9) Mudrost

 

On daruje znanje onome kome On hoće, a onaj kome je mudrost darovana — darovan je blagoni neizmjerninmi. A shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni.'1

 

81. Isa, a.s.;: "Mudrost je svjetlost svakoga srca."2

82. Lukman, a.s., u oporuci svome sinu: "O sine moj, poučavaj se mudrosti da bi bio poštovan! Jer mudrost vodi vjeri, roba izvodi ka slobodi,siromaha uzdiže iznad imućnoga, a dječaka stavlja ispred starca."3

83. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Mudra riječ koju vjernik čuje vrjednija je od godinu dana ibadeta."4

84. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Mudar čovjek je blizu vjerovjesnika."5

85. Imam Ali, mir s njim: "Mudrost je cvijetnjak razumnih i razonoda darovitih."6

86. Imam Ali, mir s njim: "Mudrost je drvo koje raste u srcu, a daje plod na jeziku."7

87. Imam Ali, mir s njim: {U onoga ko je poznat po mudrosti gleda se sa uvažavanjem i poštovanjem. "8

 

Mudrost je izgubljeno blago vjernika

 

88. Imam Ali, mir s njim: "Mudrost je izgubljeno blago vjernika, zato je traži, pa makar i kod nevjernika jer ste vi nje dostojniji i njeni ste sljedbenici!"9

89. Imam Ali, mir s njim: "Mudrost je izgubljeno blago vjernika, zato uzmi mudrost, pa makar i od licemjera."10

 

Djela koja nisu dostojna mudrog čovjeka

 

90. Imam Ali, mir s njim: "Nije mudar onaj ko svoju potrebu iznese onome koji to nije."11

____________________________

1. El-Bekare, 269.                                                                                     

2. El-Bihar, 14/316/17.                                                                             

3. Isto, 13/432/24.                                                                 

4. Isto, 77/172/8.                                                                             

5. Kenzu-l-'ummal, 44123.                                        

6. Gureru-l-hikem, 1715.

7 Isto, 1992.

8. Tuhafu-l-'ukul, 97.

9. Emali-t-Tusi, 625/1290.

10. Nehdžu-l-belaga, izreka 80.

11. Gureru-l-hikem, 7499.

 

91. Imam Ali, mir s njim: "Nije mudar onaj ko se ne odnosi lijepo prema onome koji nalazi spas samo u lijepom odnosu s njim."1

 

Tumačenje mudrosti

 

92. Imam Ali, mir s njim: "Prvi korak mudrosti je napuštanje zadovoljstava, a njen posljednji korak je neprijateljstvo sa svim što nije postojano. "2

93, Imam Ali, mir s njim: "Mudrost je da se ne zavadiš sa onim iznad tebe, i da ne omalovažavaš onoga ispod tebe; da se ne prihvataš posla koji nije u tvojoj moći, da ti nije u suprotnosti jezik sa srcem i govor sa djelom; da ne govoriš o onome što ne poznaješ i da ne izbjegavaš posao koji ti ide u susret i da ne priželjkuješ posao koji te mimoilazi."3

94. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista, mudrost predstavlja spoznaju i razumijevanje vjere. Ko od vas razumije vjeru, on je mudar."4

95. Imam Kazim, mir s njim: "Lukman je bio upitan: 'Sta je srž tvoje mudrosti?" On odgovori: 'O onome što znam ne pitam i ne opterećujem se onim što me se ne tiče. "5

 

Vrhunac mudrosti

 

96. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Vrhunac mudrosti je strah od Allaha."6

97. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najplemenitiji govor je spominjanje Allaha, a najveća mudrost je pokornost Njemu."7

98. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista je blagost najveća mudrost."8

99. Imam Ali, mir s njim: "Vrhunac mudrosti je pridržavanje Istine i pokoravanje onome ko je na Istini."9

 

Ono što donosi mudrost

 

100. Imam Ali, mir s njim: "Nadvladaj strasti, upotpunit će ti se mudrost!"10

101. Imam Ali, mir s njim: "Nema mudrosti bez uzdržavanja od grijeha."11

_______________________________

1. Tuhafu-l-'ukul, 218.                                                                                      7. Emali-s-Saduk, 394/1.

2. Gureru-l-hikem, 3052.                                                                                 8. Kenzu-l-'ummal, 5444.

3. Isto, 9450.                                                                                                     9. Gureru-l-hikem, 5258.

4. El-Bihar, 1/251/25.                                                                                       10. Isto, 2272.

5. Isto, 13/417/10.                                                                                           11. Isto, 10916.

6.  Kenzu-l-'ummal, 5873.

 

102. Imam Sadik, mir S njim: "Ko se uzdrži od Ovoga svijeta, Allah će mu mudrost učiniti postojanom u srcu i obdariti ga mudrim govorom."1

 

Prepreke u sticanju mudrosti

 

103. Božiji Poslanik, s.a.V.a.: "Kada je stomak prazan, Srce prima mudrost, a kada je stomak pun, Srce izbacuje mudrost."2

104. Imam Ali, mir s njim: "Nisu spojivi strast 1 mudrost."3

105. Imam Sadik, mir s njim: "Srdžba upropaštava srce mudraca. Onaj ko ne vlada svojom srdžbom, ne vlada ni svojim razumom."4

106. Imam Kazim, mir s njim: "Zasad rađa u ravnici, a ne na kamenu.Ista takva je i mudrost — ona je nastanjena u poniznom Srcu, a ne u srcu oholog silnika, jer je Allah poniznost učinio sredstvom razuma."5

107. Imam Hadi, mir s njim: "Mudrost nije djelotvorna u iskvarenim ćudima."6

 

Učinci mudrosti

 

108. Imam Ali, mir s njim: "Kod koga mudrost postane postojana,upoznat je sa poukama."7

109. Imam Sadik, mir s njim: "Mnogo razmišljanja o mudrosti čini razum plodnim. "8

 

Očuvanje mudrosti

 

110. Imam Ali, mir s njim: "Mudraci su upropastili mudrost kada su je dali nedostojnim."9

111. Imam Kazim, mir s njim: "Ne poklanjajte mudrost neznalicama,jer joj time činite nepravdu! Ne uskraćujte je od nje dostojnih, jer im time činite nepravdu!"10

_______________________

1 El-Kafi, 2/128/1.

2 Tenbihu-l-havatir, 2/119.                                                                                   

3. Gureru-l-hikem, 10573.                                                                                        

4 El-Bihar, 78/255/129.                                                                                          

5 Isto, 78312/1 

6. Isto  78/370/4

7. Gurelul-Hikem 8706   

8. El-Bihar 78/247/73

9. Kisasu-l-enbija, 160/176                                                                                                       

10. El-Bihar, 78/303/1.