55) Milost

Allahova milost

 

903. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Uzvišeni Allah je stvorio stotinu milosti na dan stvaranja Nebesa i Zemlje, a svaka od njih je veličine koliko je između Zemlje i Neba. Nakon toga je jednu milost spustio na Zemlju i posredstvom nje su stvorenja međusobno milostiva: majka osjeća milost prema djetetu, ptice i divlje životinje piju vodu i stvorenja živeF" 1

904. Božiji Poslanik, s.a.v.a,: Kliko neće ući u Džennet, osim Božijom milošću." Pitali su: "Čak ni ti?" Poslanik reče: "Čak ni ja, osim ako me Allah ne obaspe Svojom milošću!"2

905. Božiji Poslanik, s.asv.a;: "Kada biste poznavali veličinu Allahove milosti, sigurno biste se u nju pouzdavali!"3

906. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Ne treba se čuditi kako se spasio onaj koji se spasio, već onome koji i pored velike milosti Božije strada!"4

 

Stvari koje privlače Allahovu milost

 

907. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Izložite se Allahovoj milosti onim čime vas je On obavezao u pokornosti Njemu!"5

908. Imam Ali, mir s njim: "Sjećanjem na Allaha spušta /se milost Njegova."6

909. Imam Ali, mir s njim: "Samilošću prema drugima spušta se Allahova milost."7

_______________

1 Kenzul-'ummal, 10464.

2 Isto, 10407.

3 Isto, 10387.

4 El-Bihar, 78/153/17.

5 Tenbihu-l-havatir, 2/120   

6 Gureru-l-hikëm, 4209.

7 Isto, 4343.