6) Istina

 

 

Nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane; a teško vama zbog onoga što o Njemu iznosite!"1

35. Imam Ali, mir s njim: "Istina je najjači pomagač."2

36. Imam Ali, mir s njim: "Znajte, zaista je istina mirna jahalica na koju je sjeo njoj dostojan jahač koji je uzeo uzde njene u ruke. Ove mirne i poslušne jahalice nosile su svoje jahače dok nisu stigli do rasprostranjenog hlada."3

37. Imam Ali, mir s njim: "Ko bude tražio čast mimo istine, ostat će ponižen, a onaj ko se bude protivio istini, klonut će."4

38. Imam Sadik, mir s njim: "Nema krivde koja je stala naspram Istine, a da je istina nije nadvladala, a to su Božije riječi: Nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane."5

39. Imam Sadik, mir s njim: "Cast je to da se povinuješ istini kada se suočiš s njom."6

 

Težina istine

 

Mi vam istinu šaljemo, ali većini vam je istina odvratna.7

40. Imam Ali, mir s njim: "Istina je teška i zdrava, a krivda je lahka i nezdrava."8

41. Imam Bakir, mir s njim: "Kada se približilo vrijeme smrti moga oca,Alija ibn Husejna, prigrlio me u naručje i rekao: 'O sine moj, oporučujem ti isto ono što je meni oporučio moj otac kada mu se približilo preseljenje i rekao je da je i njemu otac isto oporučio. O sine moj,budi strpljiv kada je istina u pitanju, koliko god ona bila gorka."9

 

Obaveznost govorenja istine, pa i na vlastitu štetu

 

42. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najbogobojazniji čovjek je onaj koji kaže istinu, bilo da je ona u njegovu korist ili protiv njega."10

_______________________

1 ELEnbija, 18.

2 Gureru-l-hikem, 716. 

3. Nehdžu-s-se'ade, 3/294.

4 Tuhafu-l-'ukul, 95.

5 El-Bihar, 5/305/24. 

6 Isto, 78/228/105.

7 Ez-Zuhruf, 78.

8 Nehdžu-l-belaga, izreka 376.

9 El-Bihar, 70/184/52.

10 Emali-s-Saduk, 27/4.

 

43. Imam Ali, mir s njim: "Na dršci jedne od Poslanikovih sablji je pisalo: fReci istinu, pa makar bila i protiv tebe!"1

44. Imam Ali, mir s njim: "Najcjenjeniji čovjek kod Allaha je onaj koji više voli djelo prema istini od djela prema krivdi, makar ono bilo štetno za njega i donosilo mu brige, a krivda bila u njegovu korist i više davala."2

45. Imam Kazim, mir s njim: "Reci istinu pa makar zbog nje stradao,jer je u tome tvoj spas. Kloni se krivde pa makar njom bio spašen, jer je u tome tvoje stradanje!"3

 

Govorenje istine i u zadovoljstvu i u srdžbi

 

46. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Neka strah od ljudi ne bude čovjeku prepreka da govori istinu kada mu je poznata. Zaista, najvrjedniji džihad je istinita riječ u prisustvu vladara tlačitelja."4

47. Imam Ali, mir s njim, u jednoj od oporuka sinu Husejnu, mir s njim: "O sine moj, savjetujem ti bogobojaznost u blagostanju i u oskudici, i da govoriš istinu i u zadovoljstvu i u srdžbi."5

 

Prihvatanje istine

 

48. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Prihvati istinu od onoga ko ti je donosi, bilo da je dijete ili odrastao, pa bio ti i mrzak. Vrati neistinu onome — ko ti je donese, bilo da je dijete ili odrastao, pa bio ti i drag!"6

 

Mjerilo spoznaje istine

 

49. Imam Ali, mir s njim: "Istina se ne spoznaje po ljudima, spoznaj istinu da bi spoznao njene sljedbenike. "7

 

Dva lica prava

 

50. Imam Ali, mir s njim: "Pravo je vrlo opsežno u opisu, ali vrlo usko u pravednosti djelovanja. Ono ne dolazi nijednoj osobi sve dok ne dođe i protiv nje. I pravo ne dolazi protiv osobe neke sve dok ne dođe i u njenu korist. Ako postoji pravo neko koje je samo u korist nekoga, a koje istovremeno nije i protiv njega, ono je samo za Allaha Uzvišenog."8

51. Imam Ali, mir s njim: "Neka nikoga od vas poštivanje nečijeg prava ne spriječi da provodite pravo nad njim!"9

______________________

1 El-Bihar, 74/1577/2. 

2 Nehdžu-l-belaga, govor 125.

3 Tuhafu-l-'ukul, 408

4 Kenzu-l-'ummal, 43588; Musnedu Ahmed ibn

Hanbel, 11159.

5 Tuhafu-l-'ukul, 88.

6 Kenzu-l-'ummal, 43152.

7 Medžme'u-l-bejan, 1/211.

8 Nehdžu-l-belaga, govor 216.

9 Gureru-l-hikem, 10328.