35) Dobro

 

413. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko posije dobro, uskoro će požnjeti dobro."1

414. Imam Ali, mir s njim: "Dobro djelo je trajna zaliha i plod čisti."2

415. Imam Ali, mir s njim: "Onaj ko posadi drvo dobra ubire najslađe plodove."3

416. Imam Ali, mir s njim: "Onome ko učini dobro učinak stiže prije nego ostalim."4

417. Imam Ali, mir s njim: "Dobro djelo je lakše od lošeg djela."5

 

Sveobuhvatno dobro

 

418. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Sve dobro je sabrano u strahu od Allaha."6

419. Imam Ali, mir s njim: "Tri stvari sadrže sve dobro: udjeljivanje blagodati, poštivanje ugovora i čuvanje rodbinskih veza."7

420. Imam Ali, mir s njim: "Sve dobro je u poslu koji je trajan i u omalovažavanju prolaznoga."8

421. Imam Ali, mir s njim: "Sve dobro je u prijateljstvu zbog Allaha, neprijateljstvu zbog Allaha, ljubavi zbog Allaha i mržnji zbog Allaha."9

422. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Vidio sam sve dobro u prekidanju žudnje za onim što drugi ljudi posjeduju."10

423. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Sve dobro je u čuvanju svoje duše."11

 

Sredstva kojima se stiče dobro Ovoga i Onoga svijeta

 

424. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kome četvero bude dato, dato mu je dobro i Ovoga i Onoga svijeta: izdržljivo tijelo, jezik koji čini zikr,zahvalno srce i pobožna žena. "11

______________________

1. El-Bihar, 77/76/3.                                                                          7. Gureru-l-hikem, 4675.

2. Gureru-l-hikem, 6545.                                                                   8. Isto, 4735.

3. Isto, 6442.                                                                                      9. Isto, 4781.

4. Isto, 8177.                                                                                      10. EI-Bihar, 73/171/10.

5. Isto, 1199.                                                                                      11. Tuhafu-l-'ukul, 278.

6. Tenbihu-l-havatir, 2/122.                                                              12 Mustedreku-l-vesail, 2/414/2338.

 

425. Imam Ali, mir s njim: "Dobro i Ovoga i Onoga svijeta sadržano je u skrivanju tajne i druženju s dobrima."1

426. Imam Ali, mir s njim: "Ko bude posjedovao troje, njemu je dato dobro i Ovoga i Onoga svijeta, a to su: zadovoljstvo Božijom odredbom, strpljivost u nevolji i zahvalnost u blagostanju. "2

427. Imam Ali, mir s njim: "Allah nije robu dao dobra Ovoga i Onoga svijeta, osim s lijepim ahlakom i čistim nijjetom."3

428. Imam Ali, mir s njim: "Kome bude dato četvero, dato mu je dobro i Ovoga i Onoga svijeta: istinoljubiv govor, ispunjenje povjerenog, uzdržljivost stomaka i lijep ahlak."4

 

Objašnjenje dobra

 

429. Imam Ali, mir s njim: "Dobro nije imati mnogo imetka i potomstva, nego je dobro imati obilje znanja i blagost veliku, utrkivati se s ljudima u služenju svome Gospodaru: ako činiš dobro da se zahvališ Allahu, ako činiš loše da tražiš od Allaha oprost."5

430. Imam Hasan, mir s njim: "Dobro u kojem nema nimalo Zla je zahvaljivanje na blagodatima i strpljivost u nesrećama."6

 

Kada Allah zeli dobro robu

 

431. Božiji Poslanik, s.a.V.a.: "Kada Allah, dž.š., želi dobro robu, pouči ga vjeri, učini ga ravnodušnim prema Ovom svijetu i upozna ga sa njegovim mahanama."7

432. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada Allah želi dobro robu, On ga prekori u njegovom snu."8

433. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada Allah želi dobro robu, On ga medom zasladi." Neko je upitao: "Kako ga zasladi medom?" Poslanik reče: "Prije smrti ga dovede pred dobro djelo i dok je u njemu, uzme mu dušu."9

434. Imam Ali, mir s njim: "Kada Allah želi dobro robu, nadahne ga skromnošću i ženu mu učini dobrom. "10

435. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista, kada Allah, dž.š., želi dobro robu, u njegovo srce usadi bijelu tačku, srce mu za Istinom poleti i potom stiže do vašeg vjerovanja brže nego što se ptica vraća svome gnijezdu."11

_________________________

1. El-Bihar, 74/178/17.                                                               7. El-Bihar, 77/80/3.

2. Gureru-l-hikem, 4670.                                                             8. Kenzu-l-'ummal, 30765.

3. Isto, 9670.                                                                                9. Isto, 30763.

4. Isto, 2142.                                                                               10. Gureru-l-hikem, 4115.

5. Nehdžu-l-belaga, izreka 94.                                                  11.El-Bihar, 78/292/2.

6. Tuhafu-l-'ukul, 234.

 

Kada Allah želi dobro narodu

 

436. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada Allah želi dobro nekom narodu,uveća im broj znalaca vjere, a umanji broj neznalica. Tako, kada govori znalac, on nalazi svoje pomagače, a kada govori neznalica, ostaje nadvladan."'1

437. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista, kada Allah, dž.š., želi trajnost i napredak nekom narodu, On im udijeli umjerenost, štedljivost i neporočnost. "2

438. Božiji Poslanik, s.a.v.a.;: "Kada Allah želi dobro nekoj porodici,On je pouči vjeri, njihovi mlađi poštuju starije, život im ispuni dobrostivošću i blagošću i obdari ih umjerenošću i štedljivošću u opskrbi, upozna ih sa mahanama i oni se pokaju radi njih, a kada Allah ne želi dobro porodici, prepusti je njoj samoj."3

 

Poticanje na požurivanje u činjenju dobrih djela

 

439. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kome se otvore vrata dobra, neka iskoristi priliku jer ne zna kada će se ta vrata zatvoriti. "4

440. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Allah voli dobro pri čijem se činjenju žuri."5

441. Imam Ali, mir s njim: "Požuri u činjenju dobrog djela prije nego što te od njega odvrati neko drugo djelo."6

442. Imam Sadik, mir s njim: "Moj otac bi govorio: "Kada namjeriš učiniti dobro, ne odlaži ga, jer ti ne znaš šta će se desiti."7

 

Najbolja djela

 

443. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Od stvari su najbolje one čvrste, a najlošije su one nove."8

444. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najbolja djela su ona čiji je svršetak najbolji."9

445. Imam Ali, mir s njim: "Najbolja djela su ona čiji je početak lahak,svršetak lijep i ishod pohvalan."10

446. Imam Kazim, mir s njim: "Najbolja djela su najumjerenija."11

_____________________

1. Kenzu-l-'ummal, 28692.                                                                       7. El-Kafi, 2/142/3.

2. Ed-Durru-l-mensur, 3/270.                                                                   8. El-Ihtisas, 342.

3. Kenzu-l-'ummal, 28691.                                                                       9. Emali-s-Saduk, 395/1.

4. El-Bihar, 77/165/2.                                                                               10. Gureru-l-hikem, 5032.

5. El-Kafi, 2/142/4.                                                                                    11. El-Bihar, 76/292/16.

6. El-Hisal, 620/10.

 

Zabrana omalovažavanja dobra čak i kad je malo

 

447. Imam Ali, mir S njim: "Činite dobro i ne ponižavajte ništa od njega, budući daje i sićušno dobro veliko, a malo dobra mnogo."1

448. Imam Sadik, mir s njim: "Ne smatraj dobro malim jer ćeš sutra na Sudnjem danu vidjeti kako će te obradovati."2

 

Mjerilo dobra i zla

 

449. Imam Ali, mir s njim: "Dobro i zlo se spoznaje samo po ljudima.Zato, kada budeš htio spoznati dobro, čini dobro, spoznat ćeš njegove sljedbenike, a kada budeš htio spoznati zlo, čini Zlo, spoznat ćeš njegove sljedbenike."3

 

Osobine sljedbenika dobra

 

450. U hadisu o Miradžu: "O Ahmede! Sljedbenici dobra i stanovnici Onoga svijeta su ljudi koji su povučeni, čija je stidljivost velika, a neznanje malo, drugima su od velike koristi, a spletkare malo. Ljudi su bezbrižni i sigurni od njih, a njihove duše su na muci od njih samih. Govor im je odmjeren, sami svode obračun sa svojim dušama i strogi su prema njima. Njihove oči spavaju, ali srca ne spavaju,oči su im nakvašene suzama, a srca ispunjena sjećanjem na Allaha.Kada se ljudi upisuju u nemarne, oni se upisuju u svjesne. Od Allaha im ništa ne odvlači pažnju ni koliko treptaj oka. Oni ne žude za mnogo hrane, niti za mnogo govora, niti za mnogo odjeće. Ljudi su za njih mrtvi, a Allah je za njih Zivi i Samoopstojeći."4

 

Sta je bolje od dobra

 

451. Imam Ali, mir s njim: "Od dobra je bolja samo nagrada za njega!"5

452. Imam Sadik, mir s njim: "Bolji od istinitog govora je njegov govornik, a bolji od dobra je onaj koji ga čini."6

453. Imam Hadi, mir s njim: "Bolji od dobra je onaj koji ga čini, ljepši od lijepog je onaj ko lijepo govori, a preči od znanja je njegov nosilac."7

_________________________

1. Nehdžu-l-belaga, izreka 422.                                                        5 Gureru-l-hikem, 7487.

2. El-Bihar, 71/182/37.                                                                       6. Emali-t-Tusi, 223/385.

3. Isto, 78/41/26.                                                                                7 El-Bihar, 78/370/4.

4. El-Bihar, 77/24/6.

 

Vrijednost ukazivanja na dobro

 

454. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Onaj ko ukazuje na dobro je poput onoga koji ga čini."1

455. Božiji Poslanik, s.a.v.a.;: "Onome ko ukaže na dobro pripada nagrada kao i onome koji ga učini."2

____________________

1. Kenzu-l-'ummal, 16052; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 22414.

2. Sahihu Muslim, 1893.