7) Prava

 

Prava Uzvisenog Allaha

 

52. Boziji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista su prava Allaha UzviSenog veda od toga da bi ih robovi ispunili. Blagodati Allahove brojnije su od toga da bi ih robovi prebrojali. Medutim, vi omrknite i osvanite kajyuci se!”1

53. Imam Ali, mir s njim: “Dakako, Uzviseni je odredio Svoje pravo nad Svojim robovima da Mu budu pokorni, a preuzeo je na Sebe da ih nagradi mnogostrukom naknadom kao znakom Svoje dobrote i preobilja koji Njemu dolikuju.”2

 

Prednost prava ljudi

 

54. Imam Ali, mir s njim: “Uzviseni Allah je dao prednost pravima Njegovih robova nad Svojim pravima. Tako, svako ko bude poštivao prava Allahovih robova, time ispunjava i Allahova prava.”3

 

Najvaznija prava

 

55. Imam Ali, mir s njim: “Najvece od prava koje je Uzvišeni nalozio jeste pravo vladara kod podanika i pravo podanika kod vladara.”4

 

Pravo brače

 

56. Imam Bakir, mir s njim: “Od prava koja vjernik ima kod svoga brata vjernika je to da mu utoli glad, pokrije ga odjecom, otkloni mu brigu, vrati mu dug i da se nakon njegove smrti brine o njegovoj ženi i djeci.”5

57. Imam Sadik, mir s njim: “Ko smatra velikom Allahovu vjeru,smatra velikim i pravo svoje bra¢e. Ko olahko uzima Allahovu vjeru, ne drzi ni do svoje brace!”6

___________________________

1 Mekarimu-l-ahlak, 2/365/2661.

2  Nehdzu-l-belaga, govor 216.

3 Gureru-l-hikem, 4780. 

4 Nehdzu-l-belaga, govor 216.

5 El-Kafi, 2/169/1.

6 El-Bihar, 74/287/13.

 

58. Imam Sadik, mir s njim: "Ničim se Allahu ne robuje kao ispunjenjem prava vjernika."1

59. Imam Sadik, mir s njim: "Vjernik kod vjernika ima sedam od Allaha, dž.š., propisanih prava za koja će ga On pitati šta je učinio s njima: da mu bude velik u očima, da ga voli u srcu, da ga pomogne imetkom, da želi za njega ono šta želi sebi, da smatra zabranjenim ogovarati ga, da ga obiđe za vrijeme bolesti, da mu isprati dženazu i da nakon njegove smrti ne govori o njemu ništa,osim dobra."2

60. Imam Sadik, mir s njim, na pitanje o pravu vjernika: "Vjernik u vjernika ima sedamdeset prava. Ja ću ti navesti samo neka: dok je on gladan da ti ne jedeš, dok je on go da ti ne budeš pokriven, te da budeš njegov vodič."3

61. Imam Sadik, mir s njim, govoreći o pravu vjernika kod vjernika:"Najmanje pravo njegovo je da želi njemu ono šta želi sebi i da mrzi njemu ono šta mrzi sebi."4

62. Imam Askeri, mir s njim: "Onaj ko više bude poznavao prava braće i više se bude trudio da ih ispuni, višeg je položaja kod Allaha."5

 

1 El-Bihar, 2/170/4. 

2 ElHisal, 351/27.

3 El-Kafi, 2/174/14.

4 Isto, 2/169/2.

5 El-Ihtidžadž, 2/517/340.