75) Odgovornost

 

I tako Mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati za ono šta su radili!1

 

1220. Imam Ali, mir s njim: "Bojte se Allaha kada su u pitanju Njegovi robovi i Njegovi prostori, jer ste zaista odgovorni čak i za prostore i životinje. Pokoravajte se Allahu i ne suprotstavljajte Mu se!"2

1221. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Znajte, svi ste vi pastiri, i svi ste vi odgovorni za svoje stado! Zapovjednik je pastir ljudima i on je odgovoran za njih. Čovjek je pastir svoje porodice i odgovoran je za nju. Žena je pastir u kući svoga muža i svojoj djeci i ona je odgovorna za njih."3

1222. Imam Ali, mir s njim:JjSvaki čovjek je odgovoran za ono šta posjeduje i za svojiU porodicu."4

 

Odgovornost sluha, vida i srca

 

1223. U knjizi El-Fekih: Neki Čovjek je rekao Sadiku, mir s njim: "Imam komšiju-čije robinje pjevaju pjesme i sviraju lutnju. Ponekad, kada odem u zahod, zadržim se duže da bih ih slušao." Sadik, mir s njim, reče: "Tako mi Allaha! Zar i ti? Zar nisi čuo govor Allaha, dž.š.: I sluh, i vid, i srce, za sve to će se, zaista, odgovarati."5

_________________

1 El-Hidžr, 92-93. 

2 Nehdžu-l-belaga, govor 167. 

3 Sahihu Muslim, 1829.

4 Gureru-l-hikem, 7254.

5 El-Fekih, 1/80/177.