1) Srce

 

 

1. Poslanik, s.a.v.a.: "Allah, dž.š., na Zemlji ima zdjele. Znajte, te su zdjele srca. Najomiljenija srca kod Allaha Svevišnjeg su najmilostivija, najčistija i najčvršća: najmilostivija za braću, najčistija od grijeha i najčvršća na Putu Božijem."1

2. Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista Allah, dž.š., ne gleda ni u vaša lica, ni u vaše imetke, već u vaša srca i vaša djela."2

3. Imam Ali, mir s njim: "Srce je knjiga vida."3

4. Imam Ali, mir s njim: "Srca su zdjele, od kojih je najbolja ona koja najbolje čuva."4

5. Imam Sadik, mir s njim: "Mjesto razuma je mozak, a osornosti i milosti je srce."5

6. Imam Sadik, mir s njim: "Položaj srca u tijelu je poput položaja Imama među ljudima."6

7. Imam Dževad, mir s njim: "Srčana namjera prema Allahu, dž.š., djelotvornija je od naprezanja organa djelima."7

 

Očuvanost srca

 

I ne osramoti me na Dan kad će ljudi oživljeni biti. Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, osim onoga koji Allahu srca sačuvana dođe."8

8. Isa, a.s.: "Kada strasti ne bi razdirale srca, kada ih pohlepa ne bi zaprljala i kada ih blagodat ne bi otvrdnulo, ubrzo bi postala zdjelama mudrosti."9

9.Imam Ali, mir s njim: "Neće ti srce biti zdravo sve dok god ne budeš volio vjernicima ono što voliš sebi."10

10. Imam I Hasan, mir s njim: "Najočuvanijc je ono srce koje je čisto od sumnji."11

11. Imam Bakir, mir s njim: "Nema znanja kao što je traženje ispravnosti, i nema ispravnosti kao što je ispravnost srca."12

____________________

1. Kenzul'ummal, 1225.

2. Emali-t-Tusi, 536/1162.

3. Nedžu l-belaga, mudrost 409.

4, Isto, mudrost 147.

5. Tuhaful'ukul, 371.

6. Ilelu-š-šerai,109/8.

7. Ed-Durrelu-bahire,39.

8. Eš-šu'ara, 87-89.

9. Tuhafu-l-'ukul, 504.

10. El-Bihar,r. 78/8/64.

11. Tuhafu-I.'ukul, 235.

12. El-Bihar, 78/164/1.


* * *

12. Imam Sadik, mir s njim, u vezi sa Allahovim, dz.š., riječima. .11 onog koji Allahu dođe očuvana srca: "Očuvano srce je ono koje susretne svoga Gospodara i u kojem ni za kog nema mjesta, osim za Njega, a propalo je svako srce u kojem se nalazi širk ili sumnja.1

13. Imam Sadik, mir s njim, u vezi sa Allahovim, dž.š., riječima: Osim onog koji Allahu dođe očuvana srca: "To je srce koje bude sačuvano od ljubavi prema Dunjaluku."2

 

Srčano oko

 

14. Poslanik, s.a.v.a.: "Da šejtani ne kolaju oko ljudskih srca, vidjeli biste skriveni svijet carstva nebeskog."3

15. Imam Ali, mir s njim, u šaputajućim moljenjima: "Bože, udijeli mi potpuno podavanje Tebi i osvijetli oči naših srca svjetlom gledanja u Te, tako da oči naše raspore svjetlosne zastore, da se spoje s izvorom Tvoga veličanstva i da se povezu ruhovi naši sa veličinom svetosti Tvoje."4

16. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista su u naših sljedbenika četiri oka: dva u glavi, a dva u srcu. Znajte, svi su ljudi takvi, ali Allah je vama otvorio oči, a njima ih je zatvorio."5

 

Uši srca

 

17. Poslanik, s.a.v.a.: "Da niste srcima razdvojeni i da nema pretjerivanja u vašim govorima, čuli biste ono što ja čujem."6

18. Imam Sadik, mir s njim: "Imaš srce i uši, i kada Allah želi uputiti čovjeka, otvori mu uši srca, a kada mu želi drugačije, zapečati mu uši srca i nikad neće biti na Pravom putu - to je značenje riječi Božijih: Ili su im na srcima kalanci."7

 

Prijemčivost i odstupanje srca

 

19. Imam Rida mir s njim: "Srca imaju prijemčivost i odstupanja, živahnost i klonulost. Kada su prijemčiva, vide i shvataju, a kada odstupaju, umore se i mrzovoljna su. Dok su prijemčiva i živahna, naredite im, a ostavite ih kada odstupe i kada su umorna "8

__________________

1, Al-Kafi,2:16:5

2. Nuru-s-sekalejn, 4/58/50

3.  El-Bihar,70/59/39.

4. Ikbalu-l-a'mal,, 3/299.

5. El-Kafi,8/215/260

6. Et-Tergibu ve-t-terhibu  3/497/3.

7. El-Mehasin,1/318/633,Muhammed,24

8. El-Bihar,78/353/9

 

* * *

20. Imam Askeri, mir s njim: "Kada srca živnu, pohranjujte u njih a kada klonu, ostavile ih na miru.1

 

Čistoća srca

 

21. Musa, a.s.: "Gospodaru, ko su Tvoji ljudi koje ćeš smjestiti u Svoj hlad na dan kada, osim Tvoga, drugog hlada biti neće? Allah, dž.š., mu objavi: "Oni čija srca su čista."2

22. Imam Ali, mir s njim: "Očistite svoje duše od prljavština strasti, dostići ćete visoke stepene!"3

23. Imam Ali, mir s njim: "Čista srca robova su mjesta koja Allah, dž.š., gleda, pa ko očisti svoje srce, On gleda u njega."4

 

Širenje srca

 

Onome koga Allah želi uputiti - On srce njegovo prema islamu otvori, a onome koga želi u zabludi ostaviti - On srce njegovo stegne i umornim učini kao da čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah onima koji ne vjeruju ostavlja prljavštinu.5

 

Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili?6

 

24. Poslanik, s.a.v.a., kada je objavljen 125. ajet sure El-En'am, bio je upitan šta znači otvaranje srca, pa je odgovorio: "Svjetlost, ubacuje je Allah, dž.š., u srce vjernika i ona mu vedri srce i čini ga prostranim." Priupitaše: "Ima li znakova za raspoznavanje toga stanja?" Reče: "Da, okretanje prema Kući vječnosti, povlačenje od kuće varki (Dunjaluka) i spremnost na smrt prije časa stizanja smrti."7

 

Zastor srca

 

25. Poslanik, s.a.v.a.: "Kada vjernik počini grijeh, na njegovom srcu nastane crna tačka. Ako se vrati, prođe i pokaje, srce se očisti od mrlje, a ako ustraje, poveća se mrlja. To je hrđa koju spominje Allah, dz..s., u Knjizi: A nije tako! Ono Sto su djelima stekli prekrilo je hrđom srca njihova."8

____________________ 

1. Ed-Durretu-l- bahire, 43.

2. El-Mehasin,1/457/1055

3. Gureru-l-hikem, 6020.

4. Isto. 6777

5. El-En'am, 125.

6. El-lnširah, 1.

7. Medžme'u-l-bejqn,4/561.

8. Nuru-s-sekqlejn,5/532/24; El-Mutafifin. 14.

 


* * *

 

26 Imam Kazim, mir s njim: "Objavio je Allah, dž.š., Davudu, a.s.. "O Davude, upozoravaj i opominji svoje prijatelje o ljubavi prema strastima, jer vezanost njihovih srca za ovosvjetske porive predstavlja zastor srcima prema Meni."1

 

Osornost srca

 

Ali srcu vaša poslije toga postala su tvrda, kao kamen su ili još tvrda, a ima i kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima, zaista, kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pred Allahom ruši. A Allah motri na ono što radite.2

 

27. Od onoga što je Allah, dž.š., došaptavao Musau, a.s.: "O Musa, nemoj svoju želju na Dunjaluku razvlačiti da ti srce ne bi postalo osorno, a daleko je od Mene onaj ko ima tvrdo srce."3

 

28. Isa, a.s.: "Kada jahaće i tovarne životinje ne budu jahane i tovarene, uzjogune se i promijene ponašanje. Tako i srce, kada se ne omekšava sjećanjem na smrt i kada se ne napreže ustaljeno ibade-tima, otvrdne i postane surovo."4

 

29. Poslanik, s.a.v.a.: "Ne govorite mnogo, osim kada Boga spominjete, jer zaista mnogo govora koji nije spominjanje Boga čini srce osornim, a ljudi najudaljeniji od Boga su oni sa osornim srcima."5

 

30. Poslanik, s.a.v.a.: "Tri stvari čine srce tvrdim: slušanje besposlica, lov i odlasci na vladarev dvor."6

 

31. Imam Ali, mir s njim: "Ne presušuju suze, osim zbog tvrdog srca, a srca ne postaju tvrda, osim zbog mnoštva grijeha."7

 

32. Imam Ali, mir s njim: "Mnoštvo imetka upropaštava vjeru i čini srca osornim."8

33. Imam Ali, mir s njim: "Gledanje u tvrdicu čini srce tvrdim."9

34. Imam Bakir, mir s njim: "Allah, dž.š., ima kazne za srca i tijela: oskudan život i klonulost u ibadetima. Čovjek nije kažnjen težom kaznom od osornosti srca."10

 

Bolest srca

 

Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava-njih čeka bolna patnja zato što lažu.11

___________________

 

1 Tuhđfu i -ukui.jvz. ’ El-Murf, 74.

’ El-Kafi, 2/329/1.

‘ £/Bihar, 14/309/17.

* Email-t-Tusi, 3/1.

* El-Hisđl, 126/122.

7Mw-Hrraf,8|/l.

Mu^tcdrAul-pcMil. 12/93/13609. ’ Tuhtju-l-’ukul, 214, ” Isto, 296.

" El-Brtart, 10.

---------’ Tuhafu l-'ukul, 397.

2 El-Bekare, 74.

3 El-Kafi, 2/329/1.

4 El-Bihar, 14/3O9/E7.

5 Emali-t-Tusi, 3/1.

6 El-Hisal, 126/122.

-------

 

 

 

35. Imam Ali, mir s njim: "Čuvajte se prepirki i svađa jer one crne srca prema braći bolesnim i iz njih izrasta dvoličnost.

36. Imam Ali, mir s njim: "Nema većeg bola za srce od grijeha.

 

Sta liječi srca

 

Ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputa i milost vjernicima.3

37. Imam Ali, mir s njim: "Zaista je bogobojaznost lijek za bolove srca vaših, vid slijepim srcima vašim, mehlem za bolesti tijela vaših; bogobojaznost ispravlja slabosti u grudima vašim i čisti nečistoće nefsova vaših te razbistruje slabost očiju vaših."'

 

Šta umrtvljuje srce

 

38. Poslanik, s.a.v.a.: "Četiri stvari umrtvljuju srce: grijeh na grijeh, mnogo razgovora sa ženama, raspravljanje s glupakom - koliko god da pričate, on se nikada ne opameti - i sjedenje s mrtvima." Upitaše ga: "O Poslanice, a ko su mrtvi?" Reče: "Svaki obijesni bogataš."5

39. Poslanik, s.a.v.a., u savjetu Ebu Zerru: "Nemoj se mnogo smijati, jer smijeh umrtvljuje srce."6

40. Imam Ali, mir s njim: "Čija je pobožnost slaba, umrtvljenog je srca, a čije srce umre, on ulazi u Vatru."7

 

Šta oživljava srce

 

41. Lukman, a.s., savjetujući svoga sina: "Sine moj, sjedi sa učenim, i na koljenima im se primakni, jer zaista Allah, dž.š., oživljava srca svjetlom mudrosti kao što oživljava zemlju kišom s neba."8

42. Poslanik, s.a.v.a.: "Rekao je Allah, dž.š.: 'Naučni razgovor Mojih robova spada u ono Što oživljava umrtvljena srca, ali samo ako na taj način stižu do Mojih naredbi."’

43. Imam Ali, mir s njim, u savjetu I lasanu, mir s njim: "Oživi srce poukom, a obuzdaj ga ustezanjem."10

 

1 £/ Kđfi. 2/300/1.

’ Bio, 2/275/28

’ Junu$,S7.

* Ntkdžu-l-Maga, govor 198. ’ OHiM 228/65.

‘ Mc'tini l M'ar. .335/1.

NtMiu-l-Mtga, mudrost 349.

* H-Bitar. 1/201/22

’ F.t-Kafi, 1/41/6.

Nfhdiu l Ma$a. uputa 31.

 

44. Imam Ali, mir s njim: "Susreli s dobrim ljudima izgrađuju srce."'

45. Imam Ali, mir s njim, u savjetu I lasanu, mir s njim. Sav jctujem bogobojaznost, o sine moj, i ustrajavanje u Njegovim naredbama, i izgradnjo srca spominjanjem Njega."2

 

Šta omekšava srce

 

46. Poslanik, s.a.v.a., kada mu se neki čovjek požalio na tvrdo srce: "Kada poželiš da ti se srce smekša, nahrani siromaha i pomiluj siroče po glavi."3

47. Poslanik, s.a.v.a.: "Naviknite srca na nježnost, mnogo razmišljajte i plačite iz straha od Allaha, dž.š."4

48. Imam Ali, mir s njim, kada je na njemu viđen iznošeni i iskrpljeni ogrtač, te mu ukazaše na to, a on tada reče: "S njim je srce skrušeno, duša ponizna i vjernici se za tim povode."5

49. Imam Bakir, mir s njim: "Omekšajtesrca obilnim zikrom u osami."6

 

Šta srcu daje sjaj

 

50. Poslanik, s.a.v.a.: ''Zaista srca hrđaju kao što hrđa željezo u dodiru s vodom." Neko upita: "Šta im daje sjaj?" Poslanik reče: "Obilno sjećanje na smrt i učenje Kur'ana."7

51 Poslanik, s.a.v.a.: "Ono što daje sjaj srcima je spominjanje Boga i učenje Kur'ana."8

52. Imam Ali, mir s njim: "Oživi srce poukom i osvijetli ga mudrošću "9

53. Imam Sadik, mir s njim: "Srca hrđaju poput bronze, pa ih uglačajte

 

 

traženjem oprosta."10 ° ’

' El-B>har,77f2D8/l.

1 Nehdžu-I-Mtga, uputa 31.

’ Miikđtu-ltnvar, 167.

* A ‘lamud-din, 365/33.

* Nehdiu-t-Maga, mudrost 103.

‘ Tuhđfu-l-'uhtl, 285. Kftizu l ’ummđl, 42130. Tfnbdiu-l-hn«lir, 2/122.

* NfMžu / Mđga, uputa 31 'Uddtlud-da'i, 249.

 

 

1 Tuhafu-l-'ukul, 397.

2 Đ-Bekare,74.

3 El-Kafi, 2/329/1.

4 El-Bihar, 14/309/17.

5 Emali-t-Tusi, 3/1.

6 El-Hisal, 126/122.

-------

Njihova frca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih

patnja zato što lažu.

1 Tuhafu-l-'ukul, 397.

2 El-Bekare, 74.

3 El-Kafi, 2/329/1.

4 El-Bdiar, 14/309/17.

F Emali-t-Tusi, 3/1.

6 El-Hisal, 126/122.

7 'Ilelu-š-šerai', 81/1.

8 Mustedreku-l-vesail, 12/93/1360

9 Tuhafu-l-'ukul, 214.

10 Isto, 296.

11 El-Bekare, 10.