87) Putovanje

 

 

1373. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Putujte, bit ćete zdravi i imućni."1

1374. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Putovanje je oblik patnje, zato, kada neko od vas završi putovanje, neka se što prije vrati svojoj porodici."2

1375. Imam Ali, mir s njim: "Raspitajte se za saputnika prije putovanja i za komšiju prije kupovine kuće."3

 

Adabi putovanja

 

1376. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada troje ljudi putuju zajedno, jednoga od njih neka izaberu za vodu."4

1377. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Starješina skupine ljudi je onaj koji im služi na putovanju."5

1378. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada neko od vas ode na putovanje i vrati se kući, neka svojima donese poklon i daruje ih, pa makar samo kamenom."6

1379. Imam Ali, mir s njim: "Ne idi na putovanje s onim koji ne daje tebi prednost u odnosu na sebe, kao što ti daješ prednost njemu u odnosu na sebe."7

1380. Imam Sadik, mir s njim: "Započni svoje putovanje davanjem milostinje i uvijek kada hoćeš izaći jer time kupuješ sigurnost svoga putovanja."8

1381. Imam Sadik, mir s njim: "Lukman je rekao svome sinu: 'Kada pođeš na putovanje sa skupinom ljudi, savjetuj se stalno sa njima u svojim i njihovim poslovima i često im se smiješi. Budi velikodušan prema njima kada je u pitanju tvoja zaliha. Kada te pozovu, odazovi im se. Kada zatraže pomoć od tebe, pomozi im. I rima stvarima ih nadjačaj: dugom šutnjom, mnoštvom namaza i velikodušnošću u pogledu onoga šta imaš sa sobom od jahalice, imetka i poputnine.'"9

___________________

1 Kenzu-l-'ummal, 17470; Sunenu-l-Bejheki-l- * kubra, 13366. 

2 El-Bihar, 76/222/7. 

3 Nehdžu-l-belaga, pismo 31. 

4 Kenzu-l-'ummal, 17550; Sunenu Ebi Davud, 2242. 

5 Mekarimu-l-ahlak, 1/536/1866. 

6 El-Bihar, 76/283/2.

7 Isto, 76/267/8.

8 Isto, 100/103/5.

 

1382. Imam Sadik, mir s njim: "Ljudskost pri putovanju je da udijeliš od svoje putne zalihe, da se našališ onim što ne izaziva Božiju srdžbu, da se ne protiviš mnogo svojim saputnicima i da ne ogovaraš saputnike nakon što se raziđeš s njima."1

 

Putovanje koje je zabranjeno

 

1383. Imam Ali, mir s njim: "Čovjek ne treba ići na putovanja na kojima se plaši za svoju vjeru i namaz."2

1384. Imam Sadik, mir s njim, u odgovoru na pitanje Muhammeda ibn Muslima o čovjeku koji ostane u stanju džunupluka na putovanju, a ne bude imao ništa, osim snijega i leda: "Na njega se u ovom slučaju odnosi propis nužnosti i, također, ubuduće ne treba da se vraća na ono mjesto koje nanosi štetu njegovoj vjeri."3

 

Šetnja

 

1385. Ušao je Amr ibn Hurejs kod Imama Sadika, mir s njim, koji je bio u kući svoga brata Abdullaha ibn Muhammeda pa je rekao: "Žrtvovao bih se za tebe! Šta te je dovelo do ove kuće?" - "Želja za šetnjom."4

1386. Imam Rida, mir s njim: "Izašli smo radi izleta. Neko od sluga je bio zaboravio so. Zaklali su za nas najdeblju ovcu, ali nismo iskoristili ništa, sve dok se nismo vratili."5

__________________

1 Emali-l-Mufid, 44/3.

2 El-Bihar, 10/108/1.

3 Isto, 76/222/9.

4 El-Mehasin, 2/461/2595.

5 El Kafi, 6/326/7.