69) Vrijeme

 

Poznavanje vremena

 

1093. Imam Ali, mir s njim: "Čovjeku je za spoznaju dovoljno da poznaje vrijeme u kojem živi."1

1094. Imam Ali, mir s njim: "Najbolji poznavaoci vremena su oni koji se ne čude njegovim događajima."2

1095. Imam Sadik, mir s njim: "Ko poznaje vrijeme, nije izložen navali zamršenih i dvosmislenih stvari.3

 

Onaj koji se pouzda u vrijeme

 

1096. Imam Ali, mir s njim: "Ko se prepusti hirovima vremena, pada."4

1097. Imam Ali, mir s njim: "Onog ko se pouzda u vrijeme, ono iznevjeri, a onoga ko ga veliča ono ponizi."5

1098. Imam Ali, mir s njim: "Onog ko se pouzda u vrijeme, ono iznevjeri, ko ga veliča, ono ponizi, ko se uzoholi nad vremenom, ono će ga obezvrijediti, ko se naljuti na njega, i ono se rasrdi na njega, onog ko traži utočište u njemu, ono pokori. Ne pogađa svako ko gađa. Kada se promijeni vlast, promijeni se i vrijeme."6

1099. Imam Ali, mir s njim: "Vrijeme izdaje svoga saputnika, a ne zadovoljava ni onoga ko ga prekorava,7

1100. Imam Ali, mir s njim: "Ko bude zabavljen vremenom, ono ga zaokuplja."8

 

Onaj koji se suprotstavlja vremenu

 

1101. Imam Ali, mir s njim: "Ko prekorava vrijeme, samo produžava svoje korenje."9

1102. Imam Ali, mir s njim: "Ko se suprotstavlja vremenu, ono ga ponižava, a onaj ko se njemu pokori, nije u sigurnosti."10

________________________

1 El-Bihar, 78/80/66.                                        

2 Gureru-l-hikem, 3252.                                  

3 Tuhafu~l-'ukul, 356. 8 Isto, 7890.

4 'Ujunu ahbari-r-Rida, 2/54/204.                                 

5 Gureru-l-hikem, 8028.                     

6 El-Bihar, 77/213/1. 

 7 Gureru-l-hikem, 2093.

8 Isto,7890

9 Ujunu ahbari-r-Rida, 2/53/204.

10 Gureru-l-hikem, 9054.

 

 

1103. Imam Ali, mir s njim: "Ko se suprotstavlja vremenu, propada, a ko mu prigovara, sam zapada u srdžbu."1

 

Mahane vremena

 

1104. Rejjan ibn Es-Salt: "Rida, mir s njim, izgovorio nam je ove stihove Abdul-Muttaliba:

 

Svi ljudi prigovaraju vremenu, a vrijeme nema mahana mimo nas.

Prigovaramo vremenu, a mahana je u nama, a ako bi vrijeme progovorilo, ismijavalo bi nas.

Vuk se kloni vučijeg mesa, a mi se međusobno javno jedemo.

Oblačimo lijepu odjeću radi prevare, teško strancu kada dođe među nas!"2

_______________________

1 Tuhafu-l-'ukul, 85.

2 ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/177 /5.