43) Vjera

 

664. Imam Ali, mir s njim: "Ko bude pažljiv u vjeri, imat će visok položaj na Sudnjem danu."1

665. Imam Ali, mir s njim: "Vjera je svjetlost."2

666. Imam Ali, mir s njim: "Najvrjednija vjera je voljeti i mrziti radi Allaha."3

667. Imam Ali, mir s njim: "Vjera čuva čovjeka od poročnosti."4 

668. Imam Ali, mir s njim: "Vjera je najčvršći oslonac."5

669. Imam Sadik, mir s njim: "Zapovjednik pravovjernih, mir s njim, često je ponavljao u svojim govorima: ZO ljudi, čuvajte vjeru vašu, čuvajte vjeru vašu! Činiti grijeh a biti vjernik bolje je nego činiti dobro a biti nevjernik, jer je grijeh oprostiv, a dobročinstvo u nevjerovanju nije primljeno."'6

670. Imam Ali, mir s njim: "Sumnja je nesreća za vjeru."7

 

Nesreća za vjeru

 

671. Imam Ali, mir s njim: "Ovaj svijet je slabost vjere."8

672. Imam Sadik, mir s njim: "Nesreća za vjeru je u zavisti, umišljeno-sti i hvalisanju."9

 

Poticanje na očuvanje vjere

 

673. Imam Ali, mir s njim: "Kada te zadesi nevolja za štit duše uzmi imetak, a kada se spusti nesreća za štit vjere uzmi dušu. Znajte da je stradalnik onaj čija je vjera stradala i da je opljačkan onaj čija je vjera ukradena."10

674. Imam Sadik, mir s njim, govorio bi prilikom nesreće: "Hvala Allahu Koji moju nesreću nije dao u vjeri."11

___________________________

1. Gureru-l-hikem, 8807.

2. Isto, 213.

3. Isto, 3540.

4. Isto, 1.

5. Isto, 489.

6. Nehdžu-s-se'ade, 3/368.

 

Oni koji nemaju vjere

 

675. Imam Bakir, mir s njim: "Nema vjere onaj ko se obaveže na pokornost onome koji je nepokoran Allahu! Nema vjere onaj ko se obaveže na iznošenje laži o Allahu! Nema vjere onaj ko se obaveže na poricanje nekog od Allahovih znakova!"1

676. Imam Sadik, mir s njim: "Nema vjere onaj ko se potčini vlasti predvodnika tlačitelja koji nije od Allaha."2

677. Imam Sadik, mir s njim: "Nema vjere onaj ko nema odgovornosti."3

678. Imam Sadik, mir s njim: "Onaj ko ne voli radi vjere i ne mrzi radi vjere nema vjere."4

679. Imam Kazim, mir s njim: "Ko nema čovječnosti, nema ni vjere."5

680. Imam Rida, mir s njim: "Ko nije bogobojazan, nema vjere."6

 

Lahkoća vjere

 

681. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "O ljudi, zaista je Allahova vjera lahka."7

682. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ja sam poslan sa lahkom i ispravnom vjerom, a ko se usprotivi mome sunnetu, nije od mene."8

683. Božiji Poslanik, s.a.v.aJjjZaista me Allah nije poslao sadsposniš-tvom. Najbolja vjera kod Allaha je ona koja je lahka i istinita."9

 

Vjera bez koje nisu prihvaćena djela

 

A onaj koji želi neku drugu vjgru, osim islama, neće mu biti primljena, i on će na Onom svijetu nastradati10

684. Imam Sadik, mir s njim, u odgovoru na pitanje Ebu Besira: "Žrtvovao bih se zatebe, obavijesti me o vjeri koju je Allah, dž.š., propisao robovima i nije dozvolio neznanje u tome, i neće biti primljena od njih druga vjera?'": "Svjedočenje da nema boga, Osim Allaha i da je Muhammed AHahov Poslanik, uspostavljanje namaza, davanje sžekata, obavljanje Hadža onome ko je u mogućnosti i post mjeseca Ramazana." Potom je kratko zastao i dva puta rekao: "I vilajet."11

_______________________

El-Kafi, 2/373/A

El-Bihar, 72/135/19.

Isto, 84/252/48.

El-Kafi, 2/127/16. Tuhafu-l-'iikul, 389.

Kemalu-d-đin, 371/5.

7 Kenzu-l-'ummal, 5418.

8 Isto, 900.

9 Isto, 5422.

10 Ali. ‘Iiriran, 85.

11 El-Kafi, 2/22/11.

 

 

Način spoznaje vjere

 

685. Imam Sadik, mir s njim: "Ko spozna svoju vjeru iz Božije Knjige, prije će se planine pokrenuti nego što se on pokrene. Ko uđe u nešto iz neznanja iz njega će i izaći iz neznanja."1

686. Imam Sadik, mir s njim: "Ko uđe u ovu vjeru posredstvom ljudi, iz nje će ga i izvući ljudi kao što su ga i uveli. Ko uđe u ovu vjeru posredstvom Knjige i sunneta, prije će se planine pokrenuti nego on."2

687. Imam Ali, mir s njim: "Čuvaj svoju vjeru svojim Dunjalukom - zaradit ćeš oboje, a nemoj čuvati Dunjaluk svojom vjerom da oboje ne izgubiš."3

688. Imam Ali, mir s njim: "Ljudi nisu napustili nešto od svoje vjere radi poboljšanja Svijeta ovoga, a da nije Allah njima dao gore od te dobiti."4

689. Imam Sadik, mir s njim: Ubrzo ćete se . suočiti sa sumnjama, a ostat ćete bez znaka da ga vidite i predvodnika da vas uputi. Spasit će se samo onaj, koji bude činio dovu poput dove utopljenika." Upitao sam (prenosilac):Kakva je dova utopljenika?" Imam reče: "O Allahu! O Milostivi! O Svemilosni! O Ti Koji mijenjaš stanja srca, učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri! 5

 

Osobine čuvara Allahove vjere

 

690. Imam Ali,mir s njim; Jedini čuvari Božije vjere  su oni koji vjeru uzdižu,pomažu je,obihvataju je sa svih strana,čuvaju je za Božije robove i pridržavaju ju se.6

__________________________

1. El Bihar,23/103/11

2. Isto,2/105/67

3. Gureru-l-hikem,5861

4. Isto,10831

5. Kemal-d-in,352/496. 

6.Gareru-l-hikem,3912

 

Ojačavanje vjere poročnim ljudima

 

691. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista će Allah ojačati ovu vjeru poročnim čovjekom."1

692. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista će Uzvišeni Allah ojačati ovu vjeru poročnim ljudima."2

__________________

1.  Kenzu-l-'ummal, 115.

2.  Isto, 28956; El-Mu'džemu-l-evsat, 1948.