56) Rodbina

 

Čuvanje rodbinskih veza

 

910. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista nagrada za čuvanje rodbinskih veza stiže brže od svih drugih dobrih djela!"1

911. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Putuj čak i godinu dana da bi očuvao rodbinske veze!"2

 

Učinci očuvanja rodbinskih veza

 

912. Fatima Zehra, mir s njom: "Allah je učinio obaveznim čuvanje rodbinskih veza radi uvećanja broja ljudi."3

913. Imam Husejn, mir s njim: "Koga veseli da mu se život produži i uveća opskrba, neka obnavlja rodbinske veze."4

914. Imam Bakir, mir s njim: "Čuvanje rodbinskih veza čisti djela, uvećava imetak, otklanja nesreću, olakšava polaganje računa i produžuje život."5

915. Imam Bakir, mir s njim: "Čuvanje rodbinskih veza uljepšava ponašanje, ruku čini velikodušnom dušu čistom, uvećava opskrbu i odgađa smrt'6

916. Imam Hadi, mir sjajim: "Kada je Allah, dž.š., razgovarao sa Musaom ibn Imranom, a.s., Musa reče: Moj Bože! Šta je nagrada onome ko obnavlja rodbinske veze?' Allah reče: 'O Musa! Produžavam mu život i olakšavam mu samrtne tegobe."'7

 

Uspostavljanje prekinutih rodbinskih veza

 

917. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ne prekidaj veze s rodbinom čak ako ih oni i prekinu s tobom!"8

918. Imam Husejn, mir s njim: "Rodbinske veze najbolje čuva onaj koji se povezuje sa onim koji ih je prekinuo."9

________________________

1 El-Kafi, 2/152/15; Sunenu-l-Bejheki-l-kubra, 5 19657. 

2 El-Bihar, 74/103/61.

3 Isto, 74/94/23. 

4 Isto, 74/91/15. 

5 El-Kafi, 2/150/4.

6 Isto, 2/152/12.

7 Emali-s-Saduk, 173/8.

8 El-Kafi, 2/347/6.

9 El-Bihar, 74/400/41.

 

Opomena u vezi s prekidanjem rodbinskih veza

 

Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali? To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.1

 

919. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista se Allahova milost ne spušta na narod u kojem postoje oni koji prekidaju rodbinske veze."2

920. Imam Ali, mir s njim: "Kada ljudi prekinu rodbinske veze, imetak pada u ruke zlih ljudi."3

921. Imam Sadik, mir s njim: "Jedan od grijeha koji ubrzava propast je prekidanje rodbinskih veza."4

 

Najmanje cime se uspostavljaju rodbinske veze

 

922. Božiji Poslanik, »v.a.: "Održavajte rodbinske veze pa makar i selamom!"5

923. Imam Sadik, mir s njim: "Održavaj rodbinske veze pa makar i čašom vode, a najbolje čime se održavaju rodbinske veze je neuz-nemiravanje rodbine."6

___________________

1 Muhammed, 22-23.

2 Kenzu-l-'ummal, 6978.

3 Eb-Kafi, 2/348/8.

4 El-Bihar, 74/94/23.

5 Tuhafu-l-’ukul, 57.

6 El-Kafi, 2/151/9.