41) Vladavina

 

 Vladavina čestitih

 

644. Imam Ali, mir s njim: "Vladavina velikana je od velike koristi, a vladavina pokvarenih je poniženje plemenitih."1

645. Imam Ali, mir s njim: "Četiri znaka ukazuju na zalazak nečije vladavine: zanemarivanje načela, čvrsto pridržavanje nevažnih pojedinosti, davanje prednosti niskim ljudima, i zapostavljanje ljudi vrline."2

646. Imam Ali, mir s njim: "Najveće od prava koje je Uzvišeni naložio jest pravo vladara kod podanika i pravo podanika kod vladara. Ako podanici izvršavaju prava vladara, a vladar izvršava njihova prava, onda je pravo učvršćeno među njima, putevi vjere bivaju uspostavljeni, znaci pravde postaju utvrđeni i sunnet se rasprostire. Tada će vrijeme biti kako valja, bit će željena dugotrajnost države, a nastojanja neprijatelja osujećena."3

647. Imam Ali, mir s njim: "Ničim vladavine nisu učvršćene kao pravdom."4

648. Imam Ali, mir s njim: "Učini vjeru utvrdom svoje vladavine i zahvalu zaštitom svoje blagodati. Nijedna vladavina prožeta vjerom nije pobjediva i nijedna blagodat zaštićena zahvalom nije oduzeta.5

649. Imam Ali, mir s njim: "Budnost pri čuvanju poslova jedan je od znakova postojane vladavine."6

___________________________

1.Güreru-l-hikem, 5112-5113.

2. Isto, 10965.

3. Nehdžu-l-belaga, govor 216.

4. Gureru-l-hikem, 9574.

5. Isto, 5831?

6. Isto, 9360.