34) Smrt

 

Koji je stvorio smrt i život da bi vas ispitao koji će od vas bolje djelovati, i On je Nepobjediv i mnogo oprašta.1

531. Poslanik, s.a.v.a.: "Kada neko od vas umre, za njega je počeo Sudnji dan - on vidi svoje dobro i svoje zlo."2

532. Poslanik, s.a.v.a.: "Ono pri nečemu neko umre - djelu i svojstvu - Allah, dž.š., će ga proživjeti na tome."3

533. Imam Ali, mir s njim: "Smrću se završava Dunjaluk."4

534. Imam Ali, mir s njim: "Smrt je ahiretska kapija.'"'

535. Imam Sadik, mir s njim, u vezi sa ajetom: Reci, smrt od koje bježite, zaista će vas ona posjetiti: "Broji godine, zatim broji mjesece, zatim dane, zatim sate, zatim udisaje, a kada dode njihov čas, neće ga moći ni odložiti niti ubrzati."6

536. Imam Sadik, mir s njim: "U prošlosti je jedan narod rekao svome poslaniku: 'Moli svoga Gospodara da otjera smrt od nas!' On je molio i Bog je otjerao smrt od njih. Oni su se toliko namnožili da su im kuće postale tijesne i imali su brojno potomstvo. Svako jutro kada bi ustali svako je bio obavezan nahraniti oca, djeda, majku i pradjeda, čistili su ih i sređivali te zbog toga nisu mogli privređivati za život. Na kraju rekoše: 'Moli svoga Gospodara da nas vrati u stanja u kojima smo bili.' Molio se njihov poslanik i vratili su se u ranija stanja."7

 

Uvjerenost u smrt

 

Svako živo biće će smrt okusili! I sigurno će vam na Sudnjem danu plaće vaše u potpunosti bih date, i ko bude od Vatre udaljen i u Džennet uveden, taj je postigao da je želio; a život na Ovom svijetu je samo varljiva roba.8

________________ 

1. El-Mulk.2.

2. Kenzu-l-'ummal, 42123.

3. Isto, 42721.

4. Nehdžu-I-belaga, govor 156.

5. Gureru-I- hikem, 319.

6. El-Kafi, 3/262/44; El-Džumu'a, 8; El-Araf. 34.

7. El-Bihar,14/463/30.

8. Ali 'Imran, 185.

 


* * *

 537. Imami Ali-mir s njim: “Ne vidjeh vjerovanja praćenog uvjerenošću koje kod ćovjeka vše lići na sumnju, kao što je smrt; zaista, on svakodnevno prati umrle do mezarja i pokopava ih, a vraća se obmani Ovoga svijeta i ne prolazi se strasti i grijeha. Pa kada čovjeku ne bi bilo grijeha koji bi počinio niti obračuna, koji bi bio protiv njega, osim smrti koja raskida njegov savez i rastura njegovu skupinu i djecu mu čini siročićima, bilo bi mu dovoljno da se prođe Dunjaluka zbog žestine napora i umora."1

 

538. Imam Ali, mir s njim, u savjetu sinu Hasanu, mir s njim: "Znaj, o sine moj, da si stvoren za svijet Ahireta, a ne za Ovaj svijet, za nestanak, a ne za trajanje vječno, za smrt, a ne za život. Ti se nalaziš na mjestu koje ti ne pripada, u kući pripremanja i na putu prema Svijetu budućem. Gonjen si smrću, od koje bjegunac ne može izmaći, budući da će ga ona, zasigurno, nadvladati. Zato budi oprezan spram nje da te iznenada ne bi nadvladala, kad si u stanju grješnom i misliš o pokajanju, ona podiže prepreku između tebe i pokajanja. U slučaju takvom, upropastit ćeš sebe."2

 

539. Imam Ali, mir s njim: "Smrt vas goni. Ako zastanete, zgrabit će vas, ako bježite, sustignut će vas. Vezana je za vas jače od vaše sjenke. Smrt je svezana za čeone pramene vaše."3

 

540. Imam Sadik, mir s njim: "Uzvišeni Allah nije stvorio ništa izvjes-nije od smrti, a da je u isto vrijeme u vezi s njom prisutna tolika sumnja koja je najsličnija onoj u kojoj nema nikakve izvjesnosti."4

 

Blizina odlaska

 

541. Imam Ali, mir s njim: "Kada si u bijegu, a smrt u potjeri, pa kako je taj susret blizu!"5

542. Imam Ali, mir s njim: "Preseljenje je posve blizu."6

543. Imam Ali, mir s njim: "Nema odsutnog koji je bliži od smrti."7

 

