94) Selam

 

Nazivanje selama muslimanima

 

Molitva njihova bit će u njima: "Hvaljen neka si, Allahu! , pozdrav njihov, "Mir vama!", a njihova posljednja molitva: "Tebe, Allaha, Gospodara svjetova hvalimo!"1

 

1440. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Selam je pozdrav naše vjere i ugovor o sigurnosti."2

1441. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najveća tvrdica među ljudima je onaj ko je škrt u selamu."3

1442. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Širi selam da bi ti se u kući uvećala blagodat."4

1443. Imam Bakir, mir s njim: "Zaista, Allah voli udjeljivanje hrane i širenje selama."5

1444. Imam Sadik, mir s njim: "Prvo selam, a potom razgovor."6

1445. Imam Sadik, mir s njim, od svojih očeva, a oni od Božijeg Poslanika, s.a.v.a.: "Onome ko otpočne razgovor prije nego što nazove selam vi ne odgovarajte." Također je rekao: "Ne pozivajte nikoga za svoju sofru sve dok ne nazove selam!"7

 

Započinjanje selama

 

1446. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Od ljudi je Allahu i Njegovu Poslaniku preči onaj ko prvi nazove selam.8

1447. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Onaj ko prvi naziva selam daleko je od oholosti."9

1448. Imam Ali, mir s njim: "Nazivanje selama ima sedamdeset seva-pa od kojih šezdeset i devet pripada onome koji selam nazove prvi, a jedan onome ko odgovori na njega."10

 

Nazivanje selama pri ulasku u kuću

 

A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim."11

_____________________

1 Junus, 10 (Pogledati: En-Nisa, 86; Hud, 69; El-Hidžr, 52; En-Nahl, 32; Merjem, 47; En--Nwr, 61; El-Furkan, 63 i 75; El-Ahzab, 44; Ez-Zarijat, 25; El-Vaki’a, 26).

2 Kenzu-l-'ummal, 25242.

3 Emali-t-Tusi, 89/136.

4 El-Hisal, 181/246.

5 El-Mehasin, 2/143/1371.

6 Džami'u-l-ahbar 231/596.

7 El-Hisal, 19/67.

8 El-Bihar. 76/12/50.

9 Kenzu-l-'ummal, 25265.

10 El-Bihar, 76/11/46.

11 En-Nur, 61.

 

1449 Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada uđete u kuću, nazovite selam, jer ’ selam donosi blagoslov u tu kuću i meleci joj postaju bliski."1

 

Obaveznost odgovora na selam

 

Kad pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražili.2

 

1450. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nazvati selam je mustehab, a otpo-zdraviti na njega je farz."3

 

Adabi nazivanja selama

 

1451. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Mladi selami starijeg, jedan čovjek selami dvojicu, manja skupina selami veću, jahač selami pješaka, prolaznik selami onoga ko stoji i onaj koji stoji onoga ko sjedi.4

1452. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Pet stvari neću napustiti dok sam živ jedna je selamiti djecu da bi to ostao sunnet nakon mene.”5

1453. Imam Bakir, mir s njim: "Ne selamite jevreje, niti kršćane, niti vatropoklonike, niti idolopoklonike, niti one koji sjede za so-from opojnog pića, niti onog ko posjeduje šah i kocke za igru, niti čovjeka koji sebe čini sličnim ženi, niti pjesnika koji kleveće časne žene, niti čovjeka dok obavlja namaz - zbog toga što on ne može odgovoriti u namazu, jer je selam donijeti mustehab, a odgovoriti farz - niti onoga ko jede kamatu, niti čovjeka dok obavlja nuždu, niti čovjeka u kupatilu, niti poročnog čovjeka koji otvoreno čini grijeh."6

1454. Imam Sadik, mir s njim: "Božiji Poslanik, s.a.v.a., je selaniio žene, a one su odgovarale, a i Zapovjednik pravovjernih, nur s njim, je pozdravljao žene, a izbjegavao je pozdravljati mlade žene i govorio bi: 'Plašim se da zbog njihovog glasa ne osjetim zadovoljstvo i tako grijeh bude veći od nagrade koju sam htm postići selamom."7

___________________

1 El-Bihar, 76/7/25.

2 En-Nisa 86.

3 Kenzu-l-ummal, 25294.

4 Isto,25321

5 El-Bihar, 76/10/38

6 Isto, 76/9/35.

7 El-Kafi, 5/535/3.