82) Tajna

 

Prikrivanje tajne

 

1307. Imam Ali, mir s njim: "Ko čuva svoju tajnu, ima slobodu u ruci svojoj."1

1308. Imam Ali, mir s njim: "Pobjeda se stiče odlučnošću, odlučnost dobrim promišljanjem, a promišljanje čuvanjem tajni."2

1309. Imam Ali, mir s njim: "Tajna tvoja je tvoj zarobljenik, a ako je razotkriješ, ti ćeš postati njen zarobljenik."3

1310. Imam Ali, mir s njim: "Grudi mudroga su riznica njegove tajne."4

1311. Imam Ali, mir s njim: "Ako se uveća broj čuvara tajni, one su izloženije razotkrivanju."5

1312. Imam Ali, mir s njim: "Podari svome prijatelju svu ljubav, ali mu nemoj podariti potpuno povjerenje!"6

1313. Imam .Ali, mir s njim: "Najuspješniji poslovi su oni koji su oba-vijeni tajnošću."7

1314. Imam Ali, mir s njim: "Svoju tajnu ne povjeravaj nikome, osim čovjeku od potpunog povjerenja."8

1315. Imam Ali, mir s njim: "Nema smetnji u tome da ti je tajna neotkrivena."9

1316. Imam Ali, mir s njim: "Ko je slab u čuvanju svoje tajne, taj nema sposobnosti ni za čuvanje tuđe tajne."10

1317. Imam Sadik, mir s njim: "Razotkrivanje tajne je pad."11

1318. Imam Sadik, mir s njim: "Tajna tvoja je dio tvoje krvi, zato ne treba da poteče tuđini venama."12

1319. Imam Rida, mir s njim: "Vjernik nije vjernik sve dok u njemu ne budu tri osobine: sunnet od njegova Gospodara, sunnet od njegova Poslanika, i sunnet od njegova zaštitnika. Što se tiče sunneta Gospodara, to je prikrivanje tajne. Allah, dž.š., je rekao: On tajne zna i On tajne Si>oje ne otkriva nikome, osim onome koga 0» za Poslanika odabere."13

__________________

1 Nehdjul belaga. izreka 162.

2 Isto, izreka 48

3 Gureru-l-hikem, 5630.

4 Nehdju-I-Belaga, izreka 6.

5 Gureru-l-hikem, 7197.

6 Isto, 2463.

7 Isto, 3284.

8 EI-Bihar, 77/235/3.

9 Isto, 77/269/1.

10 Gureru-l-hikem, 8941.

11 Tuhafu l-'ukul, 315.

12 El-Bihar. 75/71/15

13 Isto, 75/68/2.

 

1320. Imam Dževad, mir s njim: "Objelodanjivanje neke stvari prije nego što se išta obistini predstavlja njeno kvarenje."1

 

Osobe kojima ne treba povjeravati tajne

 

1321. Imam Ali, mir s njim: "Ne povjeravaj tajnu neznalici koji nema snage da je sakrije!"2

1322. Imam Ali, mir s njim: "Ne povjeravaj tajnu svoju onome ko nije povjerljiv!"3

1323. Imam Ali, mir s njim: "Troje je kojima ne treba povjeriti tajnu: žena, prenosilac tuđih riječi i glupak."4

1324. Imam Sadik, mir s njim: "Četiri stvari propadaju, a tajna koja je povjerena nerazboritom čovjeku jedna je od njih."5

_________________

1 El-Bihar, 75/71/13.

2 Cureru-l-hikein, 10265.

3 Isto, 10166.

4 Isto, 4662.

5 El-Bihar, 75/69/4.