Tumačenje smrti

 

544. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, kada je bio upitan o smrti: "Za vjernika je smrt poput skidanja zamazane, ušljive odjeće, otvaranja lanaca .teških vratnih okova, a zamjena za najotmjeniju i najcišcu odjeću, najokretmje jahalice i najsigurnija staništa. A za nevjermka je poput skidanja odjeće raskošne, izbacivanja iz si-gurnog staništa, a zamjena za najzamazaniju i naiušljiviju odjeću, najstrasnija staništa i najveće kazne."8

________________ 

1. EI Bihar, 6/137/40.

2 Nehdžu-I-Belaga, pismo 31.

3 Isto, pismo 27.

4. EI-Fekih, 1/194/596.

5. Nehdžu-l-belaga, mudrost 29.

6. Isto, mudrost 187.

7. El-Bihar, 71/263/2.

8. Me’ani-l-ahbar, 289/4.

 


* * *

 

545 Imam Kazim, mir s njim, kada je došao kod čovjeka koji se nalazio u smrtnom hropcu: "Smrt, to je pročišcivac koji cisti vjernike od grijeha i posljednja je bol koja ih zadesi kao nadomjestak za čišćenje od posljednjih grijeha koji su ostali u njima, i lišava nevjernike od dobra i posljednji je užitak koji im biva dat u zamjenu za njihova dobra koja imaju..."1

 

546. Imam Dževad, mir s njim, kada je bio upitan o smrti: "To je san koji vam dolazi svake noći, osim što je ona dugotrajna; nakon nje se ne budi sve do Sudnjeg dana, pa ko u svome snu vidi nebrojena veselja i nebrojene strahote - pa kakvo je stanje onoga ko je radostan i ko je uplašen u snu? Takvo je stanje smrti, zato se pripremite za nju!"2

 

Smrt vjernika

 

One kojima meleci čisti duše uzimaju, i kojima govore: "Mir vama! Uđite u Džennet zbog onoga što ste činili!"3

547. Poslanik, s.a.v.a.: "Smrt je mirišljivi cvijet vjernika."4

548. Poslanik, s.a.v.a.: "Smrt je dragocjenost vjernika."5

549. Imam Rida, mir s njim, prilikom obilaska jednog svoga prijatelja: 'Kako si?" - "Kada si otišao, susreo sam smrt", odgovori čovjek, misleći na veliku bol koju je pretrpio. Zatim ga Imam upita: "Kakvom si je vidio?" Odgovori: "Jako bolnu." Imam na to reče: "Nisi je susreo, već si susreo ono što te upozorava na smrt i prikazuje ti neka njena stanja..."6

 

Sjecanje na smrt

 

550. Poslanik, s.a.v.a.: "Mnogo se sjećajte onoga što razara užitke." Upitaše ga: "O Poslanice, šta je to što razara užitke?" Reče: "Smrt. Zaista su najpronicljiviji vjernici oni koji se najviše sjećaju smrti i kop su najspremniji za nju."7

551, Poslanik, s.a.v.a: Mnogo se sjećajte smrti jer nema čovjeka koji to cini a da mu Allah nece oživieli srce i olaksati umiranje."8

____________________

1.  Me'ani-l ahbar, 289/6. 

2.  Isto,289/5. 

3.  En-Nahl 32 ,

4. Kenzu-l-'ummal, 42136

5. isto,42110

6. Me'ani-l ahbar, 289/7.

7. El-Bihar,82/167/3

8. Kenzu-l-'ummal,42105

 


* *  *

 

552. Imam Ali, mir s njim, sinu I Hasanu, mir s njim: "O sine moj, često se sjećaj smrt, i mjesta gdje ćeš iznenada otići i dospjeti poslije smrti tako da si, kad ti dođe, već na oprezu spram nje i da si sebe već pripravio za nju, te ti ona ne dolazi posve iznenada i ne zatiče te."1

553. Imam Sadik, mir s njim: "Sjećanje na smrt umrtvljuje strast u duši i iskorjenjuje zasade nemara, daruje srcu snagu obećanjima Boži-jim, ublažava narav, skida bajrake strasti, stišava vatru pohlepe i Dunjaluk čini neznatnim."2

554. Imam Sadik, mir s njim: "Često se sjećajte smrti, jer zaista će se onaj čovjek koji često misli na smrt odreći Ovoga svijeta!"3

