39) Zvjezdoznanstvo

 

Astronomija

 

775. Imam Ali, mir s njim: "O ljudi! Čuvajte se naučavanja zvjezdoznan-stva, osim onog kojim se nastoji ispravno kretati po kopnu i moru; jer ono navodi na gatanje, a astrolog je kao gatalac, dok je gatalac kao čarobnjak, čarobnjak kao poricatelj Istine, a poricatelj Istine bit će u Džehennemu!"1

776. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o zvjezdoznastvu: "To je jedna od poslaničkih nauka."2

777. Imam Sadik, mir s njim, kada mu je bilo saopćeno kakvo mišljenje vlada među ljudima vezano za zabranu bavljenja zvjezdoznan-stvom i za štetu koju ona nanosi vjeri: "Nije kako govore: ne šteti tvojoj vjeri!" Zatim dodade: "Govorite o nečemu od čega većinu ne razumijete, a ono malo što razumijete ne donosi korist."3

778. Imam Sadik, mir s njim, kada ga je nevjernik upitao o astrologiji: "Nauka od koje je korist mala, a štete velike... Astrologija pro-tivrječi Allahu u Njegovom znanju jer uobražava da će udaljiti određenje Božije od Njegovih stvorenja."4

779. Abdulmelik ibn Ajen: "Rekao sam Imamu Sadiku, mir s njim: 'Pogođen sam tim znanjem jer kad god imam kakvu potrebu, gledam u horoskop. Ako vidim da je loše, sjedim i ne idem za tim, a ako vidim horoskop dobrim, uputim se ka onome što mi treba.' Imam me upita: 'Upravljaš se prema tome?' Odgovorih: 'Da.' On na to reče: 'Spali te knjige!"'5

____________________

1 Nehdžul-belaga. govor 79.

2. El-Bihar, 85/235/15.

3. El-Kafi. 8/195/233.

4. El-Bihar, 58/223/3.

5. El-Fekih, 2/267/2402.