32) Vlast

 

Vlasnik

 

Reci: "O Allahu, Koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti Si uistinu, Svemoćan!1

Samo je Allahova vlast na Nebesima i na Zemlji, i Allahu se sve vraća!2

 

507. Poslanik, s.a.v.a.: "Srdžba Božija je nad svakim ko umisli da je on vladar vladara. Nema vladara, osim Allaha, dž.š.!"3

508. Imam Ali, mir s njim: "Svaki posjednik, osim Njega, posjedovan je."4

 

Miješanje s vladarima

 

509. Imam Ali, mir s njim: "Nemoj često ići kod vladara, jer ako se družiš s njima, dosadit će ti oni, a ako budeš iskren prema njima, varat će te."5

510. Imam Ali, mir s njim: "Imati povlašten položaj kod vladara ključ je neprilika i sjeme smutnje."6

511. Imam Sadik, mir s njim: "More nema komšije, vladar nema prijatelja, a zdravlje nema cijenu."7

 

Najbolji vladari

 

512. Imam Ali, mir s njim: "Najvrjedniji vladar je onaj koji vlada sobom i koji proširi pravdu."8

513. Imam Ali, mir s njim: "Najbolji vladari su oni koji umrtve nepravdu, a ožive pravdu."9

514. Imam Ali, mir s njim: "Najbolji vladari stanjem su oni u čije vrije-me ljudi dobro žive i koji rašire pravednost među podanicima."10

515. Imam Sadik mir s njim: "Najbolji vladari su oni kojima su date tri osobine: blagost, darežljivost i pravednost."11

____________________

1. Ali-lmran 26. 

2. El-Nur,42

3. Kenzu-l- ummal, 45244.

4. Nehdžu-I-Magđ, govor 65.

5. Gureru-l-hikem,10321

6. Isto,2184

7. El-Hidal,223/51

8. Gureni-l-hikem, 3206.

9. Isto,5005

10. Isto,3261

11. Tuhafu-l-ukul,319

 


* * *

 

Vladar

 

516. Poslanik. s a v.a.: "Najnesretniji ljudi su vladari."1

517, Imam Ali mir s njim: "Na vladaru je da prije vojske odgoji samoga sebe."2

518 Imam Ali, mir s njim: "Onome koji svoju vlast stavi na raspolaganje svojoj vjeri, pokoriti će se svaki vladar, a onaj koji svoju vjeru stavi na raspolaganje svojoj vlasti, navest će i druge ljude da tako postupe."3

519. Imam Ali, mir s njim: "Nesreća za vladara je loše ponašanje, a nesreća ministara je nečista savjest."4

52i' Imam Ali, mir s njim: "Kada se vlast utemelji na pravednosti i uspostavi na stubovima razuma, Bog će pomoći vladareve prijatelje, a neprijatelje će ostaviti usamljenim."5

____________________

1. Miškatu-l-envar,226

2. Gureru-l-hikem,4940

3. Isto,9016

4. Isto,3928

5. Isto,4118