555. Imam Hadi, mir s njim: "Sjeti se trenutka kada ćeš pasti pred svoje bliske, a nema ni liječnika da te može zaštititi, ni druga da ti može koristiti!"4

 

Spremanje za smrt

 

556. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko se nada smrti, utrkuje se u činjenju dobra."5

557. Imam Ali, mir s njim: "Spremite se za smrt jer vas već natkriljuje. Budite ljudi kojima se viknulo pa su se razbudili i koji znaju da Svijet ovaj nije kuća za njih, pa traže da ga zamijene."6

558. Imam Ali, mir s njim: "Zaista za onu stvar za koju ne znaš kada će te zaskočiti trebaš biti spreman prije nego te zadesi."7

559 Imam Ali, mir s njim: "Čudim se čovjeku koji vidi da svakodnevno biva umanjeno od njega i njegova života, a i pored toga se ne sprema za smrt."8

560 Imam Ali, mir s njim:' Preduprijedite smrt i tegobe njene, i prije nego nastupi, vi se za nju pripravite, i pripremite se za nju prije njena spuštanja."9

561. Imam Ali, mir s njim: "Nije postavio smrt na zaslužno mjesto onaj ko smatra sutrašnji dan svojim životom."10

562. Imam Ali, mir s njim, kada je bio upitan u vezi s pripremom za smrt: "Izvršavanje naredbi (farzova), čuvanje od zabranjenog (harama) i sticanje lijepog ahlaka. Nakon toga, svejedno je čovjeku ide li on smrti ili smrt ide njemu. Tako mi Allaha, svejedno je sinu Ebu Talibovom da li će sam otići smrti ili će smrt doci njemu."11

________________

1. Nehdžu-u-Belaga. pismo 31.

2. EI-Bihar, 6/133/32.

3. Isto, 82/168/3.

4. Isto, 78/370/4.

5. Isto, 77/171/7.

6. Nehdžu-I-belaga, govor 64.

7. Gureru-I-hikem, 3468.

8. Isto, 6253.

9. Nehdžu-I-Belaga, mudrost 190.

10. El- Kafi. 3/159/30.

11. Emali-s-Saduk. 97/8

 


* * *

Priželjkivanje smrti

 

563 Poslanik, s.a.v.a.: "Neka se niko ne proklinje smrću zbog nevolje koja ga je zadesila, već neka kaže: 'Bože moj, pozivi me dok je život za mene bolji i uzmi mi dušu kada je smrt bolja za mene." 1

564. Poslanik, s.a.v.a.: "Neka niko od vas ne priželjkuje smrt, osim ako je siguran u svoja djela."2

565. Imam Ali, mir s njim, u pismu Harisu Hemdaniju: "Cesto se sjećaj smrti i onog što je poslije nje. Nikad ne poželi smrt, osim s razlogom postojanim."3

566. Imam Kazim, mir s njim, čovjeku koji je poželio smrt: "Da li je između tebe i Allaha neka rodbinska veza zbog koje će ti stići pomoć?" Odgovori: "Nije." Imam upita: "Da li si ispred sebe poslao dobrih djela kojih ima više od loših?" Odgovori: "Nisam." Imam reče: "Pa u tom slučaju ti tražiš vječnu propast!"4

 

Smrtna agonija

 

Smrtne muke će zbilja doći - to je nešto od čega ne možeš pobjeći.5

567. Poslanik, s.a.v.a.: "Budite prisutni kod svojih umirućih i predla-žite im da izgovaraju La ilahe illallah i obradujte ih Džennetom, jer su u tim trenucima zaista usplahireni i strpljivi muškarci i žene, i šejtan se više nego ikada u tim trenucima primakne čovjeku. Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, posjeta meleka smrti teža je od hiljadu udaraca sabljom. Iako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, čovjekova duša neće otići s Ovoga svijeta sve dok mu svaka žila ne pretrpi bol."6

568. Poslanik, s.a.v.a.: "Kada bi životinje znale o smrti ono što vi znate, nikad ne biste pojeli ugojenu životinju."7

569. Imam Ali, mir s njim: "Smrt zaista ima muke, one su tako strašne da se ne mogu ni opisati ni shvatiti umom ljudi na Svijetu ovome!"8

______________ 

1. Sunenu Ebi Davud, 3108,

2. Kenzu-l-'ummal, 42153.

3. Nehdžu-I-Maga, pismo 69.

4. Kešfu-l-gumme, 3/42.

 

