95) Pokornost

 

 

I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za suđiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.'1

 

1455. El-Bihar: "Uzvišeni Allah spustio je Davudu, a.s., objavu: 'Ti nešto želiš i Ja nešto želim, a biva jedino ono što Ja želim. Zato, ako se pokoriš onome što Ja želim, onda ću Ja zadovoljiti ono što ti želiš. A ako se ne pokoriš onome što Ja želim, učinit ću te iscrpljenim u onome što ti želiš, a neće biti, osim onako kako Ja želim!'"2 

1456. Imam Bakir, mir s njim: "U najistinitijoj pokornosti Allahovoj odredbi je ono od Njegovih stvorenja koje Ga najbolje spoznaje."'3

1457. Imam Bakir, mir s njim: "Mi zaista volimo da smo sačuvani medu onima koje volimo, ali kada dođe Allahova zapovijed, mi se pokoravamo onome šta On voli."4

1458. Imam Sadik, mir s njim, na pitanje: "Po čemu se prepoznaje da je neko vjernik?" odgovorio je: "Po pokornosti Allahu i zadovoljstvu onim što mu se desi od prijatnog i neprijatnog."5

1459. Imam Sadik, mir s njim: "Božiji Poslanik, s.a.v.a., nikada nije rekao za nešto što je prošlo: 'Kamo sreće da se nije tako desilo!"'6

1460. Imam Sadik, mir s njim: "Kada Allahov rob kaže: 'Bit će ono što Allah želi, nema snage niti moći, osim u Allaha', Allah kaže: 'O meleci Moji! Moj rob Mi se pokorio, zato ga pomozite, spasite i udovoljite njegovim potrebama!"7

_________________

1 En-Nisa, 65.

2 El-Bihar, 82/136/22.

3 Isto, 71/153/63.

4 Isto, 46/301/44.

5 Isto, 2/205/91.

6 Tenbihu-l-havatir, 2/185.

7 El-Bihar. 93/190/25.