23) Zabava, danguba

 

Zabava, traćenje vremena

 

Znajte da život na Ovom svijetu nije ništa drugo do igra, zabava, uljepšavanje i međusobno hvalisanje. 1

Ali kad oni kakvu robu trgovačku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš. Reci: "Ono što je u Allaha bolje je i od zabave i od trgovine."A Allah najbolju opskrbu daje."2

 

396. Imam Ali, mir s njim: "O ljudi, budite bogobojazni jer čovjek nije stvoren bez svrhe, da bi se zabavljao, niti je ostavljen zanemaren,da bi se mogao nerazumno ponašati."3

397. Imam Ali, mir s njim: "Zabava je hrana zaglupljenosti."4

398. Imam Ali, mir s njim: "Najgora stvar u kojoj se život može protraćiti je igra."5

 

Posljedice dangube

 

399. Imam Ali, mir s njim: "Zabava srdi Milostivog, zadovoljava šejtana i povod je zaboravu Kur'ana."6

400. Imam Ali, mir s njim: "Zabava upropaštava ozbiljne odluke."7

401. Imam Ali, mir s njim: "Prisustvovanje zabavama upropaštava vjerovanje"

402. Imam Ali, mir s njim: "Najudaljeniji od uspjeha su ljudi koji su slijepo odani zabavama i šali."9

403. Imam Ali, mir s njim: "Ko se mnogo zabavlja, umanji mu se razum."10

 

Vjerovanje i zabava

 

404. ImamAli,mir s njim, opisujući vjernika: "Vrijeme mu je ispunjeno."11

_________________ 

1. El-Hadid, 20.

2. El-Džumaa,11

3. Nehdžu-belaga, mudrost 370,

4. Gureru-l-hikem, 937.

5. Isto,5729

6. El-Bihar,78/9/66

7. Gureru-l-hikem,2165

8. Isto,9815

9. Isto.3333

10. Isto,8426

11. Nehdžu-l-belaga, mudrost 399.

 


* * *

 

405. Imam Hasan, mir s njim: "Vjernik se ne zabavlja da ne bi nemaran postao, a kada razmišlja, rastuži se."1

406. Imam Sadik, mir s njim, u vezi s lovcima iz zabave: "Zaista vjernik nema vremena za to; od zabave ga sprječava traženje Ahireta i uistinu vjernik nema od toga vremena ni za šta. Šta će njemu zabava?! Zaista, zabava izaziva osornost srca i licemjerstvo."2

 

Zabava vjemika

 

407. Poslanik, s.a.v.a.: "Svaka zabava za vjernika je neispravna, osim triju: dresiranja konja, gađanje iz strijele i igre sa svojom ženom.Zaista su ova djela istina."3

408. Poslanik, s.a.v.a.: "Najbolja zabava za vjernika je plivanje, a za vjernice predenje."4

 

Igra s golubovima

 

409. Imam Ali, mir s njim: "Vidio je Poslanik, s.a.v.a., čovjeka kako pušta golubove pa reče: 'Šejtan slijedi šejtana."5

________________

1. Tenbihu-l-havatir,1/52

2. Mustedreku-l-vesail,13/216/15163

3. El-Kafi,5/50/13

4. Kensu-l-ummal,40611

5. Mustedreku-l-vesail,8/306/9513.