5. Kaf, 19.

6. Kenzu-l- 'ummal, 42158.

7. Emali-t-Tusi, 453/1011.

8. Nehdžu-l-Belaga, govor 221.


* * *

Razlog neomiljenosti smrti

 

570. Poslanik, s.a.v.a čovjeku koji ga je pitao za razlog neomiljeno-sti smrt.: Imaš I. .metka?" On reče: "Imam." Upita ga Poslanik,s.a.v.a.: "Jesi li ga poslao ispred sebe na Ahiret?" "Nisam", odgovori on. Reče Poslanik, s.a.v.a.: "E pa zbog toga ne voliš smrt."1

571. Imam Hasan, mir s njim, kada je bio upitan zašto se smrt ne voli: "Zato što ste razorili Ahiret, a izgradili Dunjaluk, a vi ne volite da se preselite iz sređenog u srušeno."2

 

Iznenadna smrt

 

572. Poslanik, s.a.v.a.: "Iznenadna smrt je olakšanje za vjernika, a srdito kažnjavanje nevjernika."3

573. Poslanik, s.a.v.a.: "Iznenadna smrt je olakšica za vjernika, a srdžba za nevjernika."4

574. Poslanik, s.a.v.a.: "U predznake Sudnjeg dana spadaju česta oduzetost i česta iznenadna smrt."5

 

Praćenje dženaze

 

575. Poslanik, s.a.v.a.: "Putuj dvije godine radi dobročinstva roditeljima, putuj jednu godinu radi održavanja rodbinskih veza, putuj milju radi obilaska bolesnika, putuj dvije milje radi praćenja dženaze!"6

576. Poslanik, s.a.v.a.: "Očuvajte svoj mir i lagahno hodajte prilikom praćenja dženaze."7

577. Ed-Da'vat: "Kada bi Poslanik, s.a.v.a., slijedio dženazu, obuzimala bi ga tuga, razmišljao bi i malo bi pričao."8

578. Imam Sadik, mir s njim: "Prvi poklon koji biva dat umrlom vjerniku je oprost grijeha učesnicima na njegovoj dženazi."9

579. Imam Sadik, mir s njim: "Prikladno je da bližnji onoga koga je smrt zadesila obavijeste braću po vjeri o smrti da bi mogli učestvovati na dženazi i da bi mu klanjali namaz, kako bi na taj način i njima stigla nagrada, a i oprost za umrlog."10

___________________

1. El-Hisal, 13/47.                                                   

2. Me'ani-l-ahbar, 390/29.                                           

3. EI-Kafi. 3/112/5.                                                          

4. Kenzu-l- 'ummal, 42775.                                            

5. EI Kafi. 3/261/39.     

6. Nevadirti-r-Ravendi, 5.

7. Emali-t-Tusi, 383/827.

8. Ed-Davat. 259/736

9. El-Kafi, 3/173/3

10. Ilelu-š-šerat,301/1

 


* * *

Ukop

 

580. Poslanik, s.a.v.a.: "Kada čovjek umre početkom dana, ne treba ga nigdje ostavljati, osim u mezar."1

581. Poslanik, s.a.v.a.: "Ne ukopavajte svoje umrle noću, osim ako ste na to prisiljeni."2

582. Poslanik, s.a.v.a.: "Allah, dž.š., najmilostiviji je prema Svome robu onda kada on bude spušten u svoj mezar."3

583. Imam Ali, mir s njim: "Naredio nam je Poslanik, s.a.v.a., da svoje umrle kopamo medu dobre robove jer se mrtvi uznemire lošim komsijom kao što se od njih uznemire i živi."4

 

Sta slijedi čovjeka nakon smrti

 

584. Poslanik, s.a.v.a.: "Umrlog prati troje: porodica, imetak i njegova djela. Dvoje se vraća, a ostaje jedno: vraćaju se porodica i imetak, a ostaju njegova djela."5

585. Imam Sadik, mir s njim: "Vjerniku i nakon smrti od šest stvari stiže nagrada: od djeteta koje moli za oprost, primjerka Kufana koji je ostao iza njega, sadnice koju je zasadio, hajrata tekuće vode, bunara koji je iskopao i od dobra običaja koji je od njega preuzet i koji se provodi."6

__________________

1. El-kafi,3/138/2

2. Kenzu-l-'ummal, 42385

3. Isto, 42386.

4. Isto, 42916.

5. Isto, 42761.

6. El-Fekih, 1/185/555.