35) Imetak

 

Imetak je gorivo strasti

 

Bogatstvo i sinovi ukras su u životu dunjalučkom, a dobra djela, koja vječno ostaju, bit će kod Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u šta se čovjek može pouzdati.1

586. Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista su zlatnici i srebrenjaci uništili one prije vas, a i vas će uništiti!"2

587. Poslanik, s.a.v.a.: "Rekao je šejtan, Božije prokletstvo s njim: 'Posjednik imetka neće se spasiti od mene jednom od triju stvari kojima mu odlazim ujutro i navečer: sticanjem imetka na nedozvoljen način, trošenjem imetka tamo gdje ne treba i takvom ljubavlju za imetak koja suzbija prava koja imetak ima.'"3

588. Imam Ali, mir s njim: "Imetak je gorivo strasti."4

589. Imam Ali, mir s njim: "Imetak čini želje jačim."5

 

Posljedice ljubavi prema imetku

 

I imetak pretjerano volite.6

590. Isa, a.s.: "Ne gledajte u imetak dunjalučara, jer zaista sjaj njihovog bogatstva odnosi svjetlo vaše vjere."7

591. Imam Ali, mir s njim: "Imetak upropaštava budućnost i produžuje želje."8

592. Imam Ali, mir s njim: "Ljubav prema imetku razara vjeru i uništava uvjerenost (jekin)."9

 

Ljubav prema dozvoljenom imetku

 

593. Poslanik, s.a.v.a.: "Kako je lijep ispravan imetak za ispravnog čovjeka!"10

________________ 

1. EI Kehf, 46.

2. El-Kafi, 2/316/6.

3. Et-Tergibu ve-t-terhib, 4/182/68.

4. Nehdžu-I-Belaga, mudrost 58.

5. Gureru-l-hikem, 577.

6. El Fedžr, 20.

7. El-Menhadždžetu-l-bejda’, 7/328.

8. Gureru-l-hikem, 1427.

9. Isto, 4876.

10. Tenbihu-l-havatir, 1/158.

 


* * *

594. Imam Ali, mir s njim: "Bogatstvo je u tuđini domovina, a širo-maštvo je i u domovini tuđina."1

595. Imam Zejnu-I-Abidin, mir s njim: "Ulaganje s ciljem zadobijanja nove vrijednosti potpuna je čestitost.2

596. Imam Sadik, mir s njim: "Nema dobra u čovjeku koji ne voli sti-cati dozvoljeni imetak da bi njime čuvao svoju čast, vračao dug i održavao rodbinske veze."3 

 

Veliko bogatstvo

 

Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete sve dok grobove ne naselite.4

O vjernici, mnogi svećenici i monasi doista na nedozvoljen način tuđa imanja jedu i od AUahova puta odvraćaju. Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu navijesti bolnu patnju.5

597. Poslanik, s.a.v.a.: "Ne plašim se siromaštva za vas, nego se plašim nastojanja da što imućniji budete i da se nadmećete u brojnosti."6

598. Imam Ali, mir s njim: "Obilje imetka kvari srca i uzgaja grijehe."7

599. Imam Husejn, mir s njim: "Ako imetak ne pripada tebi, onda ti pripadaš imetku. Ne ostavljaj ga, jer on neće ostati za tebe; pojedi ga prije nego on izjede tebe!"8

600. Imam Sadik, mir s njim: "Ne uveća se imetak čovjeka, a da se ne uveća Božiji dokaz protiv njega. Ako možete ovaj dokaz udaljiti od sebe, učinite to!" Neko upita: "Kako?" On reče: "Tako što ćete podmiriti potrebe svoje braće iz svoga imetka."9

601. Imam Sadik, mir s njim: "Između ostalog, Allah, dž.š., je šapnuo Musau, a.s.: 'Ne zavidi nikome na bogatstvu, jer uz obilje imetka ide i obilje grijeha zbog obaveznosti prava prema tom imetku.10

