28) Nesuglasice

 

Ljudi su bili jedna zajednica

 

Ljudi su jednu zajednicu sačinjavali, a onda su se jedan drugome suprotstavili. A da nije Riječi ranije izrečene od Gospodara tvoga, ovima bi već bilo presuđeno o onome oko čega se razilaze.1

 

279. Imam Bakir, mir s njim: "Ljudi su prije Nuha bili jedna zajednica,po Allahovom fitretu. Nisu su bili ni upućeni, ni zavedeni. Nakon toga, Allah je započeo slati vjerovjesnike."2

 

Poticanje na odbacivanje nesuglasica

 

Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste, milošću Njegovom, postali prijatelji 3

 

280. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nijedan ummet se nije međusobno zavadio nakon svoga vjerovjesnika, a da sljedbenici neistine nisu pobijedili sljedbenike Istine."4

281. Imam Ali, mir s njim: "Držite se većine, jer je Božija ruka sa zajednicom. Cuvajte se razilaženja, jer je onaj koji je izdvojen iz zajednice plijen šejtanov, kao što je izdvojena ovca plijen vuka."5

282. Imam Ali, mir s njim: "Allaha mi, počinjem misliti da će vas ovaj narod uskoro prevladati svojim jedinstvom u neistini i vašom razjedinjenošću u Istini."6

283. Imam Ali, mir s njim: "Kad god postoje dva različita poziva, jedan je uvijek zabluda."7

 

Pojašnjenje riječi FRazilaženje moga ummeta je milost"

 

284. Abdul-Mu'min Ensari pitao je Imama Sadika, mir s njim: "Skupina ljudi prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: 'Razilaženje moga ummeta je milost.'" Imam reče: "Istinu su rekli."

 

 

 

 

 

 

1. Junus, 19.                      

2. Nuru-s-sekalejn, 1/209/784.                                

3. Ali "Imran, 103.                             

4. Kenzu-l-'ummal, 929; El-Mu 'džemu-l-evsat, 7754.

5. Nehdžu-l-belaga, govor 127.

6. Isto, govor 25.

7 Isto, izreka 183.