54) Samilost

 

Muhammed je Allahov Poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom.1

 

Poticanje na samilost

 

A uz to da su od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju; oni će biti sretnici!2

 

896. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Milostivi, Uzvišeni i Hvaljeni je milostiv prema samilosnim ljudima. Budite samilosni prema onima na Zemlji da bi prema vama bili samilosni oni na Nebu!"3

897. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Dozivat će dozivalac u Džehennemu: ZO Premilostivi! O Dobročinitelju! Spasi me Džehennema!' Allah će zapovjediti meleku i on će ga izbaviti iz Džehennema. Stat će pred Allaha, dž.š., i On će reći: 'Da li si se smilovao vrapcu?"'4

898. Imam Ali, mir s njim: "Budi samilostan da bi prema tebi bili samilosni!"5

899. Imam Ali, mir s njim: "Čudim se onome ko se nada samilosti od nadređenog, a nije samilostan prema potčinjenom."6

 

Oni koji imaju pravo na samilost

 

900. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Budi samilostan prema uglednoj osobi koja je ponižena, prema imućnom koji je postao siromašan i učenjaku koji je nastradao u vremenu neznalica."7

901. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Smiluj se skromnim siromasima!"8

902. Imam Ali, mir s njim: "Budi samilostan sa djecom iz svoje porodice, a poštuj starije!"9

_____________________

1 El-Feth, 29.                                        

2 El-Beled, 17-18.                                      

3 Kenzu-l-'ummal, 5969; Sunenu-t-Tirmizi,1847

4 Kenzu-l-'ummal, 5969;

5 Emali-s-Saduk, 174/9.

6 Gureru-l-hikem, 6255.

7 El-Bihar, 74/405/2.

8 Kenzu-l-'ummal, 5983

9 Emali -l-Mufid,222/1