29) Stvaranje

 

Izvor stvaranja

 

288. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Svaka stvar je stvorena iz vode. "'1

289. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Allah je stvorio ovosvjetsko nebo od ukroćenog vala."2

290. Habbe El-'Ureni: "Cuo sam Alija kako se jednoga dana ovako zaklinje: "Tako mi Onoga Koji je nebo stvorio od dima i vode!"3

 

Prvo sto je Uzvišeni Allah stvorio

 

291. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Prvo što je Allah stvorio je pero, potom mu je naredio i ono je zapisivalo sve ono što treba da se stvori."4

292. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Prvo što je Allah stvorio je razum.'"5

293. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Prvo što je Allah stvorio je moja svjetlost."6

294. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Prvo što je Allah stvorio su naše duše, potom im je darovao govor tevhida i slavljenja, a potom je stvorio meleke."7

295. Imam Ali, mir s njim, kada je bio upitan o tome šta je Allah prvo stvorio: "Stvorio je svjetlost."8

296. Imam Ali, mir s njim: "Prvo što je Allah stvorio i što je izvor svih ostalih stvari je voda."9

 

Stvaranje svijeta

 

Zar ne znaju nevjernici da su Nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? 10

 

297. Imam Ali, mir s njim: "On stvari nije stvorio iz vječnih počela, niti po uvijek postojećim uzorima, nego je stvorio ono što je stvorio,te mu onda granice ustvrdio. On je oblikovao ono što je oblikovao i oblik mu najljepši dodijelio."'11

298. Imam Bakir, mir s njim: "Zaista je Uzvišeni Allah stvorio stvari — ali ne iz stvari, a onaj ko misli da je Allah stvorio stvari iz stvari je zaista nevjernik!"12

 

Veličina onoga što je od stvorenog nama skriveno

 

299. Imam Ali, mir s njim: "Slava Tebi! Kako je veliko stvaranje Tvoje koje vidimo, ali kako je mala ta veličina pored moći Tvoje! Kako je zastrašujuće kraljevstvo Tvoje koje opažamo, ali kako je to neznatno spram onoga što nam je skriveno od vlasti Tvoje"13

300. Imam Bakir, mir s njim: "Možda pretpostavljaš da je Allah stvorio samo ovaj jedan svijet i misliš da Allah nije stvorio čovjeka, osim tebe! Tako mi Allaha, on je stvorio hiljade i hiljade svjetova i hiljada i hiljade ljudskih rodova, a ti si u posljednjem od ovih svjetova i posljednjem od ljudskih rodova."14 

____________________________

1. Kenzu-l-'ummal, 15119; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 10404.                                                                                         2. Kenzu-l-'ummal, 15188.                                 

3. El-Bihar, 58/104/35.                                          

4. Kenzu-l-'ummal, 15115.                                                         5 _El-Bihar, 1/97/8.

6. Isto 1/97/7

7. 'Ujunu ahbari-r-Rida, 1/262/22.

8. El-Bihar, 57/73/49.

9. Et-Tevhid, 67/20.

10. El-Enbija, 30.

11. Nehdžu-l-belaga, govor 163.               

12. Nehdžu-l-belaga, govor 109.

13.  'Llelu-š-šerai', 607/81.

14. Et-Tevhid, 277/2.