602. Imam Sadik, mir s njim: * I ražio sam smiraj srca i našao sam ga u malom imetku."11

_____________________ 

1. Nehdžu-I-belaga, mudrost 56.

2. El-Kafi, 1/20/12.

3. Isto, 5/72/5.

4. Et-Tekasur, 1-2.

5. Et-Tevbe, 34.

6. Kenzu-l-'ummal, 6139.

 

7. Gureru-I-hikem, 7109.

8.  Ed Durretu-l-bahire, 24.

9. Emali-t-Tuti, 302/600.

10. El-Kafi, 2/135/21.

11. Mustedreku-l-vesail. 12/174/13810.


* * *

603. Imam Rida, mir s njim: "Ne Stiče se imetak, osim uz pet osobina: veliki tvrdičluk, duge želje, pohlepu koja prevladava, prekidanje rodbinskih veza i davanje prednosti Dunjaluku nad Ahiretom. 1

 

Oni koji stiču imetak na nedozvoljen način

 

604. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko stiče imetak na nedozvoljen način, Allah, dž.š., će ga učiniti siromašnim."2

605. Poslanik, s.a.v.a.: "Kome nije važno odakle će steći imetak, ni Allahu neće biti važno odakle će ga uvesti u Vatru."3

606. Imam Ali, mir s njim: "Ko stekne imetak onako kako ne treba, utrošit će ga tako da neće imati nagrade."4

607. Imam Sadik, mir s njim: "Ko stekne imetak na nedozvoljen način, nad njim će zagospodariti građevine, zemlja i voda."5

608. Imam Sadik, mir s njim: "Ko traži imetak na pogrešan način, uistinu će biti lišen njegove trajnosti."6

 

Imetak je ono što koristi ljudima

 

609. Poslanik, s.a.v.a.: "U tvom su imetku tri saučesnika: ti, gubici i nasljednici. Zato, ako možeš, potrudi se da ne budeš slabiji od njih."7

610. Poslanik, s.a.v.a.: "Čovjek kaže: 'Moj posjed, moj posjed! Moj imetak, moj imetak! O siromahu!' Gdje si bio kada je bilo imetka a tebe ne bi?! Zar je tvoj imetak više od onoga što si pojeo, uništio, obukao i poderao, udijelio i ostavio za Ahiret?! Zbog toga će ti se ili smilovati ili ćeš biti kažnjen. Zato razmisli da ti tuđi imetak ne bude draži od tvoga imetka."8

611. Imam Ali, mir s njim: "Imetak je ono što koristi ljudima "9

612. Imam Ali, mir s njim: "Imetak oplemenjuje vlasnika dok ga udjeljuje, a ponižava ga kada škrtari."10

613. Imam Ali, mir s njim: "Pričuvaj od imetka u mjeri neophodnosti, a višak pošalji za Dan potrebitosti."11

614. Imam Ali, mir s njim: "Najbolji imetak je onaj kojim se čuva čast i isplaćuju prava."12

____________________ 

1. EI-Hisal, 282/29.

2. Emali-t-Tusi, 182/306

3. EI-Bihar, 103/13/63.

4. Tuhafu-l-’ukul, 94.

5. El-Mehasin, 2/445/2528.

6. Tuhafu-I- 'ukul, 321.

7. Kenzu- I-'ummal, 16147.

8. El-Bihar,71/356/17.

9. Gureru-I-hikem, 508.

10. Isto, 1838.

11. Nehdžu-I-belaga, pismo 21.

12. EI-Bihar, 78/7/60.

 


* * *

615. Imam Ali, mir s njim: "Najbolji Ivoj imetak je onaj koji li pomaže da zadovoljiš svoje potrebe."1

616. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista vam je Allah, dž.š., dao višak imetka da biste ga usmjeravali tamo gdje je On odredio, a nije vam ga dao da biste ga gomilali."2

617. Imam Rida, mir s njim: "Najbolji čovjekov imetak su zalihe sa-dake i milostinje."3

__________________

1. El- Bihar. 78/12/70

2. El-Fekih, 2/57/1693

3. Tenbihu-l-havatir, 2/182