š., za čovjeka ogleda se u pojavi da mu se daruje blagodat, a uskrati mu se zahvaljivanje."5

 

Kazivati o blagodatima Božijim

 

A o blagodati Gospodara svoga kazuj!6

880. Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista Allah, dž.š., voli vidjeti trag blagodati Svoje na robu Svome."7

881. Ebu-l-Ahvas od svoga oca: "Otišao sam kod Poslanika, s.a.v.a., i vidio me je u lošem stanju. Upita me: 'Imaš li išta od imetka?' Odgovorih: Da, Bog mi je dao svega!' On reče: 'Kada već posjeduješ imetak, neka se on vidi na tebi."8

882. Imam Ali, mir s njim: "Allah je lijep i voli ljepotu, i voli vidjeti trag Svojih blagodati na Svome robu."9

_________________

1. Ali Imran, 173. 

2. Nehdžu l-belaga. mudrost 25.                                             

3. Isto, mudrost 358                                                                      

4. Isto, mudrost 273.                                                                             

5. El-Bihar, 78/117/7.

6. El-Duha 11

7.   Sunenu-t-Tirmizi, 2819.

8.  Sunenu-n-Nesai, 8/196

 9. El-Kafi,6/438/1.

 

 ***************

 

 883. Imam Sadik, mir s njim: "Kada Allah, dž.š., daruje Svome robu blagodat, pa on to pokaže na sebi, bude nazvan Božijim miljenikom koji kazuje o blagodatima Allahovim. A kada Allah Svome robu podari blagodat, a on to ne pokaže, bude nazvan omraženikom Božijim, poricateljem blagodati Božijih."1

884. Imam Sadik, mir s njim: "Ne volim da čovjek ne pokaže blagodati koje mu je Bog dao."2

 

Potpunost blagodati

 

885. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko zanoći i osvane a ima kod sebe tri stvari, upotpunjena mu je blagodat na Dunjaluku: ko zanoći i osvane u tjelesnome zdravlju, čiste savjesti i s dnevnim potrepštinama. Ako bude imao i četvrtu stvar, a to je vjerovanje, upotpunjena mu je blagodat i Dunjaluka, i Ahireta."3

886. Imam Ali, mir s njim: "Skromnošću se upotpunjuje blagodat."4

887. Imam Ali, mir s njim: "Tražite upotpunjenje blagodati Božijih prema vama strpljivošću u pokornosti Njemu i ustezanjem od neposlušnosti Njemu."5

888. Imam Sadik, mir s njim: "Blagodat dunjalučka je sigurnost i zdravlje, a potpunost blagodati ahiretske je ulazak u Džennet, i nikad neće biti upotpunjena blagodat čovjeku koji ne ude u Džennet."6

________________

1. El-Kafi, 6/438/2.

2. Isto, 6/439/9.

3. Tuhafu-l-ukul, 36.

4. Nehdžu-l-belaga, mudrost 224.

5. Isto, govor 188.

6. Meani-l-ahbar. 408/87.