12) Nevjerovanje

 

Šta dovodi do nevjerstva

 

242. Imam Bakir, mir s njim: "Svaka stvar koja je nastala iz priznanja i predavanja - to je vjerovanje, a sve što je nastalo iz poricanja - to je nevjerstvo."1

243. Imam Sadik, mir s njim: "Ko sumnja u Allaha, dž.š., i Poslanika Božijeg, on je nevjernik."2

 

Najniža razina nevjerstva

 

244. Poslanik, s.a.v.a.: "Najniža razina nevjerstva je da čovjek upamti govor svoga brata i da ga čuva kako bi ga mogao osramotiti: takvi nemaju udjela u sreći."3

245. Poslanik, s.a.v.a.: "Četiri su stuba nevjerstva: žudnja, strah, nezadovoljstvo i srdžba."4

246. Imam Ali, mir s njim: "Nevjerovanje se oslanja na četiri stuba: nemoral, pretjerivanje, sumnju i nejasnost."5

247. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan za najniži oblik nevjerstva: "Oholost je od toga."6

248. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan za čovjeka koji kada govori - laže, kada obeća - iznevjeri i koji, ukoliko mu se nešto povjeri - izda: "To su osobine najbliže nevjerstvu, ali to još uvijek nije nevjerstvo."7

____________________

1. El-Kafi,2/387/15.

2. Isto, 2/386/10.

3. El-Bihar,78/276/112. 

4. El-Kafi, 2/289/2.

5. Isto, 2/391/1.

6. Me'ani-l-ahbar, 394/47.

7. El-Kafi, 2/290/5.