57) Opskrba

 

Opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki! 1

Gospodar tvoj pruža obilnu opskrbu onome kome hoće, a i ograničava je, jer zna i vidi robove Svoje.2

 

924. Imam Ali, mir s njim: "Ograničavanje i davanje opskrbe u vlasti je jedino Onoga Koji obilno daje."3

925. Imam Ali, mir s njim: "On je na veliko i malo odredio opskrbe. On ih je razdijelio na oskudne i na obilne. On je to pravedno učinio, da bi iskušavao koga god On hoće, blagostanjem ili oskudicom, i da time iskuša zahvalnost ili strpljivost imućnoga i siromašnoga."4

 

Jamac opskrbe

 

Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u Jasnoj knjizi.5

926. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Neka te od obaveznog rada ne odvraća ono što ti je zajamčeno, jer ono šta je tebi propisano, neće te mimoići, a ono šta nije tebi propisano, neće ti ni prispjeti."6

927. Imam Ali, mir s njim: "Svako živo biće ima svoju dnevnu opskrbu."7

928. Imam Ali, mir s njim: "Eto vrane, eto orla, eto goluba i eto noja.On je nazvao pticu svaku imenom njezinim i osigurao joj opskrbu njezinu."8

929. Imam Ali, mir s njim: "Stvorenja su čeljad Njegova i On im je zajamčio opskrbu i odredio im je dnevnu hranu."9

930. Imam Ali, mir s njim: "Tražite opskrbu jer je ona zajamčena onome koji je traži."10

931. Imam Askeri, mir s njim: "Neka te ne odvraća zajamčenost opskrbe od obaveznog rada."11

___________________

1 Ez-Zarijat, 58.

2 El-lsra, 30.

3 Gureru-l-hikem, 10838.

4 NehdŽu-l-belaga, govor 91.

5 Hud,6.

6 El-Bihar, 77/187/10.

_______________________

7 Emali-s-Saduk, 264/9.

8 Nehdžu-l-belaga, govor 185.

9 Isto,, govor 91.

10 El-Iršid, 1/303.

11 El-Bihar, 78/87/72.


 

Pohlepa i uvećanje opskrbe

 

932. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Niti pohlepa pohlepnog privlači opskrbu, niti je nezadovoljstvo nezadovoljnog udaljava."1

933. Imam Ali, mir s njim: "Znajte da će robu ono šta mu je Allah odredio stići bez umanjenja, koliko god rob bio slab u promišljanju i, također, neće mu doći više od onoga šta mu je Allah odredio, koliko god bio jak u promišljanju."2

934. Imam Sadik, mir s njim: "Ako je opskrba podijeljena, čemu onda pohlepa?!"3

935. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista je Uzvišeni Allah uvećao opskrbu glupom čovjeku da bi time razumni uzeli pouku i da znaju da se ono što je na Ovome svijetu ne stiče ni radom, ni prevarom."4

 

Poticanje na umjerenost u traženju opskrbe

 

936. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: Znajte, Džebrail mi je nadahnuo u dušu da neće usmrtiti nikoga sve dok se njegova opskrba ne upotpuni. Zato, bojte se Allaha i u traženju opskrbe budite umjereni. Neka vas sporost pristizanja opskrbe ne navodi na sricanje nedozvoljenim putem, jer ono što je kod Allaha stiče se jedino pokomošću Njemu."5

937. Imam Ali, mir s njim: "Uzmi od Svijeta ovog što ti prispije, a udalji se od onog što je uzmaklo od tebe. Ako tako ne možeš učiniti, onda tragaj na najljepši način!"6 

938. «Imam Sadik, mir s njim: "Neka tvoje traženje životne opskrbe bude iznad onoga koji zanemaruje sricanje i niže od traženja pohlepnoga koji je zadovoljan Ovim svijetom i pouzda se u njega. Međutim, primoraj svoju dušu da bude umjerena i čedna, a napusti slabost i lijenost, stići od opskrbe ono što je neophodno za vjernika."7

 

Opskrba i onaj koji traga za njom

 

939. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ako bi sin Ademov bježao od svoje opskrbe kao što bježi od smrti, sustigla bi ga kao što ga sustiže smrt."8

_____________________

1 El-Bihar, 77/68/7.

2 Emali-l-Mufid, 207/39.

3 Emalis-Saduk, 16/5.

4 El-Bihar, 103/34/63.

5 El-Kafi, 2/74/2.

6 Nehdžu-l-belaga, izreka 393.

7 El-Bihar, 103/33/63.

8 Mekarimu-l-ahlak, 2/377.

 

940. Imam Ali, mir s njim: "Opskrba traži onoga ko nije u potrazi za njom."1

941. Imam Ali, mir s njim: "Dvije su vrste opskrbe: opskrba koju tražiš i opskrba koja tebe traži, pa ako ti ne dođeš do nje, ona će doći do tebe."2 

942. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista je Allah, dž.š., odredio vjernicima opskrbu odakle se i ne nadaju, a to je zato što Allahov rob,kada ne zna odakle će mu doći opskrba, mnogo čini dovu."3

 

Briga za sutrašnju opskrbu

 

943. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ne brini se za sutrašnju opskrbu jer svako sa sutrašnjim danom dolazi sa svojom opskrbom."4

944. Imam Sadik, mir s njim: "Ko je zabrinut za svoju opskrbu, to mu se upisuje u grijeh."5

 

Sporo prispijevanje opskrbe

 

945. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Uzvišeni Allah je rekao: 'Neka strahuje Moj rob koji smatra da Moja opskrba sporo dolazi da se ne rasrdim i da mu ne otvorim jedna od vrata Ovoga svijeta."'6

946. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Neka se zahvali Allahu onaj kome je Allah udijelio Svoju blagodat, i neka traži oprost od Allaha onaj ko smatra da opskrba sporo dolazi."7

947. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko bude smatrao da njegova opskrba sporo dolazi, treba mnogo činiti tekbire, a onaj kome su tuga i briga velike, neka mnogo čini istigfar!"8

 

Ono što privlači opskrbu i uvećava je

 

948. Božiji Poslanik, S.a.v.a.: "Opskrba onome ko hrani drugoga stiže brže nego što se nož zabije u grbu deve."9

949. Božiji Poslanik, s.a.v.a., na riječi onoga ko mu se obrati riječima: "Volio bih da mi se opskrba uveća!": "Budi stalno sa abdestom, pa će ti se uvećati opskrba!"10

____________________

1 Çureru-1-hikem, 1408.                                            6 EI-Bihar, 81/195/52.

2 Nehdžu-l-belaga, pismo 31.                                 7 'Ujunuahbari-r-Rida, 2/46/171.

3 Nuru-s-sekalejn, 5/354/34.                                   8 Kenzu-l-'ummal, 9325.

4 El-Bihar, 77/67/6.                                                   9 El-Bihar, 74/362/71.

5 Emali-t-Tusi, 300/593.

 

950. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Udjeljujte mnogo milostinju i bit ćete opskrbljeni!"1

951. Imam Ali, mir s njim: "Pomaganje bratu zbog Allaha, dž.š., uvećava opskrbu."2

952. Imam Ali, mir s njim: "Čuvanje povjerenog uvećava opskrbu."3

953. Imam Ali, mir s njim: "Tražite opskrbu davanjem milostinje."4

954. Imam Ali, mir s njim: "Ko ima dobru namjeru, uvećava mu se opskrba."5

955. Imam Bakir, mir s njim: "Činite dove za svoju braću u njihovom odsustvu, jer to privlači obilje opskrbe!"6

956. Imam Bakir, mir s njim: "Zekat uvećava opskrbu."7

957. Imam Sadik, mir s njim: "Ko usavrši svoje dobročinstvo prema porodici, uvećava mu se opskrba. 8 

958. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista, dobročinstvo uvećava opskrbu."9

959. Imam Sadik, mir s njim: "Lijep ahlak uvećava opskrbu."10

 

Ono sto uništava opskrbu

 

960. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko uskratLsvome bratu muslimanu nešto od njegovog prava, Allah će mu uskratiti blagoslov opskrbe ako se ne pokaje."11

961. Imam Bakir, mir s njim: "Zaista Allahov rob čini grijeh, zbog čega mu bude uskraćena opskrba."12

962. Imam Sadik, mir s njim: "Mnoštvo harama uništava opskrbu."13

 

Traženje dozvoljene opskrbe

 

963. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ibadet ima deset dijelova, devet njih je traženje dozvoljene opskrbe."14

964. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Onaj koji se trudi u sticanju dozvoljene opskrbe za svoju porodicu je poput borca na Allahovom putu."15

965. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Uzvišeni Allah voli da vidi Svoga roba umornog od traženja dozvoljene opskrbe."16

________________________

1 El-Bihar, 77/176/10.

2 Isto, 74/395/22.

3 Isto, 75/172/8.

4 Nehdžu-l-belaga, izreka 137.

5 El-Bihar, 103/21/18.

6 Isto, 76/60/14.

7 Isto, 96/14/27.

8 Isto, 69/408/117.

 

________________________

9 Isto, 74/81/84.

10 Isto, 71/396/77.

11 Emali-s-Saduk, 350/1.

12 El-Kafi, 2/270/8.

13 Tuhafu-l-'ukul, 372.

14 El-Bihar, 103/9/37.

15 Isto, 103/13/59.

16 Kenzu-l-'ummal, 9200.

 


 

966. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Traženje dozvoljene opskrbe je obaveza svakog muslimana i muslimanke."1

967. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko se prehranjuje trudom svojih ruku, preći će preko Sirat-ćuprije poput munjevitog bljeska."2

968. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Onoga ko se prehranjuje trudom svojih ruku, Allah će pogledati Svojom milošću, a potom će ga zauvijek spasiti patnje."3

969. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Proklet je, proklet onaj ko zanemaruje opskrbu onih koje izdržava!"4

970. Mufaddal ibn Omer: "Pomozite se nekim ovosvjetskim stvarima zarad Budućeg svijeta, jer čuo sam Imama Sadika, mir s njim, kako kaže: 'Pomozite se nekim ovosvjetskim stvarima zarad Budućeg svijeta i ne budite teret ljudima!'"5 

 

Najbolja opskrba je ona koja zadovoljava osnovne potrebe

 

971. Božiji Poslanik, s.a.v.a,: "Allahu moj, opskrbi Muhammeda, Ehli-bejt i one koji vole Muhammeda i Ehli-bejt krepošću i opskrbom koja je dovoljna, a one koji ne vole Muhammeda i Ehli-bejt imetkom i porodom."6

972. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najbolja opskrba je ona koja zadovoljava osnovne potrebe."7

973. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Malo i ono što zadovoljava bolje je od mnoštva i onoga što odvraća od sjećanja na Allaha."8

________________________

1 Džami'u-l-ahbar, 389/1079.

2 Isto, 390/1085.

3 Isto, 390/1087.

4 El-Bihar, 103/13/62.

5 Isto, 78/381/1.

6 El-Kafi, 2/140/3.

7 ^El-Bihar, 77/168/4.

8 Emali-s-Saduk, 395/1 ; Sahihu Ibn Hibban, 3329.