89) Opijanje

 

Sve što opija je zabranjeno

 

1394. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Zabranjeno je sve što opija."1

1395. Imam Bakir, mir s njim: "Ono što u većim količinama opija, zabranjeno je i u maloj količini."2

 

Vrste opijajućih sredstava

 

1396. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "O Ibn Mesude, čuvaj se opijenosti grijehom, jer i grijeh opija kao i piće. Zapravo, on opija više od pića. Allah, Uzvišeni i Slavljeni, rekao je: Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se otrijezne."3

1397. Imam Ali, mir s njim: "Opijenost ima četiri oblika: opijenost pićem, opijenost imetkom, opijenost snom i opijenost vlašću."4

1398. Imam Ali, mir s njim: "Razuman čovjek treba da se čuva opijenosti imetkom, opijenosti moći, opijenosti znanjem, opijenosti pohvalom i opijenosti mladošću, jer svaka od ovih opijenosti donosi zloćudan vjetar, koji uzima razum i umanjuje uljudnost."5

1399. Imam Ali, mir s njim: "Opijenost nemarom i uobraženošću nestaje sporije od opijenosti vinom."6

______________________

1 El-Kafi, 6/409/9; Sahihu-l-Buhari, 5659.

2 El-Bihar, 79/131/20.

3 Mekarimu-l-ahlak, 2/352/266.

4 El-Bihar, 10/114/1.

5 Gureru-l-hikem, 10948.

6  Isto, 5651.