67) Zemljoradnja

 

Pohvah bavljenja zemljoradnjom i vKarstvom

 

1063. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nema muslimana koji zasadi voćku i posije sjeme, i od tih plodova jede čovjek ili ptica ili životinja da mu se to ne računa kao milostinja."1

1064. Imam Bakir, mir s njim: "Moj otac bi govorio: Najbolje djeloje obrađivanje zemlje. Na njoj se sije i od njenih plodova jede častan i zao čovjek. Sto se tiče časnog čovjeka, ono što on potraži za tebe oprost, a ono što pojede zao čovjek - proklinje ga.Od toga također jedu i životinje i ptice."2

1065. Imam Bakir, mir s njim: "Zapovjednik pravovjernih, mir s njim, bi govorio: Ko bude imao vode i zemlje, a bude i dalje siroti šan, neka ga Allah udalji od milosti."3

1066. Imam Sadik, mir s njim: "Zemljoradnici su riznice ljudi. Om siju dobra, a Allah, dž.š., ih izvodi iz zemlje. Oni će na Sudnjem danu imati najljepši položaj među ljudima i najbliža stanišu koja će se zvati Mubarek."4

1067. Imam Sadik. mir s njim, o riječima Božijim: Neka se u Allafa pouzdaju vjernici: "Pod vjernicima se ovdje misli na zemljoradnike."5

1068. Imam Sadik, mir s njim: "Među djelima nema dražega Allahu, dž.š., od zemljoradnje i Allah nije poslao poslanika koji nije bio zemljoradnik, osim Idrisa, a.s., koji je bio krojač."6

_______________

1 Mustedreku - vesail,13/450/15892

2 El-kafi,5/260/5

3 Kurbu-l-isnad,115/404

4 El-kafi 5/261/7

5 El-Bihar103/66/16

6 Mustedreku-l-vesail,13/461/15898