99) Sunnet

 

Poticanje na pridržavanje sunneta

 

1478. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ako onaj ko se pridržava sunneta učini dobro, prima mu se, a ako učini loše, oprašta mu se!"1

1479. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Najbolje djelo kod Allaha je da se čini po sunnetu, pa koliko god ono bilo malo."2

 

Nagrada onome ko uspostavi običaj (sunnet)

 

1480. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko god uspostavi dobar običaj (sunnet) i po njemu se radi nakon njega, on ima svoju nagradu i nagradu svih onih koji će raditi po tom običaju, a da se njima ništa ne umanji. Ko uspostavi loš običaj i po njemu se radi nakon njega, on ima grijeh zbog njega, kao i grijehe svih onih koji rade po njemu, a da se njima ništa ne umanji."3

 

Zabrana dpkidanja dobrog običaja

 

1481. Imam Ali, mir s njim, u pismu Maliku Aštaru: "Ne prekidaj put ispravan kojim su išli naraštaji prve zajednice ove, na temelju čega je postojalo jedinstvo opće i na čemu je postignuta ispravnost podanika. Ne uvodi nipošto pravac nikakav koji šteti tim putima ranijim, jer će naknada pripasti onome koji ih je uspostavio, a grijeh tebi zato što si ih napustio."4

______________________

1 Kenzu-l-ummal,, 911.

2 El-Kafi, 1/70/7.

3 Kenzu-l.-ummal, 43079.

4 NehdžU'l-belaga, pismo 53.