36) Istihara

 

Istihara 1

 

456. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada naumiš nešto učiniti, traži od Allaha dobro u tome sedam puta, potom pogledaj šta će ti prvo na srce doći — dobro je upravo u tome, pa postupi tako."2

457. Imam Ali, mir s njim: "Neće se pokajati onaj ko je tražio za sebe dobro od Allaha."3

458. Imam Ali, mir s njim: "Traži od Allaha dobro i bez toga ne odabiri posao. Koliko li je samo ljudi, ne pitajući Allaha, odabralo nešto, a to ih je uništilo!"4

459. Imam Sadik, mir s njim: "Nije rob vjernik tražio od Allaha, dž.š., istiharom dobro, a da mu ga On nije dao, čak i kroz ono šta on ne voli"5

460. Imam Sadik, mir s njim, Ibn Ebi Ja'furu o traženju dobra istiharom od Allaha: "Prvo veličaj i slavi Allaha, donesi salavat na Poslanika, s.a.v.a., i njegovu porodicu, a potom reci: "Moj Bože, tražim od Tebe zato što Ti znaš skriveno i otkriveno, Milostivi i Svemilosni Si, Ti Si Onaj koji poznaješ sve tajne. Tražim od Allaha dobro Njegovom milošću."6

461. Imam Sadik, mir s njim, obraćajući se onome koji mu je rekao:"Poželim istiharom neku stvar i od Allaha zatražim dobro u tome, ali mi ništa ne padne na um." Imam reče: "Otvori Kur'an,i na šta ti prvo padne pogled, kako Allah bude htio, prihvati se toga, ako Bog da!"7

462. Imam Sadik, mir s njim: "Klanjaj dva rekata i traži istiharom dobro od Allaha. Tako mi Allaha, nije musliman od Allaha tražio dobro, a da mu Allah nije sigurno dao dobro!"8

____________________________

1. Riječ istihara dolazi od riječi hajr i znači "tražiti dobro".               

2. El-Bihar, 91/265/19.                                                

3. Gureru-l-hikem, 9453.                              

4. Isto, 2346.

5. El-Bihar, 91/224/3

6. Isto, 91/256/1.

7. Et-Tehzib, 3/310/960.

8. El-Kafi, 3/470/1.