30) Raspravljanje

 

Pokuđenost i posljedice raspravljanja

 

484. Poslanik, s.a.v.a.: "Neće čovjek u potpunosti stići do istinskog vjerovanja sve dok se ne prođe raspravljanja, pa makar i bio upravu."1

485. Poslanik, s.a.v.a.: "Najpobožniji su oni ljudi koji se prođu raspravljanja, pa makar i bili upravu."2

486. Imam Ali, mir s njim: "Čuvajte se raspravljanja i svađe jer ovo dvoje čini srca bolesnim prema braći i iz ovog dvoga izrasta dvoličnost."3

487. Imam Ali, mir s njim: "Kome je stalo do njegove časti, neka se prođe raspravljanja."4

488. Imam Ali, mir s njim: "Sa šestero ne treba raspravljati: sa onim ko je upućen u vjeru (fakih), sa poglavarom, sa prostakom, sa bezobraznikom, sa ženom i sa djetetom."5

489. Imam Sadik, mir s njim: "U skrušenost spada da se čovjek prođe raspravljanja, pa i u prilici kada je upravu."6

490. Imam Hadi, mir s njim: "Raspravljanje urušava staro prijateljstvo i raskida čvrste veze. Najmanje što se raspravljanjem želi postići je nadmoć, a nadmoć je glavni razlog raskida prijateljstva."7

491. Imam Askeri, mir s njim: "Ne raspravljaj se jer će ti nestati otmjenosti, i ne šali se jer će prema tebi biti bezobzirni."8

___________________

1. Munjetu-l-murid, 171.

2. Emali-s-Saduk, 28/4.

3. El-Kafi, 2/300/1.

4. Nehdžu-I-Belaga, mudrost 362.

. Gureru-l-hikem, 5634.

6. Me'ani-l-ahbar, 381/9.

7. A'lamu-d-din, 311.

8. Tuhafu pukul, 486.