21) Bezvrijedan govor i djelo

 

I koji izbjegavaju bezvrijedne stvari. 1

Toni koji ne svjedoče lažno, i koji, prolazeći pored onoga što je bezvrijedno,prolaze dostojanstveno."2

 

385. Poslanik, s.a.v.a.: "Najvrjedniji ljudi su oni koji se klone onoga što ih se ne tiče."3

386. Imam Ali, mir s njim: "Bezvrijedan je svaki govor u kojem se ne spominje Allah."4

387. Imam Ali, mir s njim: "Nemoj se baviti onim što te se ne tiče tako što ćeš napustiti ono što te se tiče. "5

388. Imam Ali, mir s njim, u pismu upućenom Abdullahu ibn Abbasu: "Traži ono što ti je korisno, a izbjegavaj ono što te se ne tiče; | zaista je u ostavljanju onoga što te se ne tiče put do onoga što ti je

korisno."6

389. Imam Sadik, mir s njim, u vezi sa ajetom: 1 koji izbjegavaju beskorisne stvari: "To znači kada neko u vezi sa tobom kaže neispravno ili ono čega nema kod tebe, da se okreneš od njega u ime Allaha." U 

drugom rivajetu stoji: "Misli se na pjesmu i nerazborita djela." 7

__________________

1. El-Mu'minun, 3.

2. El-Furkan, 72. 

3. Emali-s-Saduk, 28/4

4. El-Bihar,78/92/101

5. Isto,78/7/59

6. Tuhafu-l-ukul,218

7. Medžme'u-l-bejan, 7/157.