97) Ime

 

Odabir lijepog imena

 

1468. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nadijevajte sebi lijepa imena, jer ćete po njima biti prozivani na Sudnjem danu: 'Ustani ti, sine toga, za svojom svjetlošću i ustani ti, sine toga, koji nemaš svjetlosti!'"1

1469. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nadijevate svojoj djeci imena po poslanicima."2

1470. Imam Sadik, mir s njim, na pitanje da li ima dobra u nadijeva-nju imena Imama: "Da, tako mi Allaha! Da li je vjera išta, osim ljubav? Uzvišeni Allah je rekao: Ako volite Allaha mene slijedite da bi Allah vas volio i oprostio vam grijehe vaše."3

1471. Imam Kazim, mir s njim: "Prvo dobro koje roditelj učini svome djetetu je nadijevanje lijepog imena; zato neka svako od vas odabere lijepo ime djetetu."4

 

Promjena ružnog imena

 

1472. Imam Bakir, mir s njim: "Praksa Božijeg Poslanika, s.a.v.a., bila je da mijenja ružna imena ljudi i mjesta."5

___________________

1 El-Kafi, 6/19/10.

2 Mekarimu-l-ahlak. 1/474/1626.

3 Tefsiru-Ajjasi,1/168/28

4 El-Kafi, 6/18/3.

5 El-Bihar, 104/127/4.