34) Izdaja

 

399. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ne iznevjeri onoga ko je tebe prevario,jer bi bio kao on."'1

400. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nije od nas onaj ko pronevjeri povjerenje."2

401. Imam Ali, mir s njim: "Izdaja je korijen dvoličnosti."3

402. Imam Sadik, mir s njim: "Vjernik može biti sklon svakoj naravi,osim izdaje i laganja."4

403. Muavija ibn Ammar: "Pitao sam Imama Sadika: "Dao sam novac na čuvanje jednom čovjeku i on neće da mi ga vrati. Potom je on kod mene ostavio svoj imetak. Da li mi je dozvoljeno da uzmem od tog imetka u zamjenu za moj novac kod njega?" Imam reče:'Ne, to je izdaja."5

404. Ebu Sumame: "Otišao sam do Imama Bakira, mir s njim, i rekao mu: 'Žrtvovao bih se za tebe, želim se naseliti u Mekku, ali sam dužan jednom murdžiji."6

Šta je tvoje mišljenje o ovome?" Imam reče: 'Vrati mu svoj dug i gledaj da ne susretneš Allaha Uzvišenoga sa dugom, jer vjernik ne iznevjerava. "7

 

Tumačenje izdaje i izdajnika

 

405. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Objelodanjivanje tajne tvoga brata je izdaja, zato to izbjegavaj!"8

406. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Četiri su znaka izdajnika: nepokornost Milostivom, uznemiravanje komšija, mržnja prema njemu ravnim i približavanje zabludi."9

407. Imam Sadik, mir s njim: "Izdajnik je onaj ko svoju dušu zaokupi drugom dušom i čiji je današnji dan gori od jučerašnjeg."10

408. Imam Sadik, mir s njim: "Ko od naših sljedbenika, kad neko od njegove braće zatraži od njega pomoć u potrebi, ne ulaže sav svoj trud da udovolji toj potrebi, zaista je izdao Allaha, Njegova Poslanika i vjernike!"11

_______________________

1. El-Bihar, 103/175/3.                                                                  

2. Isto, 75/172/14.                                                                          

3. Gureru-l-hikem, 969.                                                                  

4. El-Ihtisas, 231.                                                                            

5. Nuru-s-sekalejn, 2/144/68.                                                       

6. Pripadnik sekte koja smatra da griješenjem                                                                                                        

vjerovanje ne gubi vrijednost.

7. Ilelu-š-šerai', 528/7.

8. El-Bihar, 77/89/3.

9. Tuhafu-l-'ukul, 22.

10. Gureru-l-hikem 2013

11. El-Bihar, 75/175/7

 

409. Imam Dževad, mir s njim: "Čovjeku je dovoljno izdajništvo da bude povjerljiv za izdajnike. "1

 

Vrhunac izdajstva

 

410. Imam Ali, mir s njim: "Vrhunac izdajstva je izdaja prisnog prijatelja i kršenje ugovora."2

411. Imam Ali, mir s njim: "Jedna od najgnusnijih izdaja je pronevjera povjerenih stvari."3

412. Imam Ali, mir s njim: "Zaista, najveća pronevjera je pronevjera naroda, a najgnusnija izdaja je izdaja vođa."4

____________________________

1. Isto, 9310.

2. Gureru-l-hikem, 6374.

3. Isto, 78/364/4.

4. Nehdžu-l-belaga, pismo 26.