20) Jezik

 

366. Poslanik, s.a.v.a.; "Ljepota je u jeziku."1

367. Poslanik, s.a.v.a.: "Rječitost je blago."2

368. Poslanik, s.a.v.a.: "Kada čovjek osvane, svi njegovi organi preklinju jezik, govoreći: 'Budi bogobojazan u ime nas, jer mi zavisimo od tebe: ako budeš ispravan, i mi ćemo biti ispravni, a ako se nakriviš, i mi se nakrivimo."3

369. Imam Ali, mir s njim: "Jezik je čovjekova vaga."4

370. Imam Ali, mir s njim: "Čovjekov jezik je razbor, a razum je vjera."5

371. Imam Ali, mir s njim: "Govorite da biste bili prepoznati: zaista je čovjek sakriven pod jezikom svojim!"6

372. Imam Ali, mir s njim: "Tvoj jezik je tumač tvoga razuma. "87

373. Inam Ali, mir s njim: "Rekao je Poslanik, s.a.v.a.: 'Neće biti ispravna vjera u čovjeka, sve dok mu srce nije ispravno, a neće mu srce biti ispravno, sve dok mu jezik ne bude ispravan. Pa ko od vas može susresti Allaha, dž.š., a da mu ruke nisu zaprljane krvlju i imetkom muslimana i da mu je jezik sačuvan od diranja

u čast njihovu, neka to i učini!"8

374. Imam Ali, mir s njim: "Jezik pametnog je iza srca njegova, a srce blesavog je iza njegova jezika."9

375. Imam Bakir, mir s njim: "Zaista je jezik ključ svakog dobra i zla.Dostojno je vjemiku da zapečati svoj jezik kao što zapečaćuje kese zlata i srebra."10

 

Dobrobit čovjeka je u čuvanju jezika

 

376. Poslanik, s.a.v.a.: "Dobrobit čovjeka je u čuvanju jezika, "11

377. Poslanik, s.a.v.a.: "Niko neće ostati siguran od grijeha sve dok ne zarobi svoj jezik. "12

_________________________ 

1. El-Bihar, 77/141/24

2. Džami'u-I-ahbar, 247/631. 

3. Sahihu-t-Tirmizi, 2407.

4. Gureru-l-hikem, 1282.

5. El-Bihar, 78/56/119. 

6. Nehdžu-l-belaga, mudrost 392.

7. El-Bihar, 77/231/2

8. Nehdžu-l-belaga, govor 176.

9. Isto, mudrost 40.

10. Tahafu-l-'ukul, 298.

11. El-Bihar, 71/286/42.

12. Tuhafu-l-"ukul, 298.

 


378. Poslanik, s.a.v.a.: "Nije ništa učinio onaj koji nije sačuvao svoj jezik!1

379. Poslanik, s.a.v.a.: "Čovjekova nesreća je od jezika."2

380. Poslanik, s.a.v.a.: "Zaustavi jezik, jer je zaustavljanje jezika milostinja koju daješ za sebe."3

381. Imam Ali, mir s njim: "Ko sačuva jezik, Allah će mu pokriti nedostatke. "4

382. Imam Ali, mir s njim: "Udarac jezika jači je od udarca oštrice koplja. "5

383. Imam Ali, mir s njim: "Jezik je zvijer — ako se pusti, ujeda."6

384. Imam Ali, mir s njim: "Nema ničeg što je zaslužnije za dugu robiju od jezika. "7

_________________

1. El-Bihar, 77/85/3, 

2. Isto,71/286/42

3. El-Kafi,2/114/7

4. El-Bihar,71/283/36

5. Isto,71/286/42

6. Nehdzu-l-belaga, mudrost 60.

7. El-Bihar, 71/277/11.