48) Upravljanje

 

Pokuđenost položaja upravljanja

 

835. Imam Bakir, mir s njim: "Nemoj tražiti da budeš glava, pa ćeš biti rep."1

836. Imam Sadik, mir s njim: "Klonite se glavešina na vlasti! Tako mi Allaha, nije se čuo bat koraka za takvim, a da on nije propao i da nije druge odveo u propast."2

837. Imam Sadik, mir s njim: "Ko bude tražio vlast, stradat će."3

838. Imam Rida, mir s njim, nakon što je spomenuo nekog čovjeka, reče: "On voli upravljanje. Šteta od dva krvoločna vuka koji napadnu stado ovaca bez pastira, manja je od štete koju vjeri nanese čovjek željan vlasti nad muslimanima."4

 

Sredstva upravljanja

 

839. Imam Ali, mir s njim: "Širokogrudost je sredstvo upravljanja."5

840. Imam Ali, mir s njim: "Ko udjeljuje - vlada, a ko ima veliki imeta'k^stiče položaj vodstva."6

841. Imam Sadik, mir s njim: "Tražio sam položaj upravljanja i našao besani ga u savjetovanju Božijih robova."7

___________________

1 El-Kafi, 2/338/1.

2 Isto, 2/297/3.

3 Isto, 2/29712.

4 Isto, 2/297/1.

5 Nehdžu-l-belaga, izreka 176.

6 Tuhafu-l-'ukul, 96.

7 Mustedreku-l-vesail, 12/173